A - B (1)

Aktywność aldolazy, kinazy kreatynowej i oksytocynazy w surowicy kobiet w przebiegu ciąży i okresach porodu
Keyword:BORUTA HENRYK
Author:BORUTA HENRYK
Signature:45D/15852
Wpływ wysokich stężeń związków fluoru na przyzębie i higienę jamy ustnej u osobników dorosłych :	[praca doktorska]
Keyword:BORYSEWICZ-LEWICKA MARIA
Author:BORYSEWICZ-LEWICKA MARIA
Signature:45D/6118
Właściwości biologiczne szczepu wirusa kleszczowego zapalenia mózgu III-Kom.24.
Keyword:BORYSIEWICZ JANUSZ
Author:BORYSIEWICZ JANUSZ
Signature:45D/938
Analgezja przy pomocy stymulacji różnych wejść czuciowych obwodowego układu nerwowego : praca na stopień doktora medycyny
Keyword:BORZĘCKI MACIEJ
Author:BORZĘCKI MACIEJ
Signature:45D/4469
Ocena przydatności tętnicy nabrzusznej dolnej do pomostowania naczyń wieńcowych : rozprawa doktorska
Keyword:BORZYMOWSKI JAN
Author:BORZYMOWSKI JAN
Signature:45D/16615
Wartość diagnostyczna swoistych IgE stymulowanych antygenami bakteryjnymi w różnicowaniu stanów bronchospastycznych u dzieci : praca na stopień doktora
Keyword:BOTULIŃSKA EWA
Author:BOTULIŃSKA EWA
Signature:45D/17658
Wyniki leczenia chorych na łuszczycowe zapalenie stawów grasiczym preparatem TFX-POLFA : praca doktorska
Keyword:BOWSZYC-DMOCHOWSKA MONIKA
Author:BOWSZYC-DMOCHOWSKA MONIKA
Signature:45D/11538
Rola prowokacji donosowych w algorytmie diagnostycznym u pacjentów z podejrzeniem uczulenia na roztocza kurzu domowego w populacji śląskiej ; rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:BOŻEK ANDRZEJ
Author:BOŻEK ANDRZEJ
Signature:45D/17027
Rola prowokacji donosowych w algorytmie diagnostycznym u pacjentów z podejrzeniem uczulenia na roztocza kurzu domowego w populacji śląskiej ; rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:BOŻEK ANDRZEJ
Author:BOŻEK ANDRZEJ
Signature:45D/17027
Ocena wpływu niektórych czynników na wyniki operacyjnego leczenia odwarstwienia siatkówki : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:BRACIAK WIESŁAW
Author:BRACIAK WIESŁAW
Signature:45D/7143
Rozwój higieny i medycyny pracy w polskich ośrodkach uniwersyteckich w latach 1918 -1939 : rozprawa doktorska
Keyword:BRACZKOWSKA BOGUMIŁA
Author:BRACZKOWSKA BOGUMIŁA
Signature:45D/16227
Badania wybranych parametrów immunologicznych i biochemicznych w różnych typach wirusowego zapalenia wątroby : praca doktorska
Keyword:BRANECKA KRYSTYNA GRAŻYNA
Author:BRANECKA KRYSTYNA GRAŻYNA
Signature:45D/14968
Zależność inwazji pasożytów krwi u ptaków wróblowatych od warunków środowiskowych : praca doktorska
Keyword:BRAŃSKA-WOJTAL BARBARA
Author:BRAŃSKA-WOJTAL BARBARA
Signature:45D/4325
Analiza molekularna genu PRNP w populacji polskiej oraz w chorobie Creutzfeldta-Jakoba :	(praca doktorska)
Keyword:BRATOSIEWICZ JOLANTA
Author:BRATOSIEWICZ JOLANTA
Signature:45D/17009
Morfologiczne zróżnicowanie komórek immunologicznie czynnych i praca doktorska
Keyword:BRAUN JOANNA
Author:BRAUN JOANNA
Signature:45D/2593
Ocena obrazów ultrasonografii przezciemiączkowej i tomografii komputerowej występujących w encefalopatii niedokrwienno - niedotlenieniowej w pierwszych dwóch latach życia. Porównanie wartości diagnostycznej wymienionych metod : praca na stopień doktora na
Keyword:BRĄGOSZEWSKA HANNA
Author:BRĄGOSZEWSKA HANNA
Signature:45D/16430
Ocena obrazów ultrasonografii przezciemiączkowej i tomografii komputerowej występujących w encefalopatii niedokrwienno - niedotlenieniowej w pierwszych dwóch latach życia. Porównanie wartości diagnostycznej wymienionych metod : praca na stopień doktora na
Keyword:BRĄGOSZEWSKA HANNA
Author:BRĄGOSZEWSKA HANNA
Signature:45D/16430
Analiza morfologiczna i cytoenzymatyczna limfocytów krwi obwodowej u chorych na reumatolidalne zapalenie stawów : [praca doktorska]
Keyword:BRELIŃSKA-PĘCZALSKA RENATA
Author:BRELIŃSKA-PĘCZALSKA RENATA
Signature:45D/2806
Zachowanie się aktywności antytrypsynowej surowicy krwi w pylicy płuc górników kopalń węgla : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:BRESLER MARIA
Author:BRESLER MARIA
Signature:45D/4264
Zachowanie się aktywności antytrypsynowej surowicy krwi w pylicy płuc górników kopalń węgla : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:BRESLER MARIA
Author:BRESLER MARIA
Signature:45D/4264