MAT - O (6)

Analiza postępowania leczniczego w różnych rodzajach zezów rozbieżnych u młodzieży i dorosłych : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:NOWAKOWSKA OLIMPIA
Author:NOWAKOWSKA OLIMPIA
Signature:45D/16671
Dynamika zmian stężenia hormonów tarczycy i cholesterolu w surowicy krwi u chorych z nadczynnością i niedoczynnością tarczycy leczonych związkami wolotwórczymi lub hormonami tarczycy : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:NOWAKOWSKA-JANKIEWICZ BARBARA
Author:NOWAKOWSKA-JANKIEWICZ BARBARA
Signature:45D/6813
Sprawność ucha środkowego u dzieci z wadą rozszczepową wargi i/lub podniebienia : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:NOWAKOWSKA-SZYRWIŃSKA EWA
Author:NOWAKOWSKA-SZYRWIŃSKA EWA
Signature:45D/16614
Analiza stosowanych metod operacyjnych w ginekologii podczas ostatniego 50 - lecia w Państwowym Szpitalu Klinicznym Nr 3 Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu : rozprawa naukowa na tytuł doktora nauk medycznych
Keyword:NOWAKOWSKI BŁAŻEJ
Author:NOWAKOWSKI BŁAŻEJ
Signature:45D/16646
Analiza stosowanych metod operacyjnych w ginekologii podczas ostatniego 50 - lecia w Państwowym Szpitalu Klinicznym Nr 3 Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu : rozprawa naukowa na tytuł doktora nauk medycznych
Keyword:NOWAKOWSKI BŁAŻEJ
Author:NOWAKOWSKI BŁAŻEJ
Signature:45D/16646
Mechanizm działania alkoholu etylowego na układ pod-wzgórzowo-przysadkowo-gonadowy : praca doktorska
Keyword:NOWAKOWSKI JERZY
Author:NOWAKOWSKI JERZY
Signature:45D/14242
Ocena skuteczności kinezyterapii u pacjentek z osteoporozą, na podstawie wybranych wskaźników klinicznych i biomechanicznych : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:NOWAKOWSKI JERZY
Author:NOWAKOWSKI JERZY
Signature:45D/17546
Ocena skuteczności kinezyterapii u pacjentek z osteoporozą, na podstawie wybranych wskaźników klinicznych i biomechanicznych : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:NOWAKOWSKI JERZY
Author:NOWAKOWSKI JERZY
Signature:45D/17546
 Analiza wybranych zagadnień epidemiologicznych u chorych z alergią wziewną leczonych w Wojewódzkiej Poradni Alergologicznej w Zabrzu : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:NOWAKOWSKI MAREK
Author:NOWAKOWSKI MAREK
Signature:45D/15871
Przezpowłokowa ultrasonografia w ocenie rozległości raka trzustki ze szczególnym uwzględnieniem naciekania struktur naczyniowych ; praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:NOWAKOWSKI MAREK
Author:NOWAKOWSKI MAREK
Signature:45D/17806
Ocena wyników leczenia zwężeń cewki moczowej metodą uretrotomii : praca doktorska
Keyword:NOWAKOWSKI PIOTR
Author:NOWAKOWSKI PIOTR
Signature:454/14307
Śródoperacyjna ocena ukrwienia esicy metodą Laser-Doppler podczas operacji tętniaka aorty brzusznej : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:NOWAKOWSKI PRZEMYSŁAW
Author:NOWAKOWSKI PRZEMYSŁAW
Signature:45D/15982
Wpływ spawania na czynność narządu wzroku spawaczy stoczni im Komuny Paryskiej w Gdyni : praca doktorska
Keyword:NOWAKOWSKI WITOLD
Author:NOWAKOWSKI WITOLD
Signature:45D/2640
Ocena wartości całkowitego wycięcia żołądka wraz z regionalnym układem chłonnym (do przedziału II włącznie) w leczeniu raka żołądka : (praca doktorska)
Keyword:NOWAKOWSKI WOJCIECH
Author:NOWAKOWSKI WOJCIECH
Signature:45D/16844
Badania porównawcze metod oznaczania hemoglobiny tłenkowęgłowej i ocena przydatności oznaczania COHb na podstawie analizy powietrza wydechowego : praca doktorska
Keyword:NOWARA MARIA
Author:NOWARA MARIA
Signature:45D/2424
Badania nad wpływem wybranych parametrów pocisku na wielkość i charakter jamy postrzałowej w materiale modelowym :[praca na stopień doktora nauk przyrodniczych]
Keyword:NOWETA ANTONINA WIESŁAWA
Author:NOWETA ANTONINA WIESŁAWA
Signature:45D/4957
Badania porównawcze dwu różnych systemów łączących kompozyt z tkankami zęba s rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:NOWICKA ALICJA
Author:NOWICKA ALICJA
Signature:45D/15742
Badania nad działaniem chorobotwórczym laseczki Bacillus thuringiensis na prusaka Blatella germanica /L/
Keyword:NOWICKA BARBARA
Author:NOWICKA BARBARA
Signature:45D/8238
Charakterystyka metaboliczna mitochondriów nerek w doświadczalnym zespole Fanconiego wywołanym malenianem : praca doktorska
Keyword:NOWICKA CECYLIA
Author:NOWICKA CECYLIA
Signature:45D/2635
Badanie metabolizmu glikolu etylenowego w skojarzonym zatruciu z etanolem u ludzi i zwierząt doświadczalnych : rozprawa doktorska
Keyword:NOWICKA JOANNA
Author:NOWICKA JOANNA
Signature:45D/17376