MAT - O (6)

B2 mikroglobulina i tlenek azotu oraz wybrane czynniki odpowiedzi zapalnej i endokrynnej w zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych u dzieci : praca doktorska
Keyword:MURAWSKA EUGENIA
Author:MURAWSKA EUGENIA
Signature:45D/14590
Rola grup sulfhydrylowych dla struktury i funkcji hemoglobiny
Keyword:MURAWSKI KRZYSZTOF
Author:MURAWSKI KRZYSZTOF
Signature:45D/868
Immunocytochemiczna lokalizacja PTHrP (peptydu podobnego do parathormu) w wybranych ludzkich tkankach prawidłowych i nowotworowych : rozprawa doktorska
Keyword:MURAWSKI MACIEJ
Author:MURAWSKI MACIEJ
Signature:45D/15914
Immunocytochemiczna lokalizacja PTHrP (peptydu podobnego do parathormu) w wybranych ludzkich tkankach prawidłowych i nowotworowych : rozprawa doktorska
Keyword:MURAWSKI MACIEJ
Author:MURAWSKI MACIEJ
Signature:45D/15914
Zastosowanie techniki mikrochi rurgicznej w zespoleniach jajowodowych u królików z wykorzystaniem wchłanialnych i niewchłanialnych nici chirurgicznych : rozprawa doktorska
Keyword:MURAWSKI MAREK
Author:MURAWSKI MAREK
Signature:45D/15887
Ocena zmienności rytmu zatokowego u chorych w ostrym okresie niestabilnej choroby wieńcowej : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MUSIALIK-ŁYDKA AGATA
Author:MUSIALIK-ŁYDKA AGATA
Signature:45D/15704
Ocena biochemicznych wykładników peroksydacji lipidów oraz wybranych wskaźników zaniku mózgu w komputerowym badaniu tomograficznym u osób z zespołem otępiennym : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MUSIAŁ ALEKSANDRA
Author:MUSIAŁ ALEKSANDRA
Signature:45D/16553
Ocena biochemicznych wykładników peroksydacji lipidów oraz wybranych wskaźników zaniku mózgu w komputerowym badaniu tomograficznym u osób z zespołem otępiennym : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MUSIAŁ ALEKSANDRA
Author:MUSIAŁ ALEKSANDRA
Signature:45D/16553
Elastyczna, okienkowa płytka przedsionkowa z polietylenu : rozprawa na stopień naukowy doktora nauk medycznych
Keyword:MUSIAŁ ANTONI
Author:MUSIAŁ ANTONI
Signature:45D/3662
Badania kliniczne i elektrofizjologiczne w zespole chorego węzła zatokowego : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MUSIAŁ WŁODZIMIERZ JERZY
Author:MUSIAŁ WŁODZIMIERZ JERZY
Signature:45D/3420
Ultrasonograficzna ocena zachowawczego leczenia wrodzonej dysplazji stawu biodrowego u niemowląt
Keyword:MUSIAŁEK-HOLECZKO JOLANTA
Author:MUSIAŁEK-HOLECZKO JOLANTA
Signature:45D/14115
 Regulacja metabolizmu lipidów mięśni oddechowych w czasie oddychania w obecności zwiększonych oporów w drogach oddechowych
Keyword:MUSIATOWICZ MARCIN PAWEŁ
Author:MUSIATOWICZ MARCIN PAWEŁ
Signature:45D/15442
Kinetyka i mechanizm rozkładu urapidylu w roztworach wodnych : praca doktorska
Keyword:MUSZALSKA IZABELA
Author:MUSZALSKA IZABELA
Signature:45D/14251
Dynamika surowiczych stężeń IgE u zakażonych HIV : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MUSZYŃSKA ANNA
Author:MUSZYŃSKA ANNA
Signature:45D/17498
Mechanizm inhibitorowego działania przeciwnowotworowych antybiotyków antracyklinowych na proces biosyntezy kolagenu : rozprawa doktorska
Keyword:MUSZYŃSKA ANNA
Author:MUSZYŃSKA ANNA
Signature:45D/17724
Stany zejściowe po wyleczeniu chorych z zakrzepowym zapaleniem zatoki jamistej : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MUSZYŃSKA BARBARA
Author:MUSZYŃSKA BARBARA
Signature:45D/4929
Badania chemiczne i biologiczne owocników i	 mycelium z hodowli na podłożu stałym i płynnym Calocera viscosa (Pers.:Fr.) Fr.: praca doktorska
Keyword:MUSZYŃSKA BOŻENA
Author:MUSZYŃSKA BOŻENA
Signature:45D/17411
Badania chemiczne i biologiczne owocników i	 mycelium z hodowli na podłożu stałym i płynnym Calocera viscosa (Pers.:Fr.) Fr.: praca doktorska
Keyword:MUSZYŃSKA BOŻENA
Author:MUSZYŃSKA BOŻENA
Signature:45D/17411
Wpływ kompleksowej terapii na rozwój fizyczny i zasoby mineralne kośća u dzieci z chorobą nowotworową: rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MUSZYŃSKA-ROSŁAN KATARZYNA
Author:MUSZYŃSKA-ROSŁAN KATARZYNA
Signature:45D/15624
Ocena narażenia na pary rtęci metalicznej pracowników stomatologii m. Łodzi : praca doktorska
Keyword:MUSZYŃSKA-ZIMNA DANUTA EWA
Author:MUSZYŃSKA-ZIMNA DANUTA EWA
Signature:45D/6952