P - R (7)

Stężenie interleukiny 6 (IL-6) i czynnika martwicy nowotworów alfa (TNF-alfa ) oraz ich rozpuszczalnych receptorów w surowicy krwi a aktywność kliniczna układowego tocznia rumieniowatego : [praca doktorska
Keyword:ROBAK EWA
Author:ROBAK EWA
Signature:45D/15182
Amidaza penicylinowa z Proteus rettgeri : rozprawa doktorska
Keyword:ROBAK MAŁGORZATA
Author:ROBAK MAŁGORZATA
Signature:45D/6797
Wpływ splenektomii na ostrą toksyczność wybranych cytostatyków i ich działanie na układ krwiotwórczy u myszy ; praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ROBAK TADEUSZ
Author:ROBAK TADEUSZ
Signature:45D/5568
Badania cynku, magnezu i miedzi w plazmie nasienia mężczyzn z niepłodnych par małżeńskich : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ROBAK-CHOŁUBEK DOROTA
Author:ROBAK-CHOŁUBEK DOROTA
Signature:45D/15670
Wpływ substancji blokujących syntezę endogennych prostaglandyn na kurczliwość spontaniczną i reaktywność izolowanego myometrium świni : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ROCKI WIESŁAW
Author:ROCKI WIESŁAW
Signature:45D/6294
Wpływ wysiłku na wartości spirometryczne i gazometryczne u chorych na dychawicę oskrzelową przed oraz po stosowaniu niektórych leków pobudzających lub hamujących receptory adrenergiczne : [rozprawa doktorska]
Keyword:RODAŃSKA EMILIA
Author:RODAŃSKA EMILIA
Signature:45D/3064
Frakcje lipidowe w surowicy krwi i mleku matek oraz w surowicy krwi ich noworodków we wczesnym okresie karmienia naturalnego : praca na stopień naukowy doktora nauk przyrodniczych
Keyword:RODKIEWICZ BOGUSŁAW
Author:RODKIEWICZ BOGUSŁAW
Signature:45D/6831
Cholangioskopia śródoperacyjna w diagnostyce chorób dróg żółciowych.
Keyword:ROEFLER WŁODZIMIERZ
Author:ROEFLER WŁODZIMIERZ
Signature:45D/792
Zakażenie w ostrej mechanicznej niedrożności jelit : praca doktorska
Keyword:ROGACKI KAZIMIERZ
Author:ROGACKI KAZIMIERZ
Signature:45D/2689
Aktywność beta-glukuronidazy w surowicy chorych na cukrzycę
Keyword:ROGALA HENRYK
Author:ROGALA HENRYK
Signature:45D/600
Przebudowa dysplastycznego stawu biodrowego oraz zmian odżywczych głowy kości udowej po leczeniu operacyjnym osteotomią międzykrętarzową : [praca przedstawiona w celu uzyskania stopnia doktora nauk medycznych]
Keyword:ROGALA PIOTR
Author:ROGALA PIOTR
Signature:45D/6788
Syntezy alkilowych i 2-, 3- i 4-pirydylometylowych pochodnych 2- i 3-aminometylochinuklidyn : praca na stopień doktora nauk farmaceutycznych
Keyword:ROGALA-ZAWADZKA GRAŻYNA
Author:ROGALA-ZAWADZKA GRAŻYNA
Signature:45D/7155
Wpływ kadmu na wybrane parametry przemiany lipidowej i peroksydację lipidów w ustroju szczurów :	rozprawa	na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ROGALSKA JOANNA
Author:ROGALSKA JOANNA
Signature:45D/16070
Ocena wyników leczenia złamań trzonu kości udowej u dzieci : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ROGALSKI MIROSŁAW
Author:ROGALSKI MIROSŁAW
Signature:45D/17649
Ocena wyników leczenia złamań trzonu kości udowej u dzieci : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ROGALSKI MIROSŁAW
Author:ROGALSKI MIROSŁAW
Signature:45D/17649
Cytokinys IL-1B, IL-6, TNFa i C-reaktywne białko (CRP) w chorobie zwyrodnieniowej stawów kolanowych : praca doktorska
Keyword:ROGALSKI PIOTR J
Author:ROGALSKI PIOTR J
Signature:45D/14999
Wpływ psychoterapii kompleksowej na funkcjonowanie w rolach społecznych pacjentów z nerwicą : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ROGIEWICZ ANDRZEJ
Author:ROGIEWICZ ANDRZEJ
Signature:45D/6167
Solubizacyjne właściwości wybranych klas polieterodioli kopolimerów blokowych tlenku propylenu i tlenku etylenu oraz wykorzystanie ich w technologii wybranych form fazy farmaceutycznej : praca na stopień doktora nauk farmaceutycznych
Keyword:ROGIEWICZ KATARZYNA J.
Author:ROGIEWICZ KATARZYNA J.
Signature:45D/15347
Solubizacyjne właściwości wybranych klas polieterodioli kopolimerów blokowych tlenku propylenu i tlenku etylenu oraz wykorzystanie ich w technologii wybranych form fazy farmaceutycznej : praca na stopień doktora nauk farmaceutycznych
Keyword:ROGIEWICZ KATARZYNA J.
Author:ROGIEWICZ KATARZYNA J.
Signature:45D/15347
Depresja jako reakcja na operację wycięcia macicy ; praca na stopień doktora nauk medycznych wykonana w Zakładzie Neuropatologii
Keyword:ROGIEWICZ WITOLD J
Author:ROGIEWICZ WITOLD J
Signature:45D/15615