A - B (1)

Akustyczna analiza zaburzeń mowy u chorych na miastenię : rozprawa doktorska
Keyword:BUDREWICZ SŁAWOMIR PIOTR
Author:BUDREWICZ SŁAWOMIR PIOTR
Signature:45D/15952
Związki flawonoidowe w okwiatach Tulipa gesneriana L. Var. "Paradae" Liliaceae
Keyword:BUDZIANOWSKI JAROMIR
Author:BUDZIANOWSKI JAROMIR
Signature:45D/4298
Rola ośrodkowo wydzielanej wazopresyny w regulacji ciśnienia tętniczego u szczurów normotensyjnych i szczurów z genetycznie uwarunkowanym nadciśnieniem tętniczym
Keyword:BUDZIKOWSKI ADAM
Author:BUDZIKOWSKI ADAM
Signature:45D/14129
Badanie krótkotrwałego wpływu palenia papierosów na mikrokrążenie skórne : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:BUDZISZEWSKA BOŻENA KATARZYNA
Author:BUDZISZEWSKA BOŻENA KATARZYNA
Signature:45D/16367
Badanie krótkotrwałego wpływu palenia papierosów na mikrokrążenie skórne : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:BUDZISZEWSKA BOŻENA KATARZYNA
Author:BUDZISZEWSKA BOŻENA KATARZYNA
Signature:45D/16367
Zastosowanie pozaustrojowego sprzężenia zwrotnego w leczeniu hiperkifozy piersiowej : praca na stopień doktora medycyny
Keyword:BUDZISZEWSKI ZBIGNIEW
Author:BUDZISZEWSKI ZBIGNIEW
Signature:45/3369
Zastosowanie pozaustrojowego sprzężenia zwrotnego w leczeniu hiperkifozy piersiowej : praca na stopień doktora medycyny
Keyword:BUDZISZEWSKI ZBIGNIEW
Author:BUDZISZEWSKI ZBIGNIEW
Signature:45/3369
Badania nad wpływem podawania etretinatu /Tigason/ na budowę morfologiczną i ultrastrukturalną oraz na regenerację naskórka szczura białego : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:BUDZYŃSKA BEATA
Author:BUDZYŃSKA BEATA
Signature:45D/16562
Rola cholecystokininy w regulacji czynności elektrycznej żołądka u chorych z chorobą wrzodową dwunastnicy : praca doktorska
Keyword:BUDZYŃSKI ANDRZEJ
Author:BUDZYŃSKI ANDRZEJ
Signature:45D/17212
Rak płuc myszy jako model dla oceny efektu przeciwnowotworowego : rozprawa doktorska
Keyword:BUDZYŃSKI WŁADYSŁAW
Author:BUDZYŃSKI WŁADYSŁAW
Signature:45D/6421
Rola mózgowych komórek tucznych w regulacji osi podwzgórze-przysadka-nadnercza u szczurów s (praca doktorska)
Keyword:BUGAJSKI ANDRZEJ
Author:BUGAJSKI ANDRZEJ
Signature:45D/15812
Ocena udziału endoteliny-1 w stymulacji granulocytów obojętnochłonnych podczas pomostowania aortalno-wieńcowego : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:BUGAJSKI PAWEŁ
Author:BUGAJSKI PAWEŁ
Signature:45D/16835
Ocena udziału endoteliny-1 w stymulacji granulocytów obojętnochłonnych podczas pomostowania aortalno-wieńcowego : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:BUGAJSKI PAWEŁ
Author:BUGAJSKI PAWEŁ
Signature:45D/16835
Ocena udziału endoteliny-1 w stymulacji granulocytów obojętnochłonnych podczas pomostowania aortalno-wieńcowego s praca na stopień doktora nauk medycznych.
Keyword:BUGAJSKI PAWEŁ
Author:BUGAJSKI PAWEŁ
Signature:45D/16835
Zmienność cech spondylometrycznych odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa w obrazie radiologicznym u pracowników fizycznych chorych na rwę kulszową : praca doktorska
Keyword:BUJACZ ELŻBIETA
Author:BUJACZ ELŻBIETA
Signature:45D/6047
Przydatność ilościowej tomografii komputerowej (QCT) skojarzonej z badaniami morfometrycznymi w ocenie stopnia gęstości mineralnej kości u kobiet : praca doktorska
Keyword:BUJAK ROBERT
Author:BUJAK ROBERT
Signature:45D/16467
Technologia maści aloesowych z neomycyną o działaniu przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym : rozprawa na stopień doktora nauk farmaceutycznych.
Keyword:BUJAK TERESA
Author:BUJAK TERESA
Signature:45D/16828
Rozwój i rola społeczna szpitali Gnieźnieńskich w latach (1840-1939).
Keyword:BUJARSKA HELENA
Author:BUJARSKA HELENA
Signature:45D/2798
Tyreotropinemia na terenach endemii wola : próba ustalenia norm środowiskowych dla TSH : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:BUJNOWSKI ADAM GRZEGORZ
Author:BUJNOWSKI ADAM GRZEGORZ
Signature:45D/15746
Wpływ czynników środowiskowych na występowanie astmy oskrzelowej w populacji dzieci szkolnych 7-14 letnich z terenu wiejskiego : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:BUKOWCZAN ZENON
Author:BUKOWCZAN ZENON
Signature:45D/15759