A - B (1)

Przydatność oznaczenia beta-2-mikroglobuliny w surowicy krwi u dzieci z zespołami zaburzeń wchłaniania.
Keyword:BUKOWSKA CELINA
Author:BUKOWSKA CELINA
Signature:45D/14086
Określenie przydatności wybranych parametrów biochemicznych do oceny zaawansowania zmian miażdżycowych w tętnicach wieńcowych u ludzi i praca doktorska
Keyword:BUKOWSKA HANNA
Author:BUKOWSKA HANNA
Signature:45D/14610
Aspekty kliniczne i etiologiczne niereumatycznego zapalenia mięśnia serca u dzieci : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:BUKOWSKA WIESŁAWA
Author:BUKOWSKA WIESŁAWA
Signature:45D/5425
Zaburzenia słuchu i równowagi u ludzi po ostrym zatruciu tlenkiem węgla : praca na stopień doktora nauk medycznych.
Keyword:BUKOWY JÓZEF
Author:BUKOWY JÓZEF
Signature:45D/4479
Ocena wpływu przezskórnej elektrycznej stymulacji nerwów na opróżnianie pęcherzyka żółciowego i ewakuację żołądkową u człowieka : rozprawa doktorska na stopień naukowy doktora nauk medycznych
Keyword:BULA MICHAŁ
Author:BULA MICHAŁ
Signature:45D/17849
Ocena wpływu przezskórnej elektrycznej stymulacji nerwów na opróżnianie pęcherzyka żółciowego i ewakuację żołądkową u człowieka : rozprawa doktorska na stopień naukowy doktora nauk medycznych
Keyword:BULA MICHAŁ
Author:BULA MICHAŁ
Signature:45D/17849
Możliwości leczenia ortodontycznego pacjentów z roszczepem wargi, wyrostka zębodołowego i podniebienia, w świetle spostrzeżeń klinicznych.
Keyword:BULARSKA-GALLAS ZOFIA
Author:BULARSKA-GALLAS ZOFIA
Signature:45D/492
Ocena sprawności psychomotorycznej dzieci w wieku szkolnym podczas zajęć z monitorami ekranowymi : rozprawa doktorska
Keyword:BULDAŃCZYK AGNIESZKA
Author:BULDAŃCZYK AGNIESZKA
Signature:45D/15964
Analiza struktury kostnej mostka kobiet poddanych operacjom kardiochirurgicznym z zastosowaniem sternotomii pośrodkowej : rozprawa doktorska
Keyword:BULDAŃCZYK ZBIGNIEW
Author:BULDAŃCZYK ZBIGNIEW
Signature:45D/17271
Ocena czynników miejscowego ryzyka zapadalności na choroby przyzębia uczniów szkół średnich Zabrza : rozprawa na stopiei doktora nauk medycznych
Keyword:BULEK-JURANEK GRAŻYNA
Author:BULEK-JURANEK GRAŻYNA
Signature:45D/15413
Ocena czynników miejscowego ryzyka zapadalności na choroby przyzębia uczniów szkół średnich Zabrza : rozprawa na stopiei doktora nauk medycznych
Keyword:BULEK-JURANEK GRAŻYNA
Author:BULEK-JURANEK GRAŻYNA
Signature:45D/15413
Serotypy HCV w świetle wybranych badań klinicznych i epidemiologicznych : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:BULIK FRANCISZEK
Author:BULIK FRANCISZEK
Signature:45D/16276
Przyczyny absencji chorobowej i motywy profilaktycznej działalności lekarza na przykładzie gnieźnieńskich zakładów garbarskie 1965
Keyword:BULIKOWSKI WŁODZIMIERZ
Author:BULIKOWSKI WŁODZIMIERZ
Signature:45D/513
Przewlekły krwiak podoponowy w obrazie tomografii komputerowej - porównanie obrazu radiologicznego ze stanem klinicznym i wynikami leczenia operacyjnego : rozprawa na stopień naukowy doktora nauk medycznych
Keyword:BULIŃSKI DARIUSZ
Author:BULIŃSKI DARIUSZ
Signature:45D/15903
Ferrytyna w surowicy krwi kobiet ciężarnych z gesto-zą EPH w III trymestrze ciąży : praca doktorska
Keyword:BUŁATOWICZ MAREK
Author:BUŁATOWICZ MAREK
Signature:45D/14345
Stężenie nukleotydów adeninowych i produktów ich degradacji we krwi chorych z przewlekłą niewydolnością nerek leczonych zachowawczo i dializami : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:BUŁŁO BARBARA
Author:BUŁŁO BARBARA
Signature:45D/17279
Stężenie nukleotydów adeninowych i produktów ich degradacji we krwi chorych z przewlekłą niewydolnością nerek leczonych zachowawczo i dializami : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:BUŁŁO BARBARA
Author:BUŁŁO BARBARA
Signature:45D/17279
Synteza i stereochemia aminohydroksylowych pochodnych szeregu pinanu : rozprawa doktorska
Keyword:BURAK KRZYSZTOF
Author:BURAK KRZYSZTOF
Signature:45D/5908
Ocena udziału mleczanów surowicy krwi w zaburzeniach równowagi kwasowo-zasadowej u chorych z ostrą i zaostrzoną przewlekłą niewydolnością oddychania : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:BURAKOWSKI JANUSZ
Author:BURAKOWSKI JANUSZ
Signature:45D/15253
Wykładniki immunologiczne w ocenie klinicznej ziarnicy złośliwej : praca habilitacyjna
Keyword:BURCHARDT KAZIMIERZ
Author:BURCHARDT KAZIMIERZ
Signature:45D/3766