C - F (2)

Termografia mikrofalowa w ocenie zmian gruczołu sutkowego : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:FOGIEL MAŁGORZATA
Author:FOGIEL MAŁGORZATA
Signature:45D/16485
Badania oksydacyjnych uszkodzeń DNA izolowanego z tkanek i limfocytów pacjentek chorych na nowotwory macicy : praca doktorska
Keyword:FOKSIŃSKI MAREK
Author:FOKSIŃSKI MAREK
Signature:45D/17970
Tłuszcze kału u niemowląt i małych dzieci w stanie zdrowia oraz w enteropatiach : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:FOLWACZNY AUGUSTYN
Author:FOLWACZNY AUGUSTYN
Signature:45D/6764
Zmiany odporności przeciw błonicy i tężcowi w różnych grupach wieku w wyniku masowych szczepień ochronnych. Perspektywy i implikacje : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej
Keyword:FORDYMACKA ANNA
Author:FORDYMACKA ANNA
Signature:45D/17372
Zmiany odporności przeciw błonicy i tężcowi w różnych grupach wieku w wyniku masowych szczepień ochronnych. Perspektywy i implikacje : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej
Keyword:FORDYMACKA ANNA
Author:FORDYMACKA ANNA
Signature:45D/17372
Ocena niektórych parametrów hemodynamicznych przed i po umiarowieniu migotania przedsionków : praca doktorska
Keyword:FORKIEWICZ MACIEJ
Author:FORKIEWICZ MACIEJ
Signature:45D/3068
Badania niektórych związków tłuszczowych w surowicy krwi chorych na jaskrę samoistną : praca na stopień naukowy doktora nauk medycznych
Keyword:FORMIŃSKA MARIA
Author:FORMIŃSKA MARIA
Signature:45D/6028
Zachorowalność i przeżycia na białaczki w Krakowie w latach 1980-1990 : rozprawa doktorska
Keyword:FORNAL MARIA
Author:FORNAL MARIA
Signature:45D/16519
Stan zdrowia malarzy-konseirwatorów Stoczni Gdańskiej jako miernik narażenia zawodowego na rozpuszczalniki organiczne : praca doktorska
Keyword:FORYCKI ZDZISłAW
Author:FORYCKI ZDZISłAW
Signature:45D/2446
Badania nad losem propoksuru w ustroju : praca doktorska
Keyword:FOSS WIESŁAWA
Author:FOSS WIESŁAWA
Signature:45D/5863
Wpływ zastępczego leczenia estrogenowo-progestagenowego na stężenie białka adhezyjnego sVCAM-1 oraz stosowanie terapeutyczne kortykosteroidów u chorych na astmę oskrzelową w okresie menopauzy : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:FRANCIKOWSKI KRZYSZTOF
Author:FRANCIKOWSKI KRZYSZTOF
Signature:45D/17623
Wpływ zastępczego leczenia estrogenowo-progestagenowego na stężenie białka adhezyjnego sVCAM-1 oraz stosowanie terapeutyczne kortykosteroidów u chorych na astmę oskrzelową w okresie menopauzy : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:FRANCIKOWSKI KRZYSZTOF
Author:FRANCIKOWSKI KRZYSZTOF
Signature:45D/17623
Kurczliwość pęcherzyka żółciowego u ludzi w zależności od wydzielania kwasu solnego w żołądku : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:FRANCUZ BOLESŁAW
Author:FRANCUZ BOLESŁAW
Signature:45D/6870
Ocena potrzeb zdrowotnych i społecznych ludzi w starszym wieku : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:FRANEK GRAŻYNA ANNA
Author:FRANEK GRAŻYNA ANNA
Signature:45D/16682
Ocena potrzeb zdrowotnych i społecznych ludzi w starszym wieku : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:FRANEK GRAŻYNA ANNA
Author:FRANEK GRAŻYNA ANNA
Signature:45D/16682
Częstość przekazywania plazmidów kodujących beta-laktamazy o rozszerzonym zakresie działania (ESBL) wśród pałeczek gram-ujemnych : rozprawa doktorska
Keyword:FRANICZEK ROMAN
Author:FRANICZEK ROMAN
Signature:45D/17296
Wpływ uprzemysławiania byłego powiatu konińskiego na rozwój sytuacji epidemicznej gruźlicy w tym powiecie w latach 1958-1975 : rozprawa doktorska
Keyword:FRANKIEWICZ FABIAN
Author:FRANKIEWICZ FABIAN
Signature:45D/5934
Badania kliniczne i mikroskopowe odbudowy pourazowych uszkodzeń koron materiałem kompozytowym z zastosowaniem dwu rodzajów standardowych ćwieków okołomiazgowych (obserwacje 3-letnie) : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:FRANKOWSKA BARBARA
Author:FRANKOWSKA BARBARA
Signature:45D/17134
Badania kliniczne i mikroskopowe odbudowy pourazowych uszkodzeń koron materiałem kompozytowym z zastosowaniem dwu rodzajów standardowych ćwieków okołomiazgowych (obserwacje 3-letnie) : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:FRANKOWSKA BARBARA
Author:FRANKOWSKA BARBARA
Signature:45D/17134
Analiza raków szyjki macicy HPV 16 pozytywnych i HPV 16 negatywnych oraz ocena subpopulacji limfocytów we krwi obwodowej chorych : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:FRANKOWSKI ANDRZEJ
Author:FRANKOWSKI ANDRZEJ
Signature:45D/17956