C - F (2)

Wpływ hormonalnej terapii zastępczej u kobiet na wybrane metabolity kolagenu s praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:CZARNACKI JERZY
Author:CZARNACKI JERZY
Signature:45D/16649
Polimorfizm fenotypu acetylacji i fenotypu oksydacji oraz występowanie antygenu HLA-Cw6 u pacjentów chorujących na łuszczycę zwykłą : rozprawa doktorska
Keyword:CZARNECKA ANNA
Author:CZARNECKA ANNA
Signature:45D/15263
Lizozym w osoczu i w wątrobie w chorobach zapalnych tego narządu : praca na stopień naukowy doktora nauk medycznych
Keyword:CZARNECKA KAROLA
Author:CZARNECKA KAROLA
Signature:45D/5408
Aktywność elektryczna nerwu błędnego a skurcz mieśniówki gładkiej dróg oddechowych
Keyword:CZARNECKA MARIA
Author:CZARNECKA MARIA
Signature:45D/523
Zmiany cytogenetyczne w ostrych białaczkach szpikowych u dorosłych : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:CZARNECKA MARZENA
Author:CZARNECKA MARZENA
Signature:45D/16012
Zmiany cytogenetyczne w ostrych białaczkach szpikowych u dorosłych : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:CZARNECKA MARZENA
Author:CZARNECKA MARZENA
Signature:45D/16012
Ocena przepływu krwi w mózgowiu noworodków zdrowych i chorych : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:CZARNECKA-PORZUCEK IWONA
Author:CZARNECKA-PORZUCEK IWONA
Signature:45D/17149
Analiza odległych wyników zespolenia przewodu żółciowego z dwunastnicą w kamicy dróg żółciowych.
Keyword:CZARNECKI ADAM
Author:CZARNECKI ADAM
Signature:45D/2186
Ocena transformacji blastycznej limfocytów stymulowanych nieswoistymi mitogenami w obecności niektórych hormonów płciowych i alfal fetoproteiny : praca przygotowana jako rozprawa doktorska
Keyword:CZARNECKI GRZEGORZ
Author:CZARNECKI GRZEGORZ
Signature:45D/6409
Izolacja i charakterystyka fizykochemiczna oraz ocena aktywności biologicznej niektórych peptydów izolowanych z grasicy cielęcej : praca doktorska
Keyword:CZARNECKI JAN
Author:CZARNECKI JAN
Signature:45D/14334
Badania poziomu wit/aminy/ B12 w surowicy krwi u osób z prawidłową i nieprawidłową kwasotą soku żołądkowego
Keyword:CZARNECKI JÓZEF
Author:CZARNECKI JÓZEF
Signature:45d/687
Ocena czynników ryzyka i wyników leczenia operacyjnego tętniaków aorty brzusznej : rozprawa doktorska
Keyword:CZARNECKI KRZYSZTOF
Author:CZARNECKI KRZYSZTOF
Signature:45D/16756
Ocena wybranych parametrów gospodarki lipidowej za szczególnym uwzględnieniem podatności na oksydację lipoprotein u kobiet ciężarnych chorych na cukrzycę typu I : [rozprawa na stopień doktora nauk medycznych]
Keyword:CZARNECKI MACIEJ
Author:CZARNECKI MACIEJ
Signature:45D/15396
Ocena wybranych parametrów gospodarki lipidowej za szczególnym uwzględnieniem podatności na oksydację lipoprotein u kobiet ciężarnych chorych na cukrzycę typu I : [rozprawa na stopień doktora nauk medycznych]
Keyword:CZARNECKI MACIEJ
Author:CZARNECKI MACIEJ
Signature:45D/15396
Wartość różnicowo-rozpoznawcza oznaczania uropepsynogenu i seromukoidu w surowicy w krwotokach z przewodu pokarmowego.
Keyword:CZARNECKI TADEUSZ
Author:CZARNECKI TADEUSZ
Signature:45D/973
Badanie przepływu krwi przez nerkę w warunkach nagłego jednostronnego zamknięcia moczowodu : rozprawa na stopień doktora medycyny
Keyword:CZARNIAWSKI JAN
Author:CZARNIAWSKI JAN
Signature:45D/6301
Badania nad układem krzepnięcia krwi i fibrynolizę w miażdżycy.
Keyword:CZARNIECKI WINCENTY
Author:CZARNIECKI WINCENTY
Signature:45d/899
Porody miednicowe w materiale II Kliniki Położnictwa i Chorób Kobiecych A/kademii/ M/edycznej/ w Krakowie, oraz byłego oddziału Położnictwa i Chorób Kobiecych Zespołu Klinik A/kademii/ M/edycznj/ za okres 1955 do 1964.
Keyword:CZARNIK ZBIGNIEW
Author:CZARNIK ZBIGNIEW
Signature:45D/929
Biomarkery w ocenie narażenia zawodowego na działanie węglowodorów aromatycznych z grupy BTX : praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej
Keyword:CZARNOCKA ELŻBIETA
Author:CZARNOCKA ELŻBIETA
Signature:45D/17678
Synteza niektórych pochodnych imidazo/4,5-c/pirydyny : praca doktorska
Keyword:CZARNOCKA-JANOWICZ ANNA
Author:CZARNOCKA-JANOWICZ ANNA
Signature:45D/6471