A - B (1)

Zakażenia wirusami hepatotropowymi pacjentek oddziałów położniczo -ginekologicznych: rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:BRYNCZAK ANDRZEJ
Author:BRYNCZAK ANDRZEJ
Signature:45D/17069
Zachowanie się równowagi kwasowo-zasadowej u niemowląt z wrodzonymi kardioangiopatiami : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:BRYNIARSKA-ŁASISZ DANUTA
Author:BRYNIARSKA-ŁASISZ DANUTA
Signature:45D/3999
Zachowanie się zmienności rytmu i cichego niedokrwienia u chorych rehabilitowanych po zawale serca : praca doktorska
Keyword:BRYNIARSKI LESZEK
Author:BRYNIARSKI LESZEK
Signature:45D/15292
Badania epidemiologiczne, obraz kliniczny i metody oceny zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego u dzieci i młodzieży : rozprawa doktorska
Keyword:BRYŃSKA ANITA
Author:BRYŃSKA ANITA
Signature:45D/17896
Porównanie przydatności różnych metod badania wysiłku dla oceny wydolnpści układu oddechowo -krążeniowego.
Keyword:BRYSIEWICZ KAROL
Author:BRYSIEWICZ KAROL
Signature:45D/742
Badania doświadczalne nad wpływem insektycydu fosforoorganicznego /Lebaycid/ na rozród szczura i aktywność esteraz cholinowych w wybranych tkankach matki, płodu i noworodka badanych zwierząt : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:BRZESKI JERZY
Author:BRZESKI JERZY
Signature:45D/6682
Badania doświadczalne nad wpływem insektycydu fosforoorganicznego /Lebaycid/ na rozród szczura i aktywność esteraz cholinowych w wybranych tkankach matki, płodu i noworodka badanych zwierząt : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:BRZESKI JERZY
Author:BRZESKI JERZY
Signature:45D/6682
Diagnostyka ultrasonograficzna chłoniaków złośliwych u dzieci : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:BRZEWSKI MICHAŁ
Author:BRZEWSKI MICHAŁ
Signature:45D/17888
Wpływ wyrównania niedoboru hormanów gonadowych na stężenie insulino-podobnego czynnika wzrostowego i w surowicy : praca doktorska
Keyword:BRZEZIŃSKA AGNIESZKA
Author:BRZEZIŃSKA AGNIESZKA
Signature:45D/14240
Kliniczne i immunologiczne aspekty związku między reumatoidalnym zapaleniem stawów i liszajem rumieniowatym uogólnionym : [
Keyword:BRZEZIŃSKA BLANDYNA
Author:BRZEZIŃSKA BLANDYNA
Signature:45D/5479
Zachowanie się mukopolisacharydów kwaśnych w moczu i we krwi u dzieci z przerostem pierścienia Waldeyera przed i po operacji.
Keyword:BRZEZIŃSKA HANNA
Author:BRZEZIŃSKA HANNA
Signature:45D/248
Obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego w diagnostyce niedoczynności przysadki
Keyword:BRZEZIŃSKI JACEK
Author:BRZEZIŃSKI JACEK
Signature:45D/14241
Zagadnienie rozpoznawania powikłań po urazach czaszki i mózgu w świetle angiografii mózgowej.
Keyword:BRZEZIŃSKI JERZY
Author:BRZEZIŃSKI JERZY
Signature:45D/ 204
Leczenie niedokrwienia podudzia przeszczepem udowo-podkolanowym.
Keyword:BRZEZIŃSKI TOMASZ
Author:BRZEZIŃSKI TOMASZ
Signature:45D/14152
Tadeusz Sokołowski I jego Szkoła Chirurgiczna : praca na stopień
Keyword:BRZEZIŃSKI WITOLD
Author:BRZEZIŃSKI WITOLD
Signature:724,723; 724,724
Badania nad kształtowaniem się niektórych cech somatycznych i wzrastaniem chłopców w różnych środowiskach społeczno-bytowych.
Keyword:BRZEZIŃSKI ZBIGNIEW J.
Author:BRZEZIŃSKI ZBIGNIEW J.
Signature:45D/830
Wpływ salbutamolu na nadreaktywność oskrzeli oraz czynność receptorów B2 na limfocytach krwi obwodowej u chorych na astmę oskrzelową
Keyword:BRZOSTEK DOROTA
Author:BRZOSTEK DOROTA
Signature:45D/15526
Badania młodzieży, która podjęła próbę samobójczą i jej rodzeństwa
Keyword:BRZOZOWSKA AGATA
Author:BRZOZOWSKA AGATA
Signature:45D/17831
Wpływ niektórych czynników analitycznych na wyniki równoczesnego oznaczania ołowiu, cynku, miedzi i kadmu metodą absorpcyjnej spektrofotometrii atomowej w wybranych produktach spożywczych
Keyword:BRZOZOWSKA BARBARA
Author:BRZOZOWSKA BARBARA
Signature:45d/2818
Ocena pkolidynometyitetracykliny w świetle bezpośrednich i odległych wyników leczenia kiły wczesnej
Keyword:BRZOZOWSKI JAN
Author:BRZOZOWSKI JAN
Signature:45D/2435