G - J (3)

Badania nad rolą neuronów noradrenergicznych mózgu w mechaniźmie działania leków psychotropowych z grupy neuroleptyków i środków psychostymulujących : praca doktorska
Keyword:JERLICZ MARIA
Author:JERLICZ MARIA
Signature:45D/5861
Badania nad rolą neuronów noradrenergicznych mózgu w mechaniźmie działania leków psychotropowych z grupy neuroleptyków i środków psychostymulujących : praca doktorska
Keyword:JERLICZ MARIA
Author:JERLICZ MARIA
Signature:45D/5861
Rola interakcji limfocytów T z białkami macierzy zewnątrzkomórkowej w przebiegu ciąży zagrożonej poronieniem : rozprawa doktorska
Keyword:JERZAK MAŁGORZATA
Author:JERZAK MAŁGORZATA
Signature:45D/16582
Rola interakcji limfocytów T z białkami macierzy zewnątrzkomórkowej w przebiegu ciąży zagrożonej poronieniem : rozprawa doktorska
Keyword:JERZAK MAŁGORZATA
Author:JERZAK MAŁGORZATA
Signature:45D/16582
Interakcje limfocytów T z elementami ściany naczyniowej w przebiegu miażdżycy : rozprawa doktorska
Keyword:JERZAK PAWEŁ
Author:JERZAK PAWEŁ
Signature:45D/17073
Zachowanie się niektórych przeciwciał zwróconych przeciw antygenom gronkowcowym w przebiegu ropnych schorzeń skóry
Keyword:JERZMANOWSKI ANTONI
Author:JERZMANOWSKI ANTONI
Signature:45D/361
Historia naturalna miażdżycy i porównanie wyników operacyjnego i zachowawczego leczenia miażdżycowej niedrożności aorty i tętnic biodrowych :	[praca doktorska]
Keyword:JERZYŃSKA MARIA
Author:JERZYŃSKA MARIA
Signature:45D/5887
Analiza czynników patofizjologicznych, poprzedzających wystąpienie zespołu wykrzepiania wewnątrznaczyniowego /DIC/ w ostrych zatruciach : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:JESKE JACEK W.
Author:JESKE JACEK W.
Signature:45D/6904
Wydzielanie prolaktyny w wybranych stanach fizjologicznych i patologicznych u człowieka : praca habilitacyjna
Keyword:JESKE WOJCIECH
Author:JESKE WOJCIECH
Signature:45D/6514
Rola kompleksu receptora NMDA w regulacji procesów emocjonalnych : poszukiwanie nowych form terapii lęku : praca doktorska
Keyword:JESSA-JABŁOŃSKA MARIA
Author:JESSA-JABŁOŃSKA MARIA
Signature:45D/14426
Analiza czynników wpływających na przygotowanie rany ziarninującej do pokrycia wolnym przeszczepem skóry : praca doktorska
Keyword:JETHON JOZEF
Author:JETHON JOZEF
Signature:45D/2889
Rysunek w diagnostyce neuropsychologicznej : praca doktorska
Keyword:JEZIERNICKA BARBARA
Author:JEZIERNICKA BARBARA
Signature:45D/17455
Geobotaniczna ocena surowcowych zasobów roślin leczniczych w zbiorowiskach leśnych Wału Trzebnickiego i terenów przyległych : praca doktorska
Keyword:JEZIERSKA ANNA
Author:JEZIERSKA ANNA
Signature:45D/14501
Charakterystyka mykobakteriofagów wyizolowanych z prób środowiskowych : praca doktorska
Keyword:JEZIERSKA-ANCZUKÓW ANNA
Author:JEZIERSKA-ANCZUKÓW ANNA
Signature:45D/14655
Warunki higieny i bezpieczeństwa pracy oraz stan zdrowia załogi górniczej na tle zachodzących zmian w procesach technologicznych kopalni "Wesoła" w okresie od 1952-1962.
Keyword:JEZIERSKI RYSZARD
Author:JEZIERSKI RYSZARD
Signature:45D/497
Ocena wpływu różnych technik sączkowania i otrzewnowania miednicy na występowanie pseudo torbieli limfatycznych u kobiet po operacji raka szyjki macicy i endometrium
Keyword:JEZIERSKI ZBIGNIEW
Author:JEZIERSKI ZBIGNIEW
Signature:45D/14078
Przygotowanie i konserwacja allogennych przeszczepów błon bębenkowych używanych do tympanoplastyk : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:JEZIORNY ANDRZEJ
Author:JEZIORNY ANDRZEJ
Signature:45D/3254
Analiza zmienności rytmu zatokowego i współczulne potencjały skórne u pacjentów z przewlekłą mocznicą : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:JĘDRAS MIROSŁAW
Author:JĘDRAS MIROSŁAW
Signature:45D/16136
Analiza zmienności rytmu zatokowego i współczulne potencjały skórne u pacjentów z przewlekłą mocznicą : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:JĘDRAS MIROSŁAW
Author:JĘDRAS MIROSŁAW
Signature:45D/16136
Ocena wybranych parametrów czynności elektrycznej serca u dzieci i młodzieży po korekcji całkowitej zespołu Fallota : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:JĘDRASIK PIOTR
Author:JĘDRASIK PIOTR
Signature:45D/17821