A - B (1)

Wpływ antagonistów pobudzających aminokwasów na przeciwdrgawkową aktywność wybranych leków przeciwpadaczkowych w modelu padaczki eksperymentalnej u myszy.
Keyword:BOROWICZ KINGA KATARZYNA
Author:BOROWICZ KINGA KATARZYNA
Signature:45D/14182
Stan przyzębia dzieci leczonych przewlekle preparatami przeciwpadaczkowymi i praca na stopień doktora nauk medycznych wykonana w Zakładzie Neuropatologii
Keyword:BOROWICZ-ANDRZEJEWSKA ELŻBIETA
Author:BOROWICZ-ANDRZEJEWSKA ELŻBIETA
Signature:45D/15459
Stan przyzębia dzieci leczonych przewlekle preparatami przeciwpadaczkowymi i praca na stopień doktora nauk medycznych wykonana w Zakładzie Neuropatologii
Keyword:BOROWICZ-ANDRZEJEWSKA ELŻBIETA
Author:BOROWICZ-ANDRZEJEWSKA ELŻBIETA
Signature:45D/15459
Analiza rozwoju gałki ocznej u dzieci w okresie od czwartego miesiąca do siódmego roku życia, w aspekcie długości gałki, wielkości refrakcji i oceny DNA oka : rozprawa doktorska
Keyword:BOROWIEC ALINA
Author:BOROWIEC ALINA
Signature:45D/16961
Próba określenia skuteczności spiralnej tomografii komputerowej w diagnostyce zatorów płucnych : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:BOROWIEC PIOTR
Author:BOROWIEC PIOTR
Signature:45D/17302
Próba określenia skuteczności spiralnej tomografii komputerowej w diagnostyce zatorów płucnych : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:BOROWIEC PIOTR
Author:BOROWIEC PIOTR
Signature:45D/17302
Dopplerowska ocena przepływu łożyskowo - płodowego krwi w wybranych grupach pacjentek z ciążą wysokiego ryzyka : (praca doktorska)
Keyword:BOROWIECKA-ELWERTOWSKA ANNA
Author:BOROWIECKA-ELWERTOWSKA ANNA
Signature:45D/16138
Dopplerowska ocena przepływu łożyskowo - płodowego krwi w wybranych grupach pacjentek z ciążą wysokiego ryzyka : (praca doktorska)
Keyword:BOROWIECKA-ELWERTOWSKA ANNA
Author:BOROWIECKA-ELWERTOWSKA ANNA
Signature:45D/16138
Zawartość magnezu w surowicy krwi i płynie mózgowo--rdzeniowym pacjentów z udarami mózgu : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:BOROWIK HELENA
Author:BOROWIK HELENA
Signature:45D/15101
Badania nad rolą prostaglandyn w jelitowym syndromie popromiennym : rozprawa na stopień doktora medycyny
Keyword:BOROWSKA ANNA
Author:BOROWSKA ANNA
Signature:45D/6882
Badania histologiczne i histochemiczne układu neurosekrecyjnego szczura białego po parenteralnym podaniu adrenaliny
Keyword:BOROWSKA HALINA
Author:BOROWSKA HALINA
Signature:45D/6341
Hydranencephalia i hydrocephalus internus w świetle porównawczych badań patomorfologicznych
Keyword:BOROWSKA LEHMAN JOLANTA
Author:BOROWSKA LEHMAN JOLANTA
Signature:45D/444
Ocena stanu zdrowotnego narządu żucia młodzieży 18-letnej z makroregionu lubelskiego
Keyword:BOROWSKA MAŁGORZATA
Author:BOROWSKA MAŁGORZATA
Signature:45D/16598
Zastosowanie technik dopplerowskich w diagnostyce układu krążenia płodu w ciążach powikłanych wewnątrzmacicznym zahamowaniem wzrostu (IUGR)	: rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:BOROWSKI DARIUSZ
Author:BOROWSKI DARIUSZ
Signature:45D/16996
Zastosowanie technik dopplerowskich w diagnostyce układu krążenia płodu w ciążach powikłanych wewnątrzmacicznym zahamowaniem wzrostu (IUGR)	: rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:BOROWSKI DARIUSZ
Author:BOROWSKI DARIUSZ
Signature:45D/16996
Wpływ jednorazowego wzrostu ciśnienia tętniczego krwi na sprawność wydzielniczą nerek
Keyword:BOROWSKI JERZY
Author:BOROWSKI JERZY
Signature:45D/ 215
 Przydatność odczynu immunofluorescencji w diagnostyce listeriozy
Keyword:BORTNIK-KOZIKOWSKA BOGUSŁAWA
Author:BORTNIK-KOZIKOWSKA BOGUSŁAWA
Signature:45D/6373
Zależności kliniczno-biochemiczne u dzieci ze stanami zapalnymi błony śluzowej żołądka i dwunastnicy oraz chorobą wrzodową leczonych ranitydyną : (praca doktorska)
Keyword:BORUCKI MACIEJ
Author:BORUCKI MACIEJ
Signature:45D/16912
Zależności kliniczno-biochemiczne u dzieci ze stanami zapalnymi błony śluzowej żołądka i dwunastnicy oraz chorobą wrzodową leczonych ranitydyną : (praca doktorska)
Keyword:BORUCKI MACIEJ
Author:BORUCKI MACIEJ
Signature:45D/16912
O plastykach otworu do zatoki szczękowej podaniem modyfikacji własnej
Keyword:BORUSIEWICZ FRANCISZEK
Author:BORUSIEWICZ FRANCISZEK
Signature:45D/3173