A - B (1)

Zachowanie się miedzi w stanach patologicznych ze szczególrwm uwzględnieniem choroby wrzodowej
Keyword:BRZOZOWSKI RYSZARD
Author:BRZOZOWSKI RYSZARD
Signature:45D/ 620
Ocena wyników badań profilaktycznych raka szyjki macicy w województwie wrocławskim
Keyword:BRZÓSKA JÓZEF
Author:BRZÓSKA JÓZEF
Signature:45D/5957
Badania nad wpływem kadmu na gospodarkę wapniową w ustroju szczura
Keyword:BRZÓSKA MAŁGORZATA MICHALINA
Author:BRZÓSKA MAŁGORZATA MICHALINA
Signature:45D/15854
Szczepy Salmonella typhimurium o zróżnicowanym poziomie enzymów nitroreduktazy i O-acetylotransferazy jako indykatory efektu mutagennego wywoływanego przez zanieczyszczenia powietrza : rozprawa doktorska
Keyword:BUBAK ANICENTA
Author:BUBAK ANICENTA
Signature:45D/16629
Szczepy Salmonella typhimurium o zróżnicowanym poziomie enzymów nitroreduktazy i O-acetylotransferazy jako indykatory efektu mutagennego wywoływanego przez zanieczyszczenia powietrza : rozprawa doktorska
Keyword:BUBAK ANICENTA
Author:BUBAK ANICENTA
Signature:45D/16629
Chirurgiczno-stomatologiczne leczenie osób starszych w warunkach szpitalnych
Keyword:BUBIŁEK-BOGACZ ANNA
Author:BUBIŁEK-BOGACZ ANNA
Signature:45D/16985
Określenie czynników wpływających na powstawanie choroby zezowej u dzieci regionu śląskiego
Keyword:BUCHTA-DEMEL BARBARA
Author:BUCHTA-DEMEL BARBARA
Signature:45D/5156
Zastosowanie modeli sieci neuronowych do przewidywania wybranych parametrów analitycznych
Keyword:BUCIŃSKI ADAM
Author:BUCIŃSKI ADAM
Signature:45D/15215
Ocena wyników leczenia ostrej niewydolności oddechowej w Klinice Patologii Noworodka w zależności od postępowania w oddziałach noworodkowych i innych analizowanych czynników : rozprawa na stopień naukowy doktora nauk medycznych
Keyword:BUCKI BOGUSŁAW
Author:BUCKI BOGUSŁAW
Signature:45D/15322
Ocena wyników leczenia ostrej niewydolności oddechowej w Klinice Patologii Noworodka w zależności od postępowania w oddziałach noworodkowych i innych analizowanych czynników : rozprawa na stopień naukowy doktora nauk medycznych
Keyword:BUCKI BOGUSŁAW
Author:BUCKI BOGUSŁAW
Signature:45D/15322
Inkorporacja długołańcuchowych niezestryfikowanych kwasów tłuszczowych do lipidów jąder komórek wątrobowych
Keyword:BUCKI ROBERT
Author:BUCKI ROBERT
Signature:45D/14790
Doświadczenia kliniczne nad metodami rehabilitacji chorych z dysfunkcją neurogenną pęcherza moczowego po urazach rdzenia kręgowego
Keyword:BUCZYŃSKI ANDRZEJ ZBIGNIEW
Author:BUCZYŃSKI ANDRZEJ ZBIGNIEW
Signature:45D/7018
Wartość sympatektomii piersiowej wykonywanej sposobem video-torakoskopii
Keyword:BUĆKO WOJCIECH
Author:BUĆKO WOJCIECH
Signature:45D/18144
Wpływ hemodializy na aktywność układu wegetatywnego mierzoną za pomocą analizy zmienności rytmu zatokowego (HRV)
Keyword:BUDA STANISŁAW
Author:BUDA STANISŁAW
Signature:45D/16701
Zagadnienie łuku j ęzykowego w dolnej dostawce skrzydłowej w aspekcie stabilizacji, z uwzględnieniem usprawnień własnych,
Keyword:BUDKIEWICZ ANDRZEJ
Author:BUDKIEWICZ ANDRZEJ
Signature:45D/L068
Właściwości immunochemiczne komponenty rdzeniowej antygenu Hepatitis B : praca doktorska
Keyword:BUDKOWSKA AGATA
Author:BUDKOWSKA AGATA
Signature:45D/2695
Powysiłkowy metabolizm lipidów w mięśniach szkieletowych szczura : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:BUDLEWSKA MAŁGORZATA
Author:BUDLEWSKA MAŁGORZATA
Signature:45D/116053
Ocena przydatności izotopowych badań dynamicznych w diagnostyce niektórych chorób wątroby u dzieci : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:BUDLEWSKI TADEUSZ
Author:BUDLEWSKI TADEUSZ
Signature:45D/17052
Ocena przydatności izotopowych badań dynamicznych w diagnostyce niektórych chorób wątroby u dzieci : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:BUDLEWSKI TADEUSZ
Author:BUDLEWSKI TADEUSZ
Signature:45D/17052
Wpływ związków chromu na powstawanie chorób zawodowych
Keyword:BUDNER STANISŁAW
Author:BUDNER STANISŁAW
Signature:45D/580