C - F (2)

Krążące kompleksy immunologiczne u chorych z kłębkowym zapaleniem nerek : [rozprawa na stopień doktora nauk medycznych]
Keyword:FALKIEWICZ KRZYSZTOF
Author:FALKIEWICZ KRZYSZTOF
Signature:45D/5854
Krążące kompleksy immunologiczne u chorych z kłębkowym zapaleniem nerek : [rozprawa na stopień doktora nauk medycznych]
Keyword:FALKIEWICZ KRZYSZTOF
Author:FALKIEWICZ KRZYSZTOF
Signature:45D/5854
Ocena wartości diagnostycznej ultrasonograficznego badania dopplerowskiego w kolorze w guzach ślinianek i guzach przerzutowych szyi z twarzoczaszki : praca doktorska
Keyword:FALKOWSKI ALEKSANDER
Author:FALKOWSKI ALEKSANDER
Signature:45D/14611
Niedokrwistość w przebiegu leczenia dializami powtarzalnymi u chorych ze schyłkową niewydolnością nerek
Keyword:FAŁDA ZBIGNIEW
Author:FAŁDA ZBIGNIEW
Signature:45D/2337
Retinopatia cukrzycowa u chorych z cukrzycą insulinozależną rozpoznaną przed 18 rokiem życia
Keyword:FAŁDZIŃSKA-TĘTNOWSKA MAŁGORZATA
Author:FAŁDZIŃSKA-TĘTNOWSKA MAŁGORZATA
Signature:45D/17217
Higieniczne i nawykowe uwarunkowania odporności humoralnej śliny a stan zdrowia przyzębia pracowników górnictwa węgla kamiennego
Keyword:FARAJ ADDEB ABDUL WAHAB
Author:FARAJ ADDEB ABDUL WAHAB
Signature:45D/16939
"Syntezy nowych aromatycznych soli jodoniowych z podstawnikami karbo- i heterotricyklicznymi” : praca doktorska
Keyword:FARHAN ABDO NAGI
Author:FARHAN ABDO NAGI
Signature:45D/15220
Contact allergy to colophony : clinical and experimental studies with emphasis on clinical relevance : [thesis]
Keyword:FARM GUNILLA
Author:FARM GUNILLA
Signature:300,510
Morfologia otworu żuchwowego i bródkowego u człowieka : praca doktorska
Keyword:FASTYN JANUSZ
Author:FASTYN JANUSZ
Signature:45D/5851
Pregnancy outcome in grandmultipare : thesis for a title doctor of medicine
Keyword:FATHEIA AHMED ALI
Author:FATHEIA AHMED ALI
Signature:45D/17826
Zmiany kształtu trzonów kręgów u osób leczonych i nie leczonych z powodu młodzieńczej kifozy piersiowej, tzw. "Choroby Scheuermanna" : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:FATYGA MAREK JERZY
Author:FATYGA MAREK JERZY
Signature:45D/16653
Zmiany kształtu trzonów kręgów u osób leczonych i nie leczonych z powodu młodzieńczej kifozy piersiowej, tzw. "Choroby Scheuermanna" : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:FATYGA MAREK JERZY
Author:FATYGA MAREK JERZY
Signature:45D/16653
Rola kwasów żółciowych w patogenezie i przebiegu klinicznym wrzodziejącego zapalenia jelita grubego : rozprawa doktorska
Keyword:FAWAZ ABOU RAEID
Author:FAWAZ ABOU RAEID
Signature:45D/15243
Oznaczenia fenylobutazonu i metanosulfonianu sodowego noramidopiryny.
Keyword:FECKO JERZY JAN
Author:FECKO JERZY JAN
Signature:45D/549
Wpływ promieniowania elektromagnetycznego niskiej częstotliwości na rozwój wątrobiaka Morrisa w modelu eksperymentalnym u szczurów :	rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:FEDOROWSKI ARTUR
Author:FEDOROWSKI ARTUR
Signature:45D/17218
Wpływ promieniowania elektromagnetycznego niskiej częstotliwości na rozwój wątrobiaka Morrisa w modelu eksperymentalnym u szczurów :	rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:FEDOROWSKI ARTUR
Author:FEDOROWSKI ARTUR
Signature:45D/17218
Analiza wartości badań nieinwazyjnych w rozpoznawaniu choroby wieńcowej serca z uwzględnieniem czynników ekonomicznych : rozprawa doktorska.
Keyword:FEDOROWSKI JAROSŁAW J.
Author:FEDOROWSKI JAROSŁAW J.
Signature:45D/16692
Przydatność laparoskopii, oznaczeń gonadotropin przysadkowych, prolaktyny, estradiolu, progesteronu oraz badania ultra-sonograficznego dla oceny cyklu miesiączkowego u kobiet z niepłodnością pierwotną.
Keyword:FELBEL WALDEMAR
Author:FELBEL WALDEMAR
Signature:45D/14085
Wpływ sposobu przygotowania na trwałość i siłę działania kropli ocznych z kokainą, etylomorfiną i pilokarpiną : praca doktorska
Keyword:FELCZAK JAN
Author:FELCZAK JAN
Signature:45D/2493
Wpływ przewlekłego leczenia kortykosterydami na układ fagocytarny : praca doktorska.
Keyword:FELCZAK-CHAZAN RYSZARDA
Author:FELCZAK-CHAZAN RYSZARDA
Signature:45D/6677