K - KRĘ (4)

Limfografia w klinice nowotworów układu chłonnego
Keyword:KRAJEWSKA BARBARA
Author:KRAJEWSKA BARBARA
Signature:45D/2464
Synteza heterocyklicznych analogów chloromycetyny : praca na stopień doktora nauk farmaceutycznych
Keyword:KRAJEWSKA DOROTA
Author:KRAJEWSKA DOROTA
Signature:45D/17487
Wpływ hemodializy na stężenia białka c-reaktywnego (CRP) w surowicy krwi chorych długotrwale dializowanych : praca doktorska
Keyword:KRAJEWSKA MAGDALENA
Author:KRAJEWSKA MAGDALENA
Signature:45D/14595
Badania układu krzepnięcia krwi w wypadkach krwawień po usunięciu zęba
Keyword:KRAJEWSKA-MARTEL ANNA
Author:KRAJEWSKA-MARTEL ANNA
Signature:45d/588
Wpływ wybranych czynników ryzyka na wyniki leczenia noworodków z bardzo niską urodzeniową masą ciała w oddziale intensywnej terapii
Keyword:KRAJEWSKI PAWEŁ
Author:KRAJEWSKI PAWEŁ
Signature:45D/16254
Wpływ przebiegu rehabilitacji na sprawność fizyczną oraz sytuację socjalną i bytową chorych z porażeniami czterokończynowymi po urazach rdzenia kręgowego : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KRAJEWSKI STANISŁAW ARTUR
Author:KRAJEWSKI STANISŁAW ARTUR
Signature:45D/14906
Promocja zdrowia jamy ustnej ze szczególnym uwzględnieniem stomatologicznej oświaty zdrowotnej : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KRAJEWSKI WIESŁAW
Author:KRAJEWSKI WIESŁAW
Signature:45D/16596
Zachowanie się stężenia wolnych kwasów tłuszczowych /WKT/ we krwi u ludzi podczas wprowadzenia w stan złożonego znieczulenia ogólnego : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KRAJEWSKI WOJCIECH
Author:KRAJEWSKI WOJCIECH
Signature:45D/6703
Działanie przeciwświądowe paroksetyny. Badania kliniczne i doświadczalne : rozprawa doktorska
Keyword:KRAJNIK MAŁGORZATA
Author:KRAJNIK MAŁGORZATA
Signature:45D/17965
Badania nad wpływem nawykowego żucia gumy na powstawanie dysfunkcji układu ruchowego narządu żucia : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KRAKOWIAK KRZYSZTOF
Author:KRAKOWIAK KRZYSZTOF
Signature:45D/17475
Badania nad wpływem nawykowego żucia gumy na powstawanie dysfunkcji układu ruchowego narządu żucia : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KRAKOWIAK KRZYSZTOF
Author:KRAKOWIAK KRZYSZTOF
Signature:45D/17475
Wczesna ocena rokowania u chorych na ropne zapalenie opon mózgowo - rdzeniowych i mózgu na podstawie danych klinicznych i laboratoryjnych : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KRAKOWIAK MAREK
Author:KRAKOWIAK MAREK
Signature:45D/15922
Wczesna ocena rokowania u chorych na ropne zapalenie opon mózgowo - rdzeniowych i mózgu na podstawie danych klinicznych i laboratoryjnych : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KRAKOWIAK MAREK
Author:KRAKOWIAK MAREK
Signature:45D/15922
Ocena tkanki łącznej dolnego odcinka mięśnia macicy w przebiegu pierwotnie słabej czynności skurczowej : praca doktorska
Keyword:KRAKOWIAK RYSZARD
Author:KRAKOWIAK RYSZARD
Signature:45D/3991
Aktywność lizozymu w surowicy krwi i w moczu w przebiegu ostrych zakażeń układ moczowego u ludzi : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KRALISZ ROMAN
Author:KRALISZ ROMAN
Signature:45D/6220
Zastosowanie mostów i stałych uzupełnień własnej konstrukcji w protetycznym leczeniu rozszczepów wargi, wyrostka zębodołowego i podniebienia
Keyword:KRAMARSKI STANISŁAW
Author:KRAMARSKI STANISŁAW
Signature:45D/6009
Wpływ złożonej wentylacji oscylacyjnej IMV-HFO na powrót i stabilizację własnej czynności oddechowej u noworodków podczas mechanicznej wentylacji płuc i praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KRAMARZ REMIGIUSZ
Author:KRAMARZ REMIGIUSZ
Signature:45D/15653
Wpływ złożonej wentylacji oscylacyjnej IMV-HFO na powrót i stabilizację własnej czynności oddechowej u noworodków podczas mechanicznej wentylacji płuc i praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KRAMARZ REMIGIUSZ
Author:KRAMARZ REMIGIUSZ
Signature:45D/15653
Wpływ dożylnego podawania kwasu askorbinowego na zachowanie się stężenia glukozy, fruktozy, kwasu mlekowego i kwasu pirogronowego we krwi pacjentów z ostrymi niedokrwiennymi schorzeniami mózgu w najwcześniejszym okresie choroby : praca na stopień doktora
Keyword:KRASIŃSKA-CZERLUNCZAKIEWICZ HALINA
Author:KRASIŃSKA-CZERLUNCZAKIEWICZ HALINA
Signature:45D/14956
Badania nad patogenezą pierwotnych żylaków kończyn dolnych : rozprawa doktorska
Keyword:KRASIŃSKI ZBIGNIEW
Author:KRASIŃSKI ZBIGNIEW
Signature:45D/17918