A - B (1)

Oczyszczanie ustroju z kwasu mlekowego za pomocą dializy otrzewnowej u królików w stanie kwasicy mleczanowej wywołanej hypoksją : praca przygotowana jako rozprawa doktorska
Keyword:BRĘBOROWICZ ANDRZEJ
Author:BRĘBOROWICZ ANDRZEJ
Signature:45D/6782
Analiza matematyczna deceleracji w porodowym zapisie kardiotokograficznym w aspekcie oceny stanu płodu : praca przygotowana jako rozprawa doktorska
Keyword:BRĘBOROWICZ GRZEGORZ
Author:BRĘBOROWICZ GRZEGORZ
Signature:45D/6408
Lokalizacja raka krtani i jej zmiana w ostatnim piętnastoleciu : praca na stopień doktora medycyny
Keyword:BROCKI KRZYSZTOF
Author:BROCKI KRZYSZTOF
Signature:45D/11051
Ocena wpływu choroby oraz chemioterapii na zachowanie się wybranych parametrów układu hemostazy u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną : praca doktorska
Keyword:BRODKIEWICZ ANDRZEJ
Author:BRODKIEWICZ ANDRZEJ
Signature:45D/14484
Obraz mikroskopowy miazgi zębowej psa po zastosowaniu środków chemicznych używanych w leczeniu próchnicy głębokiej : praca doktorska
Keyword:BRODNIEWICZ ZOFIA
Author:BRODNIEWICZ ZOFIA
Signature:45D/2899
Programy podstawowe dla komputeryzacji wstępnego wywiadu lekarskiego
Keyword:BRODZIAK ANDRZEJ
Author:BRODZIAK ANDRZEJ
Signature:45D/5390
Wpływ wrodzonej predyspozycji i wybranych czynników środowiskowych na występowanie alergii u dzieci w pierwszym roku życia : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:BRODZIKOWSKA-PYTEL ANNA
Author:BRODZIKOWSKA-PYTEL ANNA
Signature:45D/17336
Ocena histologiczna i ultrastrukturalna wpływu cysteiny na komórki wątrobowe w ostrym zatruciu czterochlorkiem węgla
Keyword:BRODZIŃSKA MARIA ANNA
Author:BRODZIŃSKA MARIA ANNA
Signature:45D/6286
Wartość badań radioizotopowych u chorych z bólami w klatce piersiowej i prawidłowymi naczyniami wieńcowymi w koronarografii : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:BRODZKI LUDWIK MICHAŁ
Author:BRODZKI LUDWIK MICHAŁ
Signature:45D/17526
Wartość badań radioizotopowych u chorych z bólami w klatce piersiowej i prawidłowymi naczyniami wieńcowymi w koronarografii : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:BRODZKI LUDWIK MICHAŁ
Author:BRODZKI LUDWIK MICHAŁ
Signature:45D/17526
Wpływ pestycydów polichlorowych na transformację i migrację krwinek białych badaniach ”in vitro" : praca doktorska
Keyword:BROJER EWA
Author:BROJER EWA
Signature:45D/5889
Immunologiczne aspekty niepłodności małżeńskiej : praca na stopień doktora medycyny
Keyword:BROKOWSKI JAN
Author:BROKOWSKI JAN
Signature:45D/6457
Badania nad wpływem niedotlenienia i przyspieszeń na głos pilota : praca doktorska
Keyword:BROKOWSKI ZYGMUNT
Author:BROKOWSKI ZYGMUNT
Signature:45D/2611
Populacje komórek T I B W stymulujących węźle chłonnym u królika : praca doktorska
Keyword:BROMIRSKA JOANNA
Author:BROMIRSKA JOANNA
Signature:45D/5945
Badania nad zachowaniem się odnowy kwasoty i poziomu lipidów powierzchni skóry po myciu mydlami i detergentami z uwzględnieniem przydatności oznaczeń dla doboru środków stosowanych do oczyszczania skóry w przemyśle : rozprawa na stopień doktora nauk medyc
Keyword:BRONIARCZYK-DYŁA GRAŻYNA
Author:BRONIARCZYK-DYŁA GRAŻYNA
Signature:45D/3973
Badania nad zachowaniem się odnowy kwasoty i poziomu lipidów powierzchni skóry po myciu mydlami i detergentami z uwzględnieniem przydatności oznaczeń dla doboru środków stosowanych do oczyszczania skóry w przemyśle : rozprawa na stopień doktora nauk medyc
Keyword:BRONIARCZYK-DYŁA GRAŻYNA
Author:BRONIARCZYK-DYŁA GRAŻYNA
Signature:45D/3973
Ocena wyników wyleczenia zeza towarzyszącego w świetle rozmaitych kryteriów : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:BRONIARCZYK-LOBA ANNA
Author:BRONIARCZYK-LOBA ANNA
Signature:45D/3981
Parapetry układu krzepnięcia i fibrynolyzyny u kobiet ciężarnych chorych na cukrzycę : praca doktorska
Keyword:BRONISZ AGATA
Author:BRONISZ AGATA
Signature:45D/14903
Układ fibrynoloizy u chorych hemodializowanych z powodu przewlekłej niewydolności nerek : rozprawa doktorsk
Keyword:BRONISZ MAREK
Author:BRONISZ MAREK
Signature:45D/17980
Ocena i porównanie zachowania się ludzkich fibroblastów pochodzących ze skóry, z okostnej, z błony maziowej i z torebki stawowej, w długotrwałej hodowli i vitro : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:BROSSMANN EWA
Author:BROSSMANN EWA
Signature:45D/6473