MAT - O (6)

Przebieg i wyleczalność mięsaków macicy : na podstawie obserwacji 170 chorych badanych w Instytucie Onkologii w Warszawie : praca na stopień doktora medycyny.
Keyword:NICKIE-PSIKUTA MARIA
Author:NICKIE-PSIKUTA MARIA
Signature:45D/2946
Zastosowanie oligonukleotydów antysensowych hamujących ekspresję onkogenów do leczenia eksperymentalnych nowotworów ludzkich : implikacje kliniczne : praca doktorska.
Keyword:NIEBOROWSKA-SKÓRSKA MAŁGORZATA
Author:NIEBOROWSKA-SKÓRSKA MAŁGORZATA
Signature:45D/14614
Ocena doświadczalna i kliniczna krajowych protez naczyniowych o wewnętrznej powierzchni welurowanej : praca na stopień doktora nauk medycznych.
Keyword:NIEDBAŁ MAREK
Author:NIEDBAŁ MAREK
Signature:45D/6708
Skuteczność leczenia guzów wątroby metodą bezpośredniego wstrzykiwania alkoholu : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:NIEDZIAŁEK DARIUSZ
Author:NIEDZIAŁEK DARIUSZ
Signature:45D/17506
Skuteczność leczenia guzów wątroby metodą bezpośredniego wstrzykiwania alkoholu : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:NIEDZIAŁEK DARIUSZ
Author:NIEDZIAŁEK DARIUSZ
Signature:45D/17506
Ocena czynności przytarczyc u chorych operowanych z powodu wola : praca na stopień doktora nauk medycznych.
Keyword:NIEDZIAŁEK LESZEK
Author:NIEDZIAŁEK LESZEK
Signature:45D/6811
Zasady postępowania ortopedycznego uwzględniające budowę szczęki u dzieci z patofizjologią oddychania.
Keyword:NIEDZIELA JULITTA AGNIESZKA
Author:NIEDZIELA JULITTA AGNIESZKA
Signature:45D/2256
Budowa chemiczna i charakterystyka serologiczna wielocukrów O-swoistych i oligocukrów rdzeniowych lipopolisacharydów Hafnia alvei 744, PCM I209 i PCM I2I3
Keyword:NIEDZIELA TOMASZ
Author:NIEDZIELA TOMASZ
Signature:45D/14220
Wpływ trzecich zębów trzonowych na zmiany w łukach zębowych : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:NIEDZIELSKA IWONA
Author:NIEDZIELSKA IWONA
Signature:45D/17382
Zagadnienie tzw. wtórnej padaczki skroniowej
Keyword:NIEDZIELSKA-ZAWADZKA KRYSTYNA
Author:NIEDZIELSKA-ZAWADZKA KRYSTYNA
Signature:45D/2607
Badania porównawcze wpływu gimnastyki leczniczej oraz wkładki supinującej stęp na kształtowanie się stopy płasko-koślawej statycznej dziecięcej
Keyword:NIEDZIELSKI KRYSPIN
Author:NIEDZIELSKI KRYSPIN
Signature:45D/11634
Analiza porównawcza leczenia zachowawczego i operacyjnego urazowych uszkodzeń stawu skokowo-goleniowego
Keyword:NIEDZIELSKI WITOLD
Author:NIEDZIELSKI WITOLD
Signature:45D/6633
Zmiany rzutu środka ciężkości w płaszczyźnie czołowej w chorobach biodra
Keyword:NIEDZIÓłJKA JERZY
Author:NIEDZIÓłJKA JERZY
Signature:45D/2341
Badania nad udziałem Chlamydia pneumoniae w patogenezie astmy oskrzelowej z zastosowaniem metod serologicznych i polimerazowej rekacji łańcuchowej (PCR) : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:NIEDŹWIADEK JUSTYNA
Author:NIEDŹWIADEK JUSTYNA
Signature:45D/18898
Badania nad udziałem Chlamydia pneumoniae w patogenezie astmy oskrzelowej z zastosowaniem metod serologicznych i polimerazowej rekacji łańcuchowej (PCR) : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:NIEDŹWIADEK JUSTYNA
Author:NIEDŹWIADEK JUSTYNA
Signature:45D/18898
Charakterystyka układu translacji izolowanego z komórek o zaburzonej przemianie kwasów nukliinowych na przykładzie doświadczalnego nowotworu Guerin : rozprawa na stopień doktora nauk przyrodniczych
Keyword:NIEDŹWIECKA JANINA
Author:NIEDŹWIECKA JANINA
Signature:45D/6363
Badania nad aktywnością amikacyny w warunkach in vitro i in vivo : [praca doktorska]
Keyword:NIEDŹWIECKA MARIA JOLANTA
Author:NIEDŹWIECKA MARIA JOLANTA
Signature:45D/6372
Wgrane parametry kliniczno-laboratoryjne znieczule­ nia ketarniną (CI - 581) u rodzącej i noworodka : praca doktorska
Keyword:NIEDŹWIECKI JERZY
Author:NIEDŹWIECKI JERZY
Signature:45D/2880
Odległe wyniki leczenia przeszkód w połączeniu miedniczkowo-moczowodowym u dzieci : [praca doktorska]
Keyword:NIEDŹWIEDZKI TADEUSZ
Author:NIEDŹWIEDZKI TADEUSZ
Signature:4 5D/5885
Zmiany elektrokardiograficzne u chorych na gruźlicę płuc : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:NIEDŹWIEDŹ JÓZEF
Author:NIEDŹWIEDŹ JÓZEF
Signature:45D/6663