C - F (2)

Znaczenie przeszczepów skóry w leczeniu rozległych, źle gojących się owrzodzeń żylnych goleni
Keyword:ELZAMI IBRAHIM
Author:ELZAMI IBRAHIM
Signature:45D/15059
Próba wyjaśnienia przyczyn powstawania wad wrodzonych u noworodków badaniem cytogenetycznym.
Keyword:EMERICH JANUSZ
Author:EMERICH JANUSZ
Signature:45D/2276
Epidemiologiczne badania porównawcze stanu układu stomatognatycznego i potrzeb leczniczych populacji w wieku rozwojowym z województwa gdańskiego : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:EMERICH-POPLATEK KATARZYNA
Author:EMERICH-POPLATEK KATARZYNA
Signature:45D/17332
Epidemiologiczne badania porównawcze stanu układu stomatognatycznego i potrzeb leczniczych populacji w wieku rozwojowym z województwa gdańskiego : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:EMERICH-POPLATEK KATARZYNA
Author:EMERICH-POPLATEK KATARZYNA
Signature:45D/17332
Losy chorych z cukrzycą po amputacji kończyny dolnej w następstwie zgorzeli.
Keyword:ENESER MOHAMED ALARABI
Author:ENESER MOHAMED ALARABI
Signature:45D/14162
Ocena przydatności roztworu hypertonicznego 7,5% NACL/ 6% HAES w zapobieganiu i zwalczaniu ostrych ubytków krwi krążącej : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ESTILITA CASTILLO CAMACHO
Author:ESTILITA CASTILLO CAMACHO
Signature:45D/17248
Ocena przydatności roztworu hypertonicznego 7,5% NACL/ 6% HAES w zapobieganiu i zwalczaniu ostrych ubytków krwi krążącej : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ESTILITA CASTILLO CAMACHO
Author:ESTILITA CASTILLO CAMACHO
Signature:45D/17248
Próba zastosowania techniki ultrasonograficznej do potwierdzenia diagnozowania, piętnowania i obserwacji odległych wyników leczenia dysfunkcji bólowych stawów skroniowo-żuchwowych
Keyword:EY-CHKEELEWSKA HALINA
Author:EY-CHKEELEWSKA HALINA
Signature:45D/14771
Przebieg dny w toku leczenia allopurinolem
Keyword:EYMAN ELŻBIETA
Author: EYMAN ELŻBIETA
Signature:45D/5477
Markery nowotworowe w surowicy i materiale z płukania oskrzelowo-pęcherzykowego u chorych na raka płuca : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:FABER MAŁGORZATA
Author:FABER MAŁGORZATA
Signature:45D/17518
Markery nowotworowe w surowicy i materiale z płukania oskrzelowo-pęcherzykowego u chorych na raka płuca : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:FABER MAŁGORZATA
Author:FABER MAŁGORZATA
Signature:45D/17518
Ocena zaburzeń układu nerwowego w przebiegu raka żołądka na podstawie analizy kliniczno -	elektrofizjologicznej
Keyword:FABIAN ANDRZEJ
Author:FABIAN ANDRZEJ
Signature:45D/15379
Nowoczesna diagnostyka immunohematologiczna w niedokrwi-stościach autoimmunohemolitycznych.
Keyword:FABIJAŃSKA-MITEK JADWIGA
Author:FABIJAŃSKA-MITEK JADWIGA
Signature:45D/14143
Dynamika wzrostu na długość kończyny dolnej po podkrętarzowym przecięciu kości udowej w toku operacyjnej rekonstrukcji wrodzonego zwichnięcia stawu biodrowego u dzieci.
Keyword:FACZYŃSKI ANDRZEJ
Author:FACZYŃSKI ANDRZEJ
Signature:45D/759
Leczenie nacieków nowotworowych metodą aplikacji bezpromiennej "afterloading"
Keyword:FAFEREK MANFRED
Author:FAFEREK MANFRED
Signature:45D/3665
Ocena sprawności rąk doraźnie operowanych z powodu otwartych uszkodzeń urazowych
Keyword:FAFLIK JAKUB
Author:FAFLIK JAKUB
Signature:45D/6495
Odpowiedź immunologiczna na antygeny Helicobacter pylori u chorych operowanych z powodu raka żołądka
Keyword:FAFLIK URSZULA
Author:FAFLIK URSZULA
Signature:45D/14826
Wiek zębowy dzieci z regionu Śląska na podstawie materiału Katedry i Zakładu Ortodoncji Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:FAJT EWA
Author:FAJT EWA
Signature:45D/15771
Badania nad biokumulacją polichlorowanych dwufenyli /PCB/ w mięsie drobiu w warunkach hodowli przemysłowej : praca na stopień doktora farmacji
Keyword:FALANDYSZ JERZY
Author:FALANDYSZ JERZY
Signature:45D/5360
Zastosowanie komórkowych reakcji odpornościowych do oceny aktywności immunogennej wirusa odry : rozprawa na stopień doktora nauk przyrodniczych
Keyword:FALĘCKA WANDA
Author:FALĘCKA WANDA
Signature:45D/5871