C - F (2)

Analiza raków szyjki macicy HPV 16 pozytywnych i HPV 16 negatywnych oraz ocena subpopulacji limfocytów we krwi obwodowej chorych : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:FRANKOWSKI ANDRZEJ
Author:FRANKOWSKI ANDRZEJ
Signature:45D/17956
Wpływ różnych metod wentylacji płuc na przeciek płucny : praca doktorska
Keyword:FRANKOWSKI JERZY
Author:FRANKOWSKI JERZY
Signature:45D/2410
Wybór optymalnego terminu wykonania synewektomii stawów śródręczno-paliczkowych u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:FRANKOWSKI STANISłAW
Author:FRANKOWSKI STANISłAW
Signature:45D/14910
Ocena przydatności oznaczania estrogenów w pojedynczych próbkach moczu ciężarnych w rozpoznawaniu zagrożenia płodu : praca doktorska
Keyword:FRĄCKIEWICZ STANISłAW
Author:FRĄCKIEWICZ STANISłAW
Signature:45D/2270
Wpływ szyn czasowych z materiałów złożonych na higienę jamy ustnej i przyzębie : praca doktorska
Keyword:FRĄCZAK BOGUMIŁA
Author:FRĄCZAK BOGUMIŁA
Signature:45D/7118
Badania czynnościowe nerek u ludzi narażonych na działanie par ołowiu w warunkach przemysłowych : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:FRĄCZEK MICHAŁ
Author:FRĄCZEK MICHAŁ
Signature:45D/3241
Zastosowanie hemodilucji sterowanej z dopełnieniem łożyska naczyniowego jako metoda zapobiegania hipo-tensji u chorych operowanych w znieczuleniu podpaję-czynówkowym : praca doktorska
Keyword:FRĄCZYK EUGENIUSZ
Author:FRĄCZYK EUGENIUSZ
Signature:45D/14633
Próba określenia istotności związków między wykonywanym zawodem a poziomem absencji chorobowej : praca doktorska
Keyword:FREJTAK STEFAN
Author:FREJTAK STEFAN
Signature:45D/3984
Wpływ halogenowych anestetyków wziewnych na wybrane narządy miąższowe zwierząt doświadczalnych
Keyword:FRIEDEL YVONNE
Author:FRIEDEL YVONNE
Signature:45D/14084
Elektrofizjologiczny obraz snu w chorobie Parkinsona i jego zmiany w czasie leczenia : praca doktorska
Keyword:FRIEDMAN ANDRZEJ
Author:FRIEDMAN ANDRZEJ
Signature:45d/5558
Inwalidztwo w schizofrenii a adaptacja w pracy zawodowej : rozprawa na stopień doktora medycyny
Keyword:FRINDT-ZAJĄCZKOWSKA ANNA
Author:FRINDT-ZAJĄCZKOWSKA ANNA
Signature:45D/5873
Kryteria wyboru materiału do wypełnień ubytków próchnicowych zębów bocznych oraz ich ocena na podstawie badań ankietowych i klinicznych : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:FROELICH MAREK
Author:FROELICH MAREK
Signature:45D/15739
Wpływ wybranych analgetyków opioidowych stosowanych w okresie okołooperacyjnym na czynność gonadotropową i iaktotropową przysadki mózgowej kobiet w wieku rozrodczym : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:FROŁOWICZ JOLANTA
Author:FROŁOWICZ JOLANTA
Signature:45D/14739
Ocena wczesnych wyników fiksacji przeztwardówkowej wewnątrzgałkowych soczewek tylnokomorowych wszczepionych w Oddziale Okulistycznym Szpitala Górniczego w Sosnowcu : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:FRONCZEK MARIUSZ
Author:FRONCZEK MARIUSZ
Signature:45D/15189
Przydatność badań cytologicznych plwociny dla rozpoznawania pierwotnego raka płuc
Keyword:FRONTCZAK ANDRZEJ
Author:FRONTCZAK ANDRZEJ
Signature:45D/379
Leczenie operacyjne choroby Dupuytrena oraz ocena zmian czynnościowych i morfologicznych w mięśniu dłoniowym długim
Keyword:FRONTCZAK KRYSTYNA
Author:FRONTCZAK KRYSTYNA
Signature:45D/3963
Leczenie operacyjne choroby Dupuytrena oraz ocena zmian czynnościowych i morfologicznych w mięśniu dłoniowym długim
Keyword:FRONTCZAK KRYSTYNA
Author:FRONTCZAK KRYSTYNA
Signature:45D/3963
Wykorzystanie opieki stomatologicznej : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:FRONTCZAK KRYSTYNA
Author:FRONTCZAK KRYSTYNA
Signature:45d/3983
Ocena przydatności alfentanylu i propofolu w znieczulaniu chorych do operacji pomostowanla tętnic wieńcowych : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:FRYC-STANEK JOANNA
Author:FRYC-STANEK JOANNA
Signature:45D/15639
Ocena przydatności alfentanylu i propofolu w znieczulaniu chorych do operacji pomostowanla tętnic wieńcowych : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:FRYC-STANEK JOANNA
Author:FRYC-STANEK JOANNA
Signature:45D/15639