MAT - O (6)

Epidemiologia wypadkowości i urazowości wśród pracowników przemysłu stoczniowego s praca doktorska /
Keyword:NIEZGODA ANDRZEJ
Author:NIEZGODA ANDRZEJ
Signature:45D/154 54
Kliniczna ocena zastępczego pęcherza jelitowego jako sposobu odprowadzania moczu po cystektomii : praca doktorska
Keyword:NIEZGODA TADEUSZ
Author:NIEZGODA TADEUSZ
Signature:45D/14419
Lokalizacja różnic strukturalnych między immunoglobulinami surowicy i siary owiec krów s rozprawa doktorska
Keyword:NIEZGÓDKA MAŁGORZATA
Author:NIEZGÓDKA MAŁGORZATA
Signature:45D/5145
Charakterystyka popłodu u kobiet palących z terenu Płocka : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych /
Keyword:NIEŻURAWSKI JACEK
Author:NIEŻURAWSKI JACEK
Signature:45D/ 15894
Zastosowanie sieci neuronowych do klasyfikacji widm częstości uderzeń serca płodu w wybranych sytuacjach klinicznych s rozprawa doktorska
Keyword:NIKISCH ELŻBIETA
Author:NIKISCH ELŻBIETA
Signature:45D/16102
Wpływ aktywności ruchowej i unerwienia na metabolizm fosfolipidów w mięśniach szkieletowych szczura : praca doktorska
Keyword:NIKLIŃSKA WIESŁAWA EWA
Author:NIKLIŃSKA WIESŁAWA EWA
Signature:45D/14352
Zachowanie się aktywności leucyloaminopeptydazy /LAP/ i dehydrogenazy mleczanowej /LDH/ w surowicy krwi w przebiegu ciąży prawidłowej i patologicznej
Keyword:NIKODEM WIESŁAW
Author:NIKODEM WIESŁAW
Signature:45D/5389
Zachowanie się aktywności leucyloaminopeptydazy /LAP/ i dehydrogenazy mleczanowej /LDH/ w surowicy krwi w przebiegu ciąży prawidłowej i patologicznej
Keyword:NIKODEM WIESŁAW
Author:NIKODEM WIESŁAW
Signature:45D/5389
Przydatność przezskómej ultrasonografii dopplerows- kiej do oceny tętnicy piersiowej wewnętrznej przed operacją pomostowania tętnic wieńcowych oraz we wczesnym okresie pooperacyjnym : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:NIKODEMSKA IWONA
Author:NIKODEMSKA IWONA
Signature:45D/15205
Bakteriologiczna i kliniczna analiza zakażeń u pacjentów oddziału intensywnej terapii : praca na stopień doktora nauk medycznych wykonana w Zakładzie Neuropatologii
Keyword:NIKODEMSKI TOMASZ
Author:NIKODEMSKI TOMASZ
Signature:45D/15373
Bakteriologiczna i kliniczna analiza zakażeń u pacjentów oddziału intensywnej terapii : praca na stopień doktora nauk medycznych wykonana w Zakładzie Neuropatologii
Keyword:NIKODEMSKI TOMASZ
Author:NIKODEMSKI TOMASZ
Signature:45D/15373
Obraz kliniczny mlekotoku u kobiet z zaburzeniami cyklu miesiączkowego : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:NIKSIŃSKI DARIUSZ
Author:NIKSIŃSKI DARIUSZ
Signature:4 5 D / 1 89
Aspekty epidemiologiczno-kliniczne boreliozy klesz­ czowej w województwie szczecińskim : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych /
Keyword:NIŚCIGORSKA JOLANTA
Author:NIŚCIGORSKA JOLANTA
Signature:45D/15041
Wyniki keratoplastyki drążącej jako metody leczenia pęcherzowego zwyrodnienia rogówki w pseudofakii s rozprawa na stopień doktora , nauk medycznych
Keyword:NITA EWA
Author:NITA EWA
Signature:45D/16802
Ocena względnej wysokości warstwy włókien nerwowych w jaskrowym uszkodzeniu głowy nerwu wzrokowego : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:NITA MAŁGORZATA
Author:NITA MAŁGORZATA
Signature:45D/17850
Ocena względnej wysokości warstwy włókien nerwowych w jaskrowym uszkodzeniu głowy nerwu wzrokowego : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:NITA MAŁGORZATA
Author:NITA MAŁGORZATA
Signature:45D/17850
Aktywność acetylochołinesterazy w jądrach ciała migdałowatego człowieka : praca doktorska /
Keyword:NITECKA LILIAN A
Author:NITECKA LILIAN A
Signature:454/2421
Stan zdrowia noworodków narażonych wewnątrzmacicznie na czynne i bierne palenie tytoniu : praca na sto­ pień doktora nauk medycznych
Keyword:NITKA ANNA
Author:NITKA ANNA
Signature:45D/14708
Organiczne uwarunkowanie nerwic u marynarzy Polskiej Marynarki Handlowej : praca doktorska
Keyword:NITKA JERZY
Author:NITKA JERZY
Signature:45D/2495
Atypowe zapalenia płuc u dzieci z wrodzonymi wadami serca : rozprawa doktorska
Keyword:NITSCH-OSUCH ANETA
Author:NITSCH-OSUCH ANETA
Signature:4 5 D / 16826