C - F (2)

Ocena leczenia nadczynności tarczycy u dzieci i młodzieży we wczesnym okresie choroby : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:FELEROWICZ-JACHIMOWICZ MARLENA
Author:FELEROWICZ-JACHIMOWICZ MARLENA
Signature:45D/16637
Ocena leczenia nadczynności tarczycy u dzieci i młodzieży we wczesnym okresie choroby : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:FELEROWICZ-JACHIMOWICZ MARLENA
Author:FELEROWICZ-JACHIMOWICZ MARLENA
Signature:45D/16637
Wpływ lowastatyny na efektywność przeciwnowotworową wybranych leków : praca doktorska
Keyword:FELESZKO WOJCIECH
Author:FELESZKO WOJCIECH
Signature:45D/16318
Zachowanie się aktywności reninowej osocza u chorych z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:FELTYNOWSKI TADEUSZ
Author:FELTYNOWSKI TADEUSZ
Signature:45D/2988
Badania nad wpływem ESWL [Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy] na uwalnianie endoteliny i ryzykiem wystąpienia nadciśnienia tętniczego u dzieci leczonych z powodu kamicy nerki : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:FERENZ TOMASZ
Author:FERENZ TOMASZ
Signature:45D/14696
Charakterystyka wybranych mutantów topoizomerazy I drożdżowej i ludzkiej oraz ich interakcji z kamptotecyną-alkaloidem o działaniu antynowotworowym : Chemiluminescencja granulocytów obojętnochłonnych w znieczuleniu ogólnym i podpajęczynówkowym : praca dok
Keyword:FERTAŁA JOLANTA
Author:FERTAŁA JOLANTA
Signature:45D/15543
Charakterystyka wybranych mutantów topoizomerazy I drożdżowej i ludzkiej oraz ich interakcji z kamptotecyną-alkaloidem o działaniu antynowotworowym : Chemiluminescencja granulocytów obojętnochłonnych w znieczuleniu ogólnym i podpajęczynówkowym : praca dok
Keyword:FERTAŁA JOLANTA
Author:FERTAŁA JOLANTA
Signature:45D/15543
Charakterystyka epidemiologiczna i kliniczna chorych z obrażeniami głowy doznanymi w wypadkach drogowych hospitalizowanych w Klinice Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Pomorskiej Akademii Medycznej : praca doktorska
Keyword:FERUSZEWSKI RYSZARD MAREK
Author:FERUSZEWSKI RYSZARD MAREK
Signature:45D/17452
Charakterystyka epidemiologiczna i kliniczna chorych z obrażeniami głowy doznanymi w wypadkach drogowych hospitalizowanych w Klinice Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Pomorskiej Akademii Medycznej : praca doktorska
Keyword:FERUSZEWSKI RYSZARD MAREK
Author:FERUSZEWSKI RYSZARD MAREK
Signature:45D/17452
Narodziny i rozwój endoskopii górnego odcinka przewodu pokarmowego w Polsce : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych .
Keyword:FESZAK JAROSŁAW
Author:FESZAK JAROSŁAW
Signature:45D/16470
Porownanie użyteczności diagnostycznej różnych metod interpretacyjnych stosowanych do oceny elektrokardiograficznych prób wysiłkowych z ich weryfikacją koronarograficzną : praca na stopień doktora nauk medycznych.
Keyword:FEUSETTK PIOTR
Author:FEUSETTK PIOTR
Signature:45D/15001
Ocena szkodliwego działania pyłów drewna tropikalnego mansonia i makore : praca na stopień doktora nauk medycznych.
Keyword:FIBIGER WALDEMAR
Author:FIBIGER WALDEMAR
Signature:45D/2952
Różnice płciowe w strukturze i czynności kory nadnercza szczura badane na izolowanych komórkach gruczołu :	[praca doktorska]
Keyword:FICHNA PIOTR
Author:FICHNA PIOTR
Signature:45D/6112
Ocena przydatności różnych rodzajów sedacji podczas zabiegów na gałce ocznej
Keyword:FIDŻIAŃSKA-DŁUGOSZ EWA
Author:FIDŻIAŃSKA-DŁUGOSZ EWA
Signature:45D/15998
Odkurczenie się jelit jako objaw anatomo-patologiczny zatrucia alkoholem metylowym, oraz jego przyczyny
Keyword:FIEDORCZUK ZYGMUNT
Author:FIEDORCZUK ZYGMUNT
Signature:45D/219
Polarograficzne badania leków hipotensyjnych pochodnych hydrazynoftalazyny. Poszukiwanie nowych metod polarograficznych oznaczania binazyny w preparatach farmaceutycznych i w materiale biologicznym : praca na stopień naukowy doktora farmacji.
Keyword:FIJAŁEK ZBIGNIEW E.
Author:FIJAŁEK ZBIGNIEW E.
Signature:45D/6086
Wpływ anestezji dożylnej na stan psychosomatyczny chorego we wczesnym okresie pooperacyjnym : praca na stopień doktora nauk medycznych.
Keyword:FIJAŁKOWSKA ANNA
Author:FIJAŁKOWSKA ANNA
Signature:45D/16657
Badanie nad niskocząsteczkowymi lipoproteidami surowicy człowieka, zwłaszcza dzieci
Keyword:FIJAŁKOWSKA ANNA
Author:FIJAŁKOWSKA ANNA
Signature:45D/4321
Metabolizm lipoprotein a gospodarka magnezowo-wapniowa w przewlekłej niewydolności nerek : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:FIJAŁKOWSKA-MORAWSKA JOLANTA
Author:FIJAŁKOWSKA-MORAWSKA JOLANTA
Signature:45D/16963
Analiza kliniczno-patologiczna gwiaździaków włosowatokomórkowych i mieszanych nowotworów glejowo-neuronalnych u dzieci : (praca doktorska)
Keyword:FIKS TOMASZ
Author:FIKS TOMASZ
Signature:45D/15957