A - B (1)

Związki flawonoidowe w Geum urbanum L. (Rosaceae) : praca doktorska
Keyword:BORECKI TADEUSZ
Author:BORECKI TADEUSZ
Signature:45d/2645
Studium radiologiczne 300 przypadków gośćca przewlekłego postępującego.
Keyword:BOREJKO MARIA
Author:BOREJKO MARIA
Signature:45D/779
Badania morfologiczne i histochemiczne tkanki łącznej w przeszczepialnym nabłoniaku Guerin po podaniu cysteiny : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:BOREJSZO IWONNA TERESA
Author:BOREJSZO IWONNA TERESA
Signature:45D/6242
Występowanie zakażenia wirusem HPV nabłonka szyjki macicy w próbie losowej mieszkanek Sosnowca : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:BOREK-GRZYB MARIA
Author:BOREK-GRZYB MARIA
Signature:45D/15142
Badania sodu -wymiennego w chorobach nerek
Keyword:BORETKO-CHODKIEWICZ KAZIMIERZ
Author:BORETKO-CHODKIEWICZ KAZIMIERZ
Signature:45D/870
Lateralizacja dysfunkcji psychicznych w schizofrenii w świetle wybranych badań neuropsychologicznych : praca na stopień doktora nauk medycznych z zakresu biologii medyczne
Keyword:BORKOWSKA ALINA
Author:BORKOWSKA ALINA
Signature:45D/14941
Rozwój fizyczny dzieci z wrodzonymi wadami serca na podstawie obserwacji w Dziecięcej Poradni Kardiologicznej PSK Nr 1 w Gdańsku.
Keyword:BORKOWSKA ANNA
Author:BORKOWSKA ANNA
Signature:45D/2348
Analiza kliniczna i genetyczna postępującej dystrofii mięśniowej sprzężonej z chromosomem X : praca na stopień doktora nauk przyrodniczych
Keyword:BORKOWSKA JANINA
Author:BORKOWSKA JANINA
Signature:45D/6075
Normy ultrasonograficzne lewej komory, zastawki dwudzielnej i przegrody międzykomorowej u dzieci w poszczególnych grupach wieku : praca doktorska
Keyword:BORKOWSKA KRYSTYNA
Author:BORKOWSKA KRYSTYNA
Signature:45D/2850
Badania nad gospodarką glukozą w przewlekłym nawracającym zapaleniu trzustki : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:BORKOWSKA RUTA
Author:BORKOWSKA RUTA
Signature:45D/3318
Zastosowanie znieczulenia całkowicie dożylnego (TIVA) z wykorzystaniem propofolu i etomidatu w operacjach wola : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:BORKOWSKI JACEK
Author:BORKOWSKI JACEK
Signature:45D/17657
Zastosowanie znieczulenia całkowicie dożylnego (TIVA) z wykorzystaniem propofolu i etomidatu w operacjach wola : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:BORKOWSKI JACEK
Author:BORKOWSKI JACEK
Signature:45D/17657
Wkłady koronowe z mikrohybrydowego materiału złożonego wykonane metodą pośrednią i bezpośrednią w świetle badań klinicznych i mikroskopowych (obserwacje 3-letnie) : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:BORKOWSKI LECH
Author:BORKOWSKI LECH
Signature:45D/16031
"Badania epidemiologiczne nad dynamiką stanów niedokrwistości u kobiet w wieku 18-45 lat" : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:BORKOWSKI WŁODZIMIERZ ANTONI
Author:BORKOWSKI WŁODZIMIERZ ANTONI
Signature:45D/6455
Osteometryczna ocena stawu biodrowego po alloplastyce Austin Moore'a : praca doktorska
Keyword:BORKOWSKI ZYGMUNT
Author:BORKOWSKI ZYGMUNT
Signature:45D/2414
Badania kliniczne i morfologiczna ocena błony śluzowej we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego u dzieci s praca na stopień doktora medycyny
Keyword:BORNAKOWSKA-ZABEL EWA
Author:BORNAKOWSKA-ZABEL EWA
Signature:45D/5926
Wpływ środowiska kopalni "Polkowice" na stan układu nerwowego oceniany w opraciu o pomiary czasów reakcji : praca doktorska
Keyword:BORODULIN-NADZIEJA LUDMIŁA
Author:BORODULIN-NADZIEJA LUDMIŁA
Signature:45D/3275
Porównanie działania znieczulającego i niektórych efektów ubocznych wybranych leków miejscowo znieczulających : praca na stopień doktora nauk medycznych wykonana w Zakładzie Neuropatologii
Keyword:BOROWICZ JANUSZ
Author:BOROWICZ JANUSZ
Signature:45D/15675
Porównanie działania znieczulającego i niektórych efektów ubocznych wybranych leków miejscowo znieczulających : praca na stopień doktora nauk medycznych wykonana w Zakładzie Neuropatologii
Keyword:BOROWICZ JANUSZ
Author:BOROWICZ JANUSZ
Signature:45D/15675
Morfogeneza zmian powstających pod wpływem wosku A i wosku D prątka gruźlicy. (Studium morfologiczne ziarniaka swoistego)
Keyword:BOROWICZ JERZY
Author:BOROWICZ JERZY
Signature:45D/455