K - KRĘ (4)

Możliwości techniki fakoemulsyfikacji i fakoaspiracji w leczeniu chirurgicznym zaćm o różnej etiologii : praca na stopień naukowy doktora nauk medycznych
Keyword:KLEPACKI RYSZARD
Author:KLEPACKI RYSZARD
Signature:45D/6612
Ocena związku pomiędzy obrazem radiologicznym raka sutka i przebiegiem choroby oraz jej wyleczalnością :	praca doktorska
Keyword:KLESZCZEWSKA JOLANTA
Author:KLESZCZEWSKA JOLANTA
Signature:45D/14247
Wpływ wybranych czwartorzędowych soli amoniowych na oporność osmotyczną i transport anionowy do erytrocytów : rozprawa doktorska
Keyword:KLESZCZYŃSKA HALINA
Author:KLESZCZYŃSKA HALINA
Signature:45D/7129
Zapalenia dróg oddechowych jako przyczyna zgonu w udarach mózgowych
Keyword:KLESZCZYŃSKA-RYGLEWICZ DANUTA
Author:KLESZCZYŃSKA-RYGLEWICZ DANUTA
Signature:45D/4668
Prospektywna ocena zmian obrazu elektrokardiograficznego u ludzi starych : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KLICH-RĄCZKA ALICJA
Author:KLICH-RĄCZKA ALICJA
Signature:45D/16695
Przydatność uroflowmetrii w diagnostyce i ocenie wyników leczenia kobiet z zaburzeniami oddawania moczu pochodzenia nieneurogennego : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KLIJER ROBERT
Author:KLIJER ROBERT
Signature:45D/17485
Aktualny stan epidemiologiczny twardzieli na terenie byłych województw poznańskiego i zielonogórskiego ; praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KLIKS IRENEUSZ
Author:KLIKS IRENEUSZ
Signature:45D/6111
Ocena parametrów wymiany gazowej w okresie okołooperacyjnym i wpływu bólu pooperacyjnego na czynności układu oddechowego chorych poddanych cholecystektomii laparoskopowej i klasycznej : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KLIMA DOROTA
Author:KLIMA DOROTA
Signature:45D/16922
Ocena parametrów wymiany gazowej w okresie okołooperacyjnym i wpływu bólu pooperacyjnego na czynności układu oddechowego chorych poddanych cholecystektomii laparoskopowej i klasycznej : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KLIMA DOROTA
Author:KLIMA DOROTA
Signature:45D/16922
Wpływ podawania preparatów grasicy na aktywność dysmutazy ponadtlenkowej w erytrocytach dzieci z zespołem Downa oraz w mózgach noworodków mysich : praca doktorska
Keyword:KLIMACKA-NAWROT EWA
Author:KLIMACKA-NAWROT EWA
Signature:45D/14514
Przydatność oznaczeń wybranych markerów nowotworowych : CEA [carcinoembryotic antigen], SCC [squamous cell carcinoma antigen] i ferrytyny u chorych na raka krtani : rozprawa na stopień naukowy doktora nauk medycznych
Keyword:KLIMALA KAZIMIERZ JACEK
Author:KLIMALA KAZIMIERZ JACEK
Signature:45D/14745
Wpływ leczenia fibrynolitycznego chorych z zawałem mięśnia sercowego na zachowanie się wybranych wykładników reakcji zapalnej : praca na stopień doktora medycyny
Keyword:KLIMAS ROMAN
Author:KLIMAS ROMAN
Signature:45D/11536
Badania aktywności cytotoksycznej niektórych pochodnych germakranolidów, gwajanolidów i związków pokrewnych : praca na stopień doktora farmacji
Keyword:KLIMASZEWSKA OLIMPIA
Author:KLIMASZEWSKA OLIMPIA
Signature:45D/5936
Zgony kobiet w okresie ciąży, porodu i połogu a opieka położnicza w województwie gdańskim w latach 1960-1974 : rozprawa doktorska
Keyword:KLIMASZEWSKI LESZEK
Author:KLIMASZEWSKI LESZEK
Signature:45D/6570
Rozpowszechnienie czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca w reprezentatywnej próbie kobiet ze środowiska wielkomiejskiego : praca doktorska
Keyword:KLIMCZAK ANNA
Author:KLIMCZAK ANNA
Signature:45D/17873
Wartość testu aktywności ruchowej płodu wobec obiektywnych badań perinatalnych : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KLIMCZAK KRZYSZTOF
Author:KLIMCZAK KRZYSZTOF
Signature:45D/17774
Wartość testu aktywności ruchowej płodu wobec obiektywnych badań perinatalnych : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KLIMCZAK KRZYSZTOF
Author:KLIMCZAK KRZYSZTOF
Signature:45D/17774
Tonalne pomiary progowe przewodnictwa powietrznego w rozszerzonym zakresie wysokich częstotliwości u osób młodych, chorych na pierwotne nadciśnienie tętnicze : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KLIMCZAK-GOŁĄB LUCYNA
Author:KLIMCZAK-GOŁĄB LUCYNA
Signature:45D/15077
Wpływ laktonów seskwiterpenowych -alatolidu, eupatoriopikryny i hydroksyizonobiliny na metabolizm kwasów nukleinowych w hodowlach limfocytów ludzkich stymulowanych fitohemaglutyniną
Keyword:KLIMEK DOROTA
Author:KLIMEK DOROTA
Signature:45D/4645
Wpływ laktonów seskwiterpenowych -alatolidu, eupatoriopikryny i hydroksyizonobiliny na metabolizm kwasów nukleinowych w hodowlach limfocytów ludzkich stymulowanych fitohemaglutyniną
Keyword:KLIMEK DOROTA
Author:KLIMEK DOROTA
Signature:45D/4645