MAT - O (6)

Przydatność diagnostyczna różnych sposobów obrazowania guzów ślinianek ze szczególnym uwzględnieniem ultrasonografii : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:OŻYŃSKA HANNA
Author:OŻYŃSKA HANNA
Signature:45D/16840
Przydatność diagnostyczna różnych sposobów obrazowania guzów ślinianek ze szczególnym uwzględnieniem ultrasonografii : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:OŻYŃSKA HANNA
Author:OŻYŃSKA HANNA
Signature:45D/16840
Występowanie atypowych limfocytów (wirocytów) w krwi obwodowej w przebiegu wirusowego zapalenia wątroby : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:OŻYŃSKI RYSZARD
Author:OŻYŃSKI RYSZARD
Signature:45D/3784