P - R (7)

Czynniki etiologiczne i wykładniki laboratoryjne bakteryjnego zapalenia szyjki macicy : rozprawa doktorska
Keyword:PAWLACZYK MICHAŁ
Author:PAWLACZYK MICHAŁ
Signature:45D/14778
Dostęp dwuprzedsionkowy przezprzegrodowy górny w chirurgicznym leczeniu wady mitralnej : praca doktorska
Keyword:PAWLACZYK RAFAŁ
Author:PAWLACZYK RAFAŁ
Signature:45D/17800
Monitorowanie stężenia i mikroheterogenności białek ostrej fazy w pierwotnym nadciśnieniu tętniczym : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:PAWLACZYK-GABRIEL KATARZYNA
Author:PAWLACZYK-GABRIEL KATARZYNA
Signature:45D/17914
Monitorowanie stężenia i mikroheterogenności białek ostrej fazy w pierwotnym nadciśnieniu tętniczym : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:PAWLACZYK-GABRIEL KATARZYNA
Author:PAWLACZYK-GABRIEL KATARZYNA
Signature:45D/17914
Morfologia śledziony w obrazie angiograficznym : [praca doktorska]
Keyword:PAWLAK BOGDAN
Author:PAWLAK BOGDAN
Signature:45D/2804
Wartość ultrasonografii w ocenie powikłań urologicznych u biorców nerki przeszczepionej : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:PAWLAK BOGNA
Author:PAWLAK BOGNA
Signature:45D/17930
Próba oceny szkodliwości dwuchlorodwufenylotrójchloroetamu (DDT) dla błony śluzowej jamy ustnej oraz przyzębia : [praca doktorska]
Keyword:PAWLAK JADWIGA
Author:PAWLAK JADWIGA
Signature:45D/2793
Współzależność między niektórymi składnikami pożywienia a stanem uzębienia u dzieci i zwierząt doświadczalnych
Keyword:PAWLAK JADWIGA
Author:PAWLAK JADWIGA
Signature:45D/653
Ocena przeciwzakrzepowego działania kaptoprylu w modelu zakrzepicy żylnej u szczurów : [rozprawa na stopień doktora nauk medycznych]
Keyword:PAWLAK ROBERT
Author:PAWLAK ROBERT
Signature:45D/15430
Ocena wyników chirurgicznego leczenia wspólnego kanału przedsionkowo-komorowego w zależności od rodzaju zastosowanej techniki operacyjnej : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:PAWLAK SZYMON
Author:PAWLAK SZYMON
Signature:45D/17568
Ocena wyników chirurgicznego leczenia wspólnego kanału przedsionkowo-komorowego w zależności od rodzaju zastosowanej techniki operacyjnej : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:PAWLAK SZYMON
Author:PAWLAK SZYMON
Signature:45D/17568
Charakterystyka samouszkodzeń kończyn u więźniów w aspekcie leczenia chirurgicznego : praca doktorska
Keyword:PAWLAK WOJCIECH
Author:PAWLAK WOJCIECH
Signature:45D/14329
Analiza kliniczna i wyniki operacyjnego leczenia guzów śródoczodołowych i pogranicza czaszkowo-oczodołowego : praca przygotowana jako rozprawa doktorska
Keyword:PAWLAK ZDZISŁAW
Author:PAWLAK ZDZISŁAW
Signature:45D/6533
Analiza kliniczna i wyniki operacyjnego leczenia guzów śródoczodołowych i pogranicza czaszkowo-oczodołowego : praca przygotowana jako rozprawa doktorska
Keyword:PAWLAK ZDZISŁAW
Author:PAWLAK ZDZISŁAW
Signature:45D/6533
Rak sutka w populacji miejskiej i wiejskiej : praca na stopień doktora medycyny
Keyword:PAWLĘGA JANUSZ
Author:PAWLĘGA JANUSZ
Signature:45D/6096
Zastosowanie związków chelatujących do poszerzania kanałów korzeniowych badania vitro : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:PAWLICKA HALINA
Author:PAWLICKA HALINA
Signature:45D/6493
Rola chemio i hormonoterapii w paliatywnym leczeniu raka sutka.
Keyword:PAWLICKI MAREK
Author:PAWLICKI MAREK
Signature:45D/6628
Subpopulacje limfocytów u chorych na kłębkowe zapalenie nerek leczonych pulsacyjnie cyklofosfamidem : praca doktorska
Keyword:PAWLICZAK ELŻBIETA
Author:PAWLICZAK ELŻBIETA
Signature:45D/15238
Porównanie metabolizmu kwasu arachidonowego w hodowlach komórek nabłonków górnych dróg oddechowych u chorych na astmę z nadwrażliwością na aspirynę i u osób dobrze tolerujących niesteroidowe leki przeciwzapalne : rozprawa na stopień doktora nauk medycznyc
Keyword:PAWLICZAK RAFAŁ
Author:PAWLICZAK RAFAŁ
Signature:45D/16759
Porównanie metabolizmu kwasu arachidonowego w hodowlach komórek nabłonków górnych dróg oddechowych u chorych na astmę z nadwrażliwością na aspirynę i u osób dobrze tolerujących niesteroidowe leki przeciwzapalne : rozprawa na stopień doktora nauk medycznyc
Keyword:PAWLICZAK RAFAŁ
Author:PAWLICZAK RAFAŁ
Signature:45D/16759