MAT - O (6)

Zmiany morfologiczne w ścianach oskrzeli głównych w miąższu płucnym u psów, przy zastosowaniu protez oskrzelowych z tworzyw sztucznych i kości
Keyword:NOWAK KRYSTYNA
Author:NOWAK KRYSTYNA
Signature:45D/935
"Adhezja i lokomocja komórek białaczki L 5222. Wpływ kolchicyny i cytochalazyny B" : [praca doktorska]
Keyword:NOWAK MAŁGORZATA ANNA
Author:NOWAK MAŁGORZATA ANNA
Signature:45D/23917
Badania nad wartością kliniczną ultrasonografii endorektalnej w chirurgii raka odbytnicy : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:NOWAK MARCIN
Author:NOWAK MARCIN
Signature:45D/16503
Badania nad wartością kliniczną ultrasonografii endorektalnej w chirurgii raka odbytnicy : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:NOWAK MARCIN
Author:NOWAK MARCIN
Signature:45D/16503
Ocena przydatności biodegradowalnych kopolimerów dla kontrolowanego uwalniania wybranych hormonów sterydowych : praca doktorska
Keyword:NOWAK MARIUSZ
Author:NOWAK MARIUSZ
Signature:45D/14636
Aktywność ośrodkowego układu dopaminowego szczurów przewlekle narażonych na glin i praca doktorska
Keyword:NOWAK PRZEMYSŁAW
Author:NOWAK PRZEMYSŁAW
Signature:45D/14465
Badania polifenoli i steroli w liściach i organach podziemnych Scopolia carniolica Jacq., Scopolia lurida Dun. i Scopolia sinensis Hemsl. : praca na stopień doktora nauk farmaceutycznych
Keyword:NOWAK SŁAWOMIRA
Author:NOWAK SŁAWOMIRA
Signature:45D/16382
Badania polifenoli i steroli w liściach i organach podziemnych Scopolia carniolica Jacq., Scopolia lurida Dun. i Scopolia sinensis Hemsl. : praca na stopień doktora nauk farmaceutycznych
Keyword:NOWAK SŁAWOMIRA
Author:NOWAK SŁAWOMIRA
Signature:45D/16382
Badania echopulsacji wad naczyniowych obszaru una-czynienia tętnicy szyjnej wewnętrznej : rozprawa doktorska
Keyword:NOWAK STANISŁAW
Author:NOWAK STANISŁAW
Signature:45D/2965
Ocena przydatności badań poziomu immunoglobulin w diagnistyce okresu noworodkowego ; rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:NOWAK WANDA
Author:NOWAK WANDA
Signature:45D/3343
Ocena przydatności badań poziomu immunoglobulin w diagnistyce okresu noworodkowego ; rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:NOWAK WANDA
Author:NOWAK WANDA
Signature:45D/3343
Wpływ dawek leczniczych promieniowania jonizującego stosowanych w zakresie twarzoczaszki i szyi na stan uzębienia, przyzębia i właściwości śliny : rozprawa doktorska
Keyword:NOWAK-MALINOWSKA HANNA
Author:NOWAK-MALINOWSKA HANNA
Signature:45D/5548
Wpływ dawek leczniczych promieniowania jonizującego stosowanych w zakresie twarzoczaszki i szyi na stan uzębienia, przyzębia i właściwości śliny : rozprawa doktorska
Keyword:NOWAK-MALINOWSKA HANNA
Author:NOWAK-MALINOWSKA HANNA
Signature:45D/5548
Zaburzenia transmisji nerwowo-mięśniowej w nadczynności tarczycy : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:NOWAK-MICHALSKA TERESA
Author:NOWAK-MICHALSKA TERESA
Signature:45D/6130
Odległe wyniki leczenia dzieci z mucoviscidosis : praca doktorska
Keyword:NOWAKOWSKA ANNA
Author:NOWAKOWSKA ANNA
Signature:45D/14434
Badania nad rolą mechanizmów serotoninergicznych i adrenergicznych w działaniu leków przeciwdrgawkowych : praca doktorska
Keyword:NOWAKOWSKA ELŻBIETA
Author:NOWAKOWSKA ELŻBIETA
Signature:45D/4697
Zastosowanie szkieł presbyopijnych do okularów ochronnych u spawaczy
Keyword:NOWAKOWSKA EMILIA
Author:NOWAKOWSKA EMILIA
Signature:45D/2305
Badanie właściwości cyklodekstryn i ansamycyn metodami chromatografii cienkowarstwowej : praca doktorska
Keyword:NOWAKOWSKA JOANNA
Author:NOWAKOWSKA JOANNA
Signature:45D/15726
Analiza wybranych wskaźników metabolizmu mineralnego z oceną densytomertyczną tkanki kostnej u chorych leczonych z powodu padaczki : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:NOWAKOWSKA JOLANTA
Author:NOWAKOWSKA JOLANTA
Signature:45D/14727
Sól dwusodowa kwasu etylenodwuaminoczterooctowego jako czynnik modyfikujący wrażliwość gronkowca złocistego na penicylinę : praca na stopień naukowy doktora nauk medycznych
Keyword:NOWAKOWSKA MARIA
Author:NOWAKOWSKA MARIA
Signature:45D/6597