A - B (1)

Leczenie operacyjne chorych z mnogimi tętniakami we-wnątrzczaszkowymi : praca na stopień doktora medycyny
Keyword:BOJARSKI PIOTR
Author:BOJARSKI PIOTR
Signature:45D/14733
W sprawie leczenia operacyjnego krwiaków śródczaszkowych pochodzenia "udarowego" .
Keyword:BOJARSKI ZBIGNIEW
Author:BOJARSKI ZBIGNIEW
Signature:45D/218
Tryptaza i inne wskaźniki udziału mastocytów w patogenezie ostrej pokrzywki i atopowego zapalenia skóry : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:BOJKO PIOTR
Author:BOJKO PIOTR
Signature:45D/14769
Biomarkery układu oksydo-redukcyjnego granulocytów u narażonych zawodowo na metale ciężkie : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:BOLANOWSKA BARBARA
Author:BOLANOWSKA BARBARA
Signature:45D/15685
Przegląd przypadków złamań kości twarzoczaszki powstałych w ruchu komunikacyjnym leczonych w Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Śląskiej Akademii Medycznej w latach 1965-1971 : praca na stopień naukowy doktora nauk medycznych
Keyword:BOLANOWSKI FRANCISZEK
Author:BOLANOWSKI FRANCISZEK
Signature:45D/3397
Przegląd przypadków złamań kości twarzoczaszki powstałych w ruchu komunikacyjnym leczonych w Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Śląskiej Akademii Medycznej w latach 1965-1971 : praca na stopień naukowy doktora nauk medycznych
Keyword:BOLANOWSKI FRANCISZEK
Author:BOLANOWSKI FRANCISZEK
Signature:45D/3397
Badanie gęstości komórek sródbłonka rogówki jako profilaktyka keratopatii pęcherzowej w chirurgii zaćmy : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:BOLEK SŁAWOMIR
Author:BOLEK SŁAWOMIR
Signature:45D/15034
Kolagen towarzyszący wątrobiakowi Morrisa : rozprawa doktorska
Keyword:BOLESTA EUGENIA
Author:BOLESTA EUGENIA
Signature:45D/6869
Ocena odległych wyników leczenia interferonem alfa chorych na przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu C : praca doktorska
Keyword:BOLEWSKA BEATA
Author:BOLEWSKA BEATA
Signature:45D/17607
Przydatność chromolimfografii w leczeniu operacyjnym inwazyjnego raka szyjki macicy.
Keyword:BOLT LECH
Author:BOLT LECH
Signature:45D/2278
Kornel Michejda profesor trzech uniwersytetów : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:BOLT LESZEK
Author:BOLT LESZEK
Signature:45D/15156
Wpływ herbicydu - sól sodowa kwasu 2,4 dichlorofeny-ksyoctowego - na nerki szczurów przewlekle zatruwanych : praca doktorska
Keyword:BOŁDYS SZCZEPAN
Author:BOŁDYS SZCZEPAN
Signature:45D/14602
Ocena wartości odstawowego zespalania śródszpikowego w złamaniach 1/3 obwodowej kości udowej
Keyword:BOŁOCZKO STEFAN
Author:BOŁOCZKO STEFAN
Signature:45D/774
Czynniki ryzyka rozwoju aseptycznej martwicy kości księżycowatej : praca doktorska
Keyword:BONCZAR MARIUSZ
Author:BONCZAR MARIUSZ
Signature:45D/14879
Działanie dwuhydroksylowych pochodnych tryptaminy na neurony serotoninowe mózgu myszy : rozprawa na stopień doktora nauk przyrodniczych
Keyword:BONCZEK ANNA
Author:BONCZEK ANNA
Signature:45D/3606
Ocena wpływu premedykacji droperidolem, diazepamem i midazolamem na hemodynamikę układu krążenia u chorych przed zabiegiem kardiochirurgicznym : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:BOŃCZYK ANDRZEJ
Author:BOŃCZYK ANDRZEJ
Signature:45D/15862
 Biologiczna aktywność koniugatów przeciwciał z pochodnymi chinonowymi ; praca doktorska
Keyword:BORATYŃSKI JANUSZ
Author:BORATYŃSKI JANUSZ
Signature:45D/6422
Ocena miejscowo znieczulającego działania lidokainy w zależności od cyklu dobowego : rozprawa doktorska
Keyword:BORCHARDT GRAŻYNA
Author:BORCHARDT GRAŻYNA
Signature:45D/15239
Badania nad etiopatogenezą i diagnostyką przewlekłych i nawracających krostkowych schorzeń dłoni i stóp :[praca doktorska]
Keyword:BORCZYŇSKA MARIA
Author:BORCZYŇSKA MARIA
Signature:45D/6109
Rentgenodiagnostyka małych ilości wolnego płynu opłucnowego
Keyword:BORDZIŁOWSKA-PUCIATA IRENA
Author:BORDZIŁOWSKA-PUCIATA IRENA
Signature:45D/561