C - F (2)

Przemiany fotochemiczne niektórych pochodnych analogów kwasów nukleinowych i ich rola w genetyce mikroorganizmów
Keyword:FIKUS MAGDALENA
Author:FIKUS MAGDALENA
Signature:45D/721
Etiologia ciąży pozamacicznej
Keyword:FILAR ZBIGNIEW
Author:FILAR ZBIGNIEW
Signature:45D/862
Badania immunohistochemiczne w nowotworach germinal-nych jądra : rozprawa doktorska
Keyword:FILAS VIOLETTA
Author:FILAS VIOLETTA
Signature:45D/15224
Optymalizacja warunków uzyskiwania antygenu hemaglutynacyjnego i surowic kontrolnych do serodiagnostyki różyczki : rozprawa na stopień doktora nauk przyrodniczych
Keyword:FILCZAK KRZYSZTOF
Author:FILCZAK KRZYSZTOF
Signature:45D/6447
Medyczne aspekty statku optymalnego w oparciu o badania stanu zdrowia marynarzy Polskiej Marynarki Handlowej : praca doktorska
Keyword:FILIKOWSKI JERZY
Author:FILIKOWSKI JERZY
Signature:45D/2908
Onkoproteiny Bcl-2, c-Hyc i p53 w ludzkich komórkach hemopoetycznych indukowanych do apoptozy : rozprawa doktorska w zakresie genetyki medycznej
Keyword:FILIP AGATA
Author:FILIP AGATA
Signature:45D/16662
Znaczenie prognostyczne oceny zmienności rytmu zatokowego u chorych ze złośliwymi arytmiami komorowymi : rozprawa naukowa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:FILIPECKI ARTUR
Author:FILIPECKI ARTUR
Signature:45D/16405
Lokalizacja chemoreceptorów penicyliny G w komórkach szczepu Streptomyces sp. R61 : praca doktorska
Keyword:FILIPEK JAROSŁAW
Author:FILIPEK JAROSŁAW
Signature:45D/14233
Ocena urodynamiczna pęcherza jelitowego : praca doktorska
Keyword:FILIPEK MAREK
Author:FILIPEK MAREK
Signature:45D/17559
Grzybicze zapalenie ucha - doświadczenia własne : rozprawa doktorska
Keyword:FILIPIAK ANDRZEJ
Author:FILIPIAK ANDRZEJ
Signature:45D/15902
Białka wiążące androgeny kanalików plemnikotwórczych szczura w warunkach blokowania gonadotropowej czynności przysadki
Keyword:FILIPIAK BARBARA
Author:FILIPIAK BARBARA
Signature:45D/4486
Ocena zawartości i rozmieszczenia DNA w plemnikach ludzkich w oparciu o komputerową technikę analizy obrazów : [praca doktorska]
Keyword:FILIPIAK KRYSTYNA
Author:FILIPIAK KRYSTYNA
Signature:45D/14776
Wpływ przewlekłego podawania Azatioptfryny na zdrowe psy : praca doktorska
Keyword:FILIPOWICZ ZYGMUNT
Author:FILIPOWICZ ZYGMUNT
Signature:45D/2264
Leczenie ogólne estrogenami i miejscowe sulfamidami stanów zapalnych pochwy dziewczynek w okresie spokoju narządu rodnego
Keyword:FILIPOWICZ-GAJEWSKA KATARZYNA
Author:FILIPOWICZ-GAJEWSKA KATARZYNA
Signature:45D/715
Choroba Duhringa wieku dziecięcego a pemfigoid	i choroba Duhringa wieku dojrzałego
Keyword:FILIPOWICZ-IWANOWSKA TERESA
Author:FILIPOWICZ-IWANOWSKA TERESA
Signature:45D/2292
Wpływ dużych dawek hialuronidazy podawanej pozagałkowo na tkanki oka królika
Keyword:FILIPOWICZ-ŻYŁO ALINA
Author:FILIPOWICZ-ŻYŁO ALINA
Signature:45D/866
Ocena odruchu mrugania u pacjentów z niedowładem połowiczym po udarach mózgowych : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:FILIPOWSKA JOANNA
Author:FILIPOWSKA JOANNA
Signature:45D/16050
Ocena odruchu mrugania u pacjentów z niedowładem połowiczym po udarach mózgowych : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:FILIPOWSKA JOANNA
Author:FILIPOWSKA JOANNA
Signature:45D/16050
Porównawcze badanie znaczenia aktywności niektórych enzymów lizosomalnych i fosfatazy alkalicznej w moczu w rozpoznawaniu i leczeniu przewlekłego odmiedniczkowego zapalenia nerek : praca na stopień doktora medycyny
Keyword:FILUTOWICZ JANUSZ
Author:FILUTOWICZ JANUSZ
Signature:45D/6127
Produkty degradacji fibryny i fibrynogenu w pierwotnych chorobach kłębków nerkowych u dzieci : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:FINKE DARIA
Author:FINKE DARIA
Signature:45D/5373