C - F (2)

Zachowanie się niektórych hormonów kory nadnerczy w pierwotnej niedoczynności tarczycy : rozprawa doktorska
Keyword:FINKIEL-ZDROJEWICZ ZYGMUNT
Author:FINKIEL-ZDROJEWICZ ZYGMUNT
Signature:45D/3435
Wpływ odnerwienia na ultrastrukturę dojrzewającego włókna mięśniowego szczura : praca na stopień doktora medycyny
Keyword:FINOWICKA-WALCZYNA JOLANTA
Author:FINOWICKA-WALCZYNA JOLANTA
Signature:45D/6632
Ocena porównawcza wartości echokardiograficznej próby wysiłkowej i dobutaminowej w rozpoznawaniu choroby wieńcowej : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:FIREK BOHDAN
Author:FIREK BOHDAN
Signature:45D/15275
Transformacja blastyczna limfocytów krwi obwodowej u chorych na schizofrenię : [praca doktorska]
Keyword:FIRKO MAREK
Author:FIRKO MAREK
Signature:45D/5314
Analiza ekspresji genów antygenów klasy i układu zgodności tkankowej (HLA) w komórkach gametogenicznych i plemnikach ludzkich ; praca doktorska
Keyword:FISZER DOROTA
Author:FISZER DOROTA
Signature:45D/14386
Wartość diagnostyczna oznaczeń białek ostrej fazy w płynie mózgowo-rdzeniowym i surowicy krwi u dzieci przy zastosowaniu immunoelektroforezy ilościowej : praca doktorska
Keyword:FISZER MAŁGORZATA
Author:FISZER MAŁGORZATA
Signature:45D/14324
Wpływ niejonowego środka cieniującego -iopromidu na funkcję płytek krwi, ich aktywację, strukturę błony płytkowej i układ fibrynolizy u pacjentów poddawanych koronarografii : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:FLASIŃSKI JACEK
Author:FLASIŃSKI JACEK
Signature:45D/17351
Wpływ niejonowego środka cieniującego -iopromidu na funkcję płytek krwi, ich aktywację, strukturę błony płytkowej i układ fibrynolizy u pacjentów poddawanych koronarografii : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:FLASIŃSKI JACEK
Author:FLASIŃSKI JACEK
Signature:45D/17351
Sprawcy podpaleń w świetle materiału sądowo-psychiatrycznego
Keyword:FLESZAR-SZUMIGAJOWA JADWIGA
Author:FLESZAR-SZUMIGAJOWA JADWIGA
Signature:45D/1024
Modyfikacje adsorbentów solami metali i ich wykorzystanie w analizie TLC ; praca doktorska
Keyword:FLIEGER JOLANTA
Author:FLIEGER JOLANTA
Signature:45D/16716
Badania nad epidemiologią i symptomatologią dermatologiczną krętkowicy kleszczowej w północno-wschodniej Polsce : praca doktorska
Keyword:FLISIAK IWONA
Author:FLISIAK IWONA
Signature:45D/14351
Pień ramienno-głowowy i tętnice szyjne wspólne u płodów człowieka w badaniach metrycznych : praca doktorska
Keyword:FLISIŃSKI PIOTR
Author:FLISIŃSKI PIOTR
Signature:45D/14277
Wpływ doraźnego i przewlekłego stosowania nifedypiny na czynność lewej komory serca u chorych z nadciśnieniem tętniczym granicznym i utrwalonym : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:FLORCZAK ELŻBIETA
Author:FLORCZAK ELŻBIETA
Signature:45D/15680
Wartość diagnostyczna dermatomalnych potencjałów wywołanych z korzeni rdzeniowych L4,L5 i S1 w porównaniu z obrazem w jądrowym rezonansie magnetycznym i śródoperacyjnym u chorych z rwą kulszową : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:FLORCZAK JOLANTA
Author:FLORCZAK JOLANTA
Signature:45D/17949
Wartość diagnostyczna dermatomalnych potencjałów wywołanych z korzeni rdzeniowych L4,L5 i S1 w porównaniu z obrazem w jądrowym rezonansie magnetycznym i śródoperacyjnym u chorych z rwą kulszową : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:FLORCZAK JOLANTA
Author:FLORCZAK JOLANTA
Signature:45D/17949
Leczenie wad zgryzowych i zapobieganie im przy pomocy standartowej płytki przedsionkowej
Keyword:FLORCZYK MARIA
Author:FLORCZYK MARIA
Signature:45D/694
Toksykodynamiczne właściwości cieczy stosowanych do chłodzenia turbin wysokiej mocy : praca wykonana na stopień doktora farmacji
Keyword:FLOREK EWA
Author:FLOREK EWA
Signature:45D/6984
Zachowawcza metoda leczenia niedrożności jajowodów z zastosowaniem diagnostyki kuldoskopowej
Keyword:FLUR EUGENIUSZ
Author:FLUR EUGENIUSZ
Signature:45D/450
Ocena wyników leczenia chorych ze złamaniami górnej twarzowej części czaszki : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:FOCZPAŃSKI JERZY R
Author:FOCZPAŃSKI JERZY R
Signature:45D/16745
Termografia mikrofalowa w ocenie zmian gruczołu sutkowego : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:FOGIEL MAŁGORZATA
Author:FOGIEL MAŁGORZATA
Signature:45D/16485