G - J (3)

Zawał serca u mieszkańców wsi i małych miast leczonych w Szpitalu Wojewódzkim w Zgierzu w latach 1966-1975 : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:GÓRNIAKOWSKA-SZUBERT ANNA
Author:GÓRNIAKOWSKA-SZUBERT ANNA
Signature:45D/4973
Metaplazja żołądkowa w opuszce dwunastnicy : korelacja z chorobą wrzodową i zakażeniem Helfóbacter pylori : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:GÓRNICKA BARBARA
Author:GÓRNICKA BARBARA
Signature:45D/14705
Znaczenie kliniczne występowanie prątków widocznych w badaniach bakterioskopowych nie wyrastających na pożywkach u chorych na gruźlicę płuc : praca na stopień doktora medycyny
Keyword:GÓRNICKA-WILCZYŃSKA MARTA
Author:GÓRNICKA-WILCZYŃSKA MARTA
Signature:45D/6933
Badanie płynności błon komórkowych erytrocytów w łuszczycy metodą elektronowego rezonansu paramagnetycznego (EPR) : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:GÓRNICKI ALBERT
Author:GÓRNICKI ALBERT
Signature:45D/17179
Badanie płynności błon komórkowych erytrocytów w łuszczycy metodą elektronowego rezonansu paramagnetycznego (EPR) : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:GÓRNICKI ALBERT
Author:GÓRNICKI ALBERT
Signature:45D/17179
Rola zachyłka nadrzepkowego w patogenezie przykurczu wyprostnego kolana : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:GÓRNICKI KRZYSZTOF
Author:GÓRNICKI KRZYSZTOF
Signature:45D/14711
"Farmakokinetyka tolbutamidu w schorzeniach przewodu pokarmowego" : praca na stopień naukowy doktora nauk medycznych
Keyword:GÓRNY EWARYST
Author:GÓRNY EWARYST
Signature:45D/6660
Ocena właściwości aerozoli ziarnistych i bioaerozoli w mieszkaniach konurbacji górnośląskiej i rozprawa doktorska na stopień naukowy doktora nauk biologicznych
Keyword:GÓRNY RAFAŁ LONGIN
Author:GÓRNY RAFAŁ LONGIN
Signature:45D/16739
Ocena właściwości aerozoli ziarnistych i bioaerozoli w mieszkaniach konurbacji górnośląskiej i rozprawa doktorska na stopień naukowy doktora nauk biologicznych
Keyword:GÓRNY RAFAŁ LONGIN
Author:GÓRNY RAFAŁ LONGIN
Signature:45D/16739
Zmiany w krzywej kapnograficznej u chorych z przewlekłymi zaburzeniami wentylacyjnymi : praca doktorska
Keyword:GÓRNY ZYGMUNT
Author:GÓRNY ZYGMUNT
Signature:45D/8749
Analiza składu kwasów tłuszczowych w fosfolipidach błonowych erytrocytów u dzieci z młodzieńczym przewlekłym zapaleniem stawów : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:GÓRSKA ANNA
Author:GÓRSKA ANNA
Signature:45D/16055
Analiza składu kwasów tłuszczowych w fosfolipidach błonowych erytrocytów u dzieci z młodzieńczym przewlekłym zapaleniem stawów : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:GÓRSKA ANNA
Author:GÓRSKA ANNA
Signature:45D/16055
Diagnostyka serologiczna niedokrwistości autoimmunohemolitycznych.
Keyword:GÓRSKA BARBARA
Author:GÓRSKA BARBARA
Signature:45D/2327
Wpływ Levamisolu na wybrane elementy odporności komórkowej s praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:GÓRSKA MARIA
Author:GÓRSKA MARIA
Signature:45D/7042
Porównawcza ocena biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej (BAC) monitorowanej tomograficznie i ultrasonograficznie w diagnostyce zmian rozrostowych płuc i śródpiersia : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:GÓRSKA-CHRZĄSTEK MAGDALENA
Author:GÓRSKA-CHRZĄSTEK MAGDALENA
Signature:45D/15587
Porównawcza ocena biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej (BAC) monitorowanej tomograficznie i ultrasonograficznie w diagnostyce zmian rozrostowych płuc i śródpiersia : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:GÓRSKA-CHRZĄSTEK MAGDALENA
Author:GÓRSKA-CHRZĄSTEK MAGDALENA
Signature:45D/15587
Test zahamowania migracji leukocytów jako moteda oceny odporności typu komórkowego : praca doktorska
Keyword:GÓRSKI ANDRZEJ
Author:GÓRSKI ANDRZEJ
Signature:45D/2426
Mutacje genu receptora LDL w rodzinnej hypercholesterolemii w populacji polskiej : praca doktorska
Keyword:GÓRSKI BOHDAN
Author:GÓRSKI BOHDAN
Signature:45D/17018
Obustronne wycięcie nadnerczy w leczeniu późnyph okresów raka sutka u kobiet.
Keyword:GÓRSKI CZESŁAW
Author:GÓRSKI CZESŁAW
Signature:45D/831
Próba wyjaśnienia wybranych mechanizmów oddziaływania melatoniny na agregację płytek krwi u szczura : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:GÓRSKI JANUSZ
Author:GÓRSKI JANUSZ
Signature:45D/17379