MAT - O (6)

Moczenie nocne u dzieci w wieku szkolnym (7-15 lat) uczących się w szkołach podstawowych miasta i gminy Wyrzysk : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:NAPIERAŁA ALEKSANDER
Author:NAPIERAŁA ALEKSANDER
Signature:45D/17992
Umieralność okołoporodowa oraz zgony matek w Stalowej Woli w latach 1985-1997 w aspekcie możliwości poprawy wyników perinatalnych na podstawie analizy przyczyn niepowodzeń i czynników ryzyka : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:NAPIERAŁA RYSZARD
Author:NAPIERAŁA RYSZARD
Signature:45D/18225
Umieralność okołoporodowa oraz zgony matek w Stalowej Woli w latach 1985-1997 w aspekcie możliwości poprawy wyników perinatalnych na podstawie analizy przyczyn niepowodzeń i czynników ryzyka : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:NAPIERAŁA RYSZARD
Author:NAPIERAŁA RYSZARD
Signature:45D/18225
Wpływ ifenprodylu na zależne od alkoholu etylowego zmiany zachowania myszy : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych.
Keyword:NAPIÓRKOWSKA-PAWLAK DOROTA
Author:NAPIÓRKOWSKA-PAWLAK DOROTA
Signature:45D/17042
Występowanie zmian w układzie wzrokowym w cukrzycy u chorych na terenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie : praca doktorska.
Keyword:NAPIÓRKOWSKA-SZEWCZYK MARIA
Author:NAPIÓRKOWSKA-SZEWCZYK MARIA
Signature:45D/11151
Obraz rektoromanoskopowy w ostrej, przewlekłej i przewlekającej się czerwonce bakteryjnej u dorosłych. Praca doktorska.
Keyword:NARĘBSKI JERZY
Author:NARĘBSKI JERZY
Signature:45D/810
Obecny stan rozprzestrzeniania wola w Kotlinie Jeleniogórskiej : rozprawa doktorska.
Keyword:NARĘBSKI MARIAN
Author:NARĘBSKI MARIAN
Signature:45D/6646
Analiza zmian w sposobie żywienia się mieszkańców wybranych wsi z województw; białostockiego, lubelskiego i warszawskiego na przestrzeni ostatniego półwiecza : praca doktorska.
Keyword:NAROJEK LUCYNA
Author:NAROJEK LUCYNA
Signature:45D/2943
Zaburzenia metaboliczne a rokowanie w udarach mózgu niedokrwiennych u chorych do 55 roku życia : rozprawa doktorska.
Keyword:NAROLEWSKA AGNIESZKA
Author:NAROLEWSKA AGNIESZKA
Signature:45D/17427
Wczesne i odległe wyniki leczenia operacyjnego chorych z rwą kulszową porażenną : praca na stopień doktora nauk medycznych.
Keyword:NAROLSKI WALDEMAR
Author:NAROLSKI WALDEMAR
Signature:45D/17160
Analiza genu ludzkiego hormonu wzrostu u chorych z niedoborem wzrostu : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych.
Keyword:NAROŻNA JULITTA
Author:NAROŻNA JULITTA
Signature:45D/15792
Zmodyfikowany sposób pomiaru czasu reakcji motorycznej na bodziec akustyczny i jego przydatność w badaniach narządu słuchu.
Keyword:NAROŻNY KAZIMIERZ
Author:NAROŻNY KAZIMIERZ
Signature:45D/5348
Nadciśnienie tętnicze krwi w skrobiawicy nerek.
Keyword:NARTOWICZ EDMUND
Author:NARTOWICZ EDMUND
Signature:45D/649
Charakterystyka kliniczna choroby Huntingtona u ludzi młodych : genetyka, zespoły neurologiczne, dynamika przebiegu i możliwości terapii objawowej : praca doktorska.
Keyword:NASER HABIB-BABAH
Author:NASER HABIB-BABAH
Signature:45D/16494
Wpływ glinu na procesy erytropoezy u zwierząt doświadczalnych : rozprawa na stopień doktora nauk farmaceutycznych.
Keyword:NASIADEK MARZENNA
Author:NASIADEK MARZENNA
Signature:45D/15541
Immunoglobuliny w doświadczalnej leptospirozie królików : rozprawa na stopień doktora nauk przyrodniczych.
Keyword:NASIŁOWSKA MARIA
Author:NASIŁOWSKA MARIA
Signature: 45D/5459
Evaluation of the efficacy of the surgical treatment of pulmonary metastases : a dissertation submitted in fulfilment of the requirement for the degree of doctor of medicine.
Keyword:NASR ALI SALEH
Author:NASR ALI SALEH
Signature:45 D/16085
Badanie siły mięśni opuszczających żuchwę dla potrzeb doskonalenia ortopedyczno -zachowawczego leczenia złamań żuchwy i szczęki z zastosowaniem elastycznego wyciągu międzyszczękowego : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:NATHER MAŁGORZATA
Author:NATHER MAŁGORZATA
Signature:45D/17365
Badanie siły mięśni opuszczających żuchwę dla potrzeb doskonalenia ortopedyczno -zachowawczego leczenia złamań żuchwy i szczęki z zastosowaniem elastycznego wyciągu międzyszczękowego : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:NATHER MAŁGORZATA
Author:NATHER MAŁGORZATA
Signature:45D/17365
Aktywność biologiczna nieenzymatycznego układu przeciwutleniającego u chorych na cukrzycę insulinoniezależną : rozprawa doktorska.
Keyword:NAWACKA DOROTA
Author:NAWACKA DOROTA
Signature:45D/15768