MAT - O (6)

Wpływ starzenia na odtwarzanie wydzieliny gruczołowej w śliniankach szczura
Keyword:MYŚLIWSKI ANDRZEJ
Author:MYŚLIWSKI ANDRZEJ
Signature:45D/4649
Badania histochemiczne zawiązka oka płodów szczurzych poddanych działania błękitu trypanu
Keyword:MYŚLIWSKI ANDRZEJ
Author:MYŚLIWSKI ANDRZEJ
Signature:45D/967
Badania nad oznaczaniem manganu w niektórych krajowych konserwach rybnych
Keyword:NABRZYSKI MICHAŁ
Author:NABRZYSKI MICHAŁ
Signature:45D/672
Syntezy niektórych sulfenamidów, dwusiarczków i soli Buntego układu benzotiazolowego o spodziewanym działaniu przeciw-promiennym.
Keyword:NACEWICZ-ANJEDANl HALINA
Author:NACEWICZ-ANJEDANl HALINA
Signature:45D/2315
Angioarchitektonika splotów naczyniówkowych mózgu starczego
Keyword:NACHMAN EWA
Author:NACHMAN EWA
Signature:45D/6381
Ocena różnych sposobów znoszenia bólu po operacjach na klatce piersiowej i ich wpływ na wybrane parametry czynnościowe płuc
Keyword:NADOLSKI JACEK
Author:NADOLSKI JACEK
Signature:45D/17415
Ocena wpływu rehabilitacji przemysłowej na sprawność kończyny górnej po złamaniach kości śródręcza i palców u niektórych pracowników przemysłu metalowego : rozprawa na stopień doktora habilitowanego
Keyword:NADOLSKI ZBIGNIEW
Author:NADOLSKI ZBIGNIEW
Signature:45D/4912
Ocena wpływu rehabilitacji przemysłowej na sprawność kończyny górnej po złamaniach kości śródręcza i palców u niektórych pracowników przemysłu metalowego : rozprawa na stopień doktora habilitowanego
Keyword:NADOLSKI ZBIGNIEW
Author:NADOLSKI ZBIGNIEW
Signature:45D/4912
Wartość diagnostyczna oznaczania dehydrogenzay mleczanowej w komórkach i surowicy krwi
Keyword:NAGI SHIHATA FARAG
Author:NAGI SHIHATA FARAG
Signature:45D/2225
Aktywność niektórych enzymów krwi osobników narażonych na działanie par rtęci
Keyword:NAGORZANSKI ROMAN
Author:NAGORZANSKI ROMAN
Signature:45D/1060
Ocena wyników leczenia złamań trzonu żuchwy
Keyword:NAJARIAN ARDEM
Author:NAJARIAN ARDEM
Signature:45D/14815
Ocena wybranych metod chirurgicznego zaopatrzenia uszkodzonej wątroby u szczurów
Keyword:NAJI NUREDDIN
Author:NAJI NUREDDIN
Signature:45D/17012
Klinika i leczenie kamicy moczowodowej
Keyword:NAKONIECZNA WANDA
Author:NAKONIECZNA WANDA
Signature:45D/658
Zakażenie żółci w kamicy żółciowej
Keyword:NALEWAJ BOGDAN
Author:NALEWAJ BOGDAN
Signature:45D/3776
Wykorzystanie pierwotniaka Spirostomum ambiguum w ocenie toksyczności chemicznych zanieczyszczeń środowiska : praca na stopień doktora nauk farmaceutycznych
Keyword:NAŁĘCZ-JAWECKI GRZEGORZ
Author:NAŁĘCZ-JAWECKI GRZEGORZ
Signature:45D/17277
Wykorzystanie pierwotniaka Spirostomum ambiguum w ocenie toksyczności chemicznych zanieczyszczeń środowiska : praca na stopień doktora nauk farmaceutycznych
Keyword:NAŁĘCZ-JAWECKI GRZEGORZ
Author:NAŁĘCZ-JAWECKI GRZEGORZ
Signature:45D/17277
Aktywność deaminazy adenozynowej w przewlekłym zapaleniu błony śluzowej żołądka
Keyword:NAMIOT ANDRZEJ
Author:NAMIOT ANDRZEJ
Signature:45D/16488
Wpływ tarflenu na kształtowanie się biopotencjałów ucha wewnętrznego u świnek morskich
Keyword:NAMYSŁOWSKI GRZEGORZ
Author:NAMYSŁOWSKI GRZEGORZ
Signature:45D/5913
Syntezy niektórych estrów aminoalkilowych wybranych 3-hydroksykwasów o spodziewanym działaniu biologicznym : praca na stopień doktora nauk farmaceutycznych.
Keyword:NAPIERALSKI KRZYSZTOF
Author:NAPIERALSKI KRZYSZTOF
Signature:45D/7156
Moczenie nocne u dzieci w wieku szkolnym (7-15 lat) uczących się w szkołach podstawowych miasta i gminy Wyrzysk : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:NAPIERAŁA ALEKSANDER
Author:NAPIERAŁA ALEKSANDER
Signature:45D/17992