C - F (2)

Badania nad doszczętnością wagotomii oraz rozległością odžwiernikowej części żołądka : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:DZIKI ADAM
Author:DZIKI ADAM
Signature:45D/6380
Ośrodkowe działanie katecholamin i cyklicznego 3', 5'-AMP na układ krążenia u szczurów : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:DZIKOWSKI ANDRZEJ
Author:DZIKOWSKI ANDRZEJ
Signature:45D/3090
Romuald Pląskowski [1821-1896] - pierwszy polski docent psychiatrii
Keyword:DZIKOWSKI HENRYK
Author:DZIKOWSKI HENRYK
Signature:45D/494
Zachowanie się komponenty fotopowej i skotopowej elektroretinogramu pod wpływem środków działających na układ współczulny w warunkach doświadczalnych : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:DZIKOWSKI JAN
Author:DZIKOWSKI JAN
Signature:45D/6460
Czynny postępujący gościec serca, a niedomoga krążenia
Keyword:DZIOBA HELENA
Author:DZIOBA HELENA
Signature:45D/466
Wyniki laparoskopowego leczenia żylaków powrózka nasiennego : rozprawa doktorska
Keyword:DZIÓBA TADEUSZ
Author:DZIÓBA TADEUSZ
Signature:45D/17133
Wyniki laparoskopowego leczenia żylaków powrózka nasiennego : rozprawa doktorska
Keyword:DZIÓBA TADEUSZ
Author:DZIÓBA TADEUSZ
Signature:45D/17133
Zastosowanie adrenaliny, noradrenaliny i ornityno - 8 - wazopresyny we wstrząsie : praca doktorska
Keyword:DZISIÓW MAREK
Author:DZISIÓW MAREK
Signature:45D/5901
Leczenie torbieli zastoinowych i ropni rzekomych gruczołów Bartholiniego na drodze chemicznego zniszczenia ich torebki nadmanganianem potasowym : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:DZITKO BOGUSŁAW
Author:DZITKO BOGUSŁAW
Signature:45D/3315
Ocena prognostyczna wybranych parametrów klinicznych, morfologicznych i immunohistochemicznych pierwotnego tłuszczakomięsaka : [praca doktorska]
Keyword:DZIUBA IRENEUSZ
Author:DZIUBA IRENEUSZ
Signature:45D/17561
Ocena prognostyczna wybranych parametrów klinicznych, morfologicznych i immunohistochemicznych pierwotnego tłuszczakomięsaka : [praca doktorska]
Keyword:DZIUBA IRENEUSZ
Author:DZIUBA IRENEUSZ
Signature:45D/17561
Analiza odległych wyników leczenia zachowawczego i operacyjnego jaskry prostej : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:DZIUBA JADWIGA
Author:DZIUBA JADWIGA
Signature:45D/6260
Przydatność pulsoksymetri i w bezpośrednim okresie pooperacyjnym : rozprawa doktorska
Keyword:DZIUBIAK STANISŁAW
Author:DZIUBIAK STANISŁAW
Signature:45D/16323
Występowanie, diagnostyka, profilaktyka, rehabilitacja i orzecznictwo w wyprysku chromowym pracowników zakładów naprawczych taboru kolejowego w Poznaniu : [praca doktorska]
Keyword:DZIUBIŃSKA-MIZGALSKA JOANNA
Author:DZIUBIŃSKA-MIZGALSKA JOANNA
Signature:45D/6152
Trudności diagnostyczne pełzakowicy wątroby : praca doktorska
Keyword:DZIUBIŃSKI KRZYSZTOF
Author:DZIUBIŃSKI KRZYSZTOF
Signature:45D/2512
Ocena wybranych parametrów stanu zdrowia młodzieży eksponowanej na dym tytoniowy z wykorzystaniem kotyniny jako biomarkera narażenia : rozprawa doktorska
Keyword:DZIUDA MARIA RENATA
Author:DZIUDA MARIA RENATA
Signature:45D/17871
Rozpoznawanie żywotności mięśnia sercowego za pomocą tomograficznej scyntygrafii perfuzyjnej : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:DZIUK MIROSŁAW
Author:DZIUK MIROSŁAW
Signature:45D/17489
Rozpoznawanie żywotności mięśnia sercowego za pomocą tomograficznej scyntygrafii perfuzyjnej : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:DZIUK MIROSŁAW
Author:DZIUK MIROSŁAW
Signature:45D/17489
Zaburzenia równowagi układu utleniacze-przeciwutleniacze we wczesnej fazie ostrego zapalenia trzustki u ludzi: rozprawa doktorska
Keyword:DZIURKOWSKA-MAREK ANNA
Author:DZIURKOWSKA-MAREK ANNA
Signature:45D/16764
Zaburzenia równowagi układu utleniacze-przeciwutleniacze we wczesnej fazie ostrego zapalenia trzustki u ludzi: rozprawa doktorska
Keyword:DZIURKOWSKA-MAREK ANNA
Author:DZIURKOWSKA-MAREK ANNA
Signature:45D/16764