A - B (1)

Wczesne i odległe wyniki leczenia niektórych zmian chorobowych szyjki macicy za pomocą niskich temperatur : rozprawa doktorska na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:BROŻEK JAN
Author:BROŻEK JAN
Signature:45D/6931
Blokada przetoki rąbkowej pooperacyjnej typu przeciwjaskrowego płatkiem twardówkowym kontralateralnym autologicznym u królików : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:BROŻYNA-ŻYŁKA BARBARA
Author:BROŻYNA-ŻYŁKA BARBARA
Signature:45D/15143
Porównawcza ocena nefrotoksycznośi bromobenzenu, heksabromobenzenu i ich wybranych metabolitów : rozprawa na stopień doktora nauk farmaceutycznych
Keyword:BRUCHAJZER ELŻBIETA
Author:BRUCHAJZER ELŻBIETA
Signature:45D/17602
Porównawcza ocena nefrotoksycznośi bromobenzenu, heksabromobenzenu i ich wybranych metabolitów : rozprawa na stopień doktora nauk farmaceutycznych
Keyword:BRUCHAJZER ELŻBIETA
Author:BRUCHAJZER ELŻBIETA
Signature:45D/17602
Badanie aktywności enzymatycznej monoaminooksydazy (MAO) w surowicy krwi obwodowej oraz w wodach płodowych ciężarnych w niektórych postaciach ciąży wysokiego ryzyka : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:BRUDNIK KRZYSZTOF
Author:BRUDNIK KRZYSZTOF
Signature:45D/6607
Ocena zawartości cholesterolu w surowicy chorych na miażdżycę i w grupie kontrolnej w zależności od metody badania
Keyword:BRUHL WŁODZIMIERZ
Author:BRUHL WŁODZIMIERZ
Signature:45D/812
Wpływ wysiłku fizycznego na poziom substancji reagujących z kwasem tiobarbiturowym oraz na aktywność niektórych enzymów antyoksydacyjnych i lizosomatycznych u osób niewytrenowanych i wytrenowanych : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:BRUKWICKA ALINA
Author:BRUKWICKA ALINA
Signature:45D/14904
Analiza farmakologiczna działania hamujcego tritonu X-100 na skurcz muskarynowy skrawka dna żołądka szczura : praca doktorska
Keyword:BRUNKA KRYSTYNA
Author:BRUNKA KRYSTYNA
Signature:45D/14276
Wpływ prenatalnego narażenia ołowiem na jego zawartość, zmiany biochemiczne i morfologiczne w narządach szczurów ze szczególnym uwzględnieniem tkanek jamy gębowej : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:BRUS-SAWCZUK KATARZYNA
Author:BRUS-SAWCZUK KATARZYNA
Signature:45D/17130
Wpływ prenatalnego narażenia ołowiem na jego zawartość, zmiany biochemiczne i morfologiczne w narządach szczurów ze szczególnym uwzględnieniem tkanek jamy gębowej : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:BRUS-SAWCZUK KATARZYNA
Author:BRUS-SAWCZUK KATARZYNA
Signature:45D/17130
Badania ultrastrukturalne zwoju dolnego nerwu błędnego w rozwoju wewnątrzmacicznym człowieka : [praca doktorska]
Keyword:BRUSKA MAŁGORZATA
Author:BRUSKA MAŁGORZATA
Signature:45D/5927
Analiza ilościowa niektórych składników chemicznych występujących w liściach Aloe arborescens Mill. oraz w preparacie "biostymina" : praca doktorska
Keyword:BRUSKA-KODYM ANNA
Author:BRUSKA-KODYM ANNA
Signature:45D/2735
Problem diagnostyczny i leczniczy w nawracających krwawieniach z nosa : [rozprawa na stopień doktora nauk medycznych]
Keyword:BRUZGIELEWICZ ANTONII
Author:BRUZGIELEWICZ ANTONII
Signature:45D/15523
Zawartość niektórych mikroelementów w twardych tkankach zębów zdrowych i ze zmianami patologicznymi pochodzenia niepróchnicowego oraz ich leczenie : praca doktorska
Keyword:BRUZIEWICZ - MIKŁASZEWSKA BARBARA
Author:BRUZIEWICZ - MIKŁASZEWSKA BARBARA
Signature:45D/3655
Zachowanie się przemiany gazowej w przypadkac] zarostowego zakrzepowego zapalenia naczyń, leczonych stanami niedocukrzenia
Keyword:BRUŻEWICZ FRANCISZEK
Author:BRUŻEWICZ FRANCISZEK
Signature:45D/924
Wpływ maksymalnej ablacji androgenowej na stężenie w surowicy leptyny, neuropeptydu Y i insuliny u chorych z zaawansowanym rakiem gruczołu krokowego : rozprawa doktorska
Keyword:BRYC WŁADYSŁAW
Author:BRYC WŁADYSŁAW
Signature:45D/17400
Wpływ maksymalnej ablacji androgenowej na stężenie w surowicy leptyny, neuropeptydu Y i insuliny u chorych z zaawansowanym rakiem gruczołu krokowego : rozprawa doktorska
Keyword:BRYC WŁADYSŁAW
Author:BRYC WŁADYSŁAW
Signature:45D/17400
Wpływ wanadu na wykładniki stresu oksydacyjnego u szczurów z hiperglikemią wywołaną streptozotocyną: rozprawa doktorska
Keyword:BRYL ANNA
Author:BRYL ANNA
Signature:45D/17252
Rola interleukiny 2 (IL2), interleukiny 6 (IL6) oraz czynnika martwicy nowotworów alfa (TNFalfa) w regulacji aktywności cytotoksycznej NK: rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:BRYL EWA
Author:BRYL EWA
Signature:45D/17315
Wpływ leczenia hipotensyjnego na wydalanie katecholamin i ich metabolitów u chorych z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:BRYM EWA
Author:BRYM EWA
Signature:45D/4317