S - SZO (8)

Identyfikacja i oznaczanie pochodnych purynowych w kamieniach moczowych jako wskaźników zaburzeń gospodarki purynowej przy zastosowaniu wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) : praca doktorska
Keyword:SAFRANOW KRZYSZTOF
Author:SAFRANOW KRZYSZTOF
Signature:45D/16709
Znaczenie badania korowych potencjałów wywołanych P 300 w ocenie późnych strukturalnych i czynnościowych następstw urazów mózgu w obrębie przedniego dołu czaszki i praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SAGAN LESZEK
Author:SAGAN LESZEK
Signature:45D/15706
Porównawcza ocena hormonalnej odpowiedzi stresowej u chorych operowanych z powodu kamicy żółciowej metodą laparoskopową, poddawanych trzem formom niezbędnego znieczulenia ogólnego : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SAJDAK RENATA
Author:SAJDAK RENATA
Signature:45D/15246
Ocena niektórych czynników ryzyka osteopenii i oste­oporozy u kobiet bez i z chorobą zwyrodnieniową sta­wów : praca na stopień doktora medycyny
Keyword:SAJEWICZ IRENA
Author:SAJEWICZ IRENA
Signature:45D/15108
Jelitowa utrata białka u chorych na cukrzycę : praca doktorska
Keyword:SAJEWICZ ZBIGNIEW
Author:SAJEWICZ ZBIGNIEW
Signature:45D/3060
Wpływ N-acetylocysteiny na produkcję toksycznych pochodnych tlenu przez granulocyty obojętnochłonne oraz na stężenie hydroksypochodnych lipidów u chorych z zawałem serca leczonych streptokinazą : praca na stopień doktora medycyny
Keyword:SAJKOWSKA ANNA
Author:SAJKOWSKA ANNA
Signature:45D/18134
Wpływ N-acetylocysteiny na produkcję toksycznych pochodnych tlenu przez granulocyty obojętnochłonne oraz na stężenie hydroksypochodnych lipidów u chorych z zawałem serca leczonych streptokinazą : praca na stopień doktora medycyny
Keyword:SAJKOWSKA ANNA
Author:SAJKOWSKA ANNA
Signature:45D/18134
Wskazania do leczenia operacyjnego łagodnych guzów wątroby : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SALAH RAJAB EL-RADIE
Author:SALAH RAJAB EL-RADIE
Signature:45D/17900
Przydatność oznaczania N-acetylo-beta-heksozoaminidazy i jej izoenzymów w surowicy krwi i moczu w wybranych chorobach wątroby u dzieci : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SALLOUM MOHAMAD SAIED
Author:SALLOUM MOHAMAD SAIED
Signature:45D/17047
Porównawcze badanie enzymów przemiany glukozy i try- ptofanu w wątrobiakach i wątrobie niektórych zwierząt doświadczalnych : praca doktorska
Keyword:SALWA JAN
Author:SALWA JAN
Signature:45D/2503
Ocena ekspresji wybranych białek związanych z apoptozą i antygenów proliferacji komórkowej w guzach z grupy nerwiaka zarodkowego u dzieci : rozprawa doktorska
Keyword:SAŁACIŃSKA-ŁOŚ ELŻBIETA
Author:SAŁACIŃSKA-ŁOŚ ELŻBIETA
Signature:45D/17717
Ocena ekspresji wybranych białek związanych z apoptozą i antygenów proliferacji komórkowej w guzach z grupy nerwiaka zarodkowego u dzieci : rozprawa doktorska
Keyword:SAŁACIŃSKA-ŁOŚ ELŻBIETA
Author:SAŁACIŃSKA-ŁOŚ ELŻBIETA
Signature:45D/17717
Wyniki leczenia sanatoryjnego zespołu poresekcyjnego w Dusznikach-Zdroju : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SAŁACIŃSKA-RODZIEWICZ BOŻENA
Author:SAŁACIŃSKA-RODZIEWICZ BOŻENA
Signature:45D/3066
Zmiany histoenzymatyczne w mięśniu sercowym świnek morskich pod wpływem głodzenia : praca doktorska
Keyword:SAŁATOWSKA MARIA
Author:SAŁATOWSKA MARIA
Signature:45D/6196
Zachowanie się kwaśnej fosfatazy beta-glicero-fosforanowej, kwaśnej fosfatazy para-nitro-fenylo-fosforanowej, beta galaktozydazy i n-acetylo-beta-d-glukozaminidazy w nadsączu płynu owodniowego w fazie utajonej i okresu porodu w grupach wieku ciążowego 38-
Keyword:SAŁYK ANDRZEJ
Author:SAŁYK ANDRZEJ
Signature:45D/3953
Zachowanie się kwaśnej fosfatazy beta-glicero-fosforanowej, kwaśnej fosfatazy para-nitro-fenylo-fosforanowej, beta galaktozydazy i n-acetylo-beta-d-glukozaminidazy w nadsączu płynu owodniowego w fazie utajonej i okresu porodu w grupach wieku ciążowego 38-
Keyword:SAŁYK ANDRZEJ
Author:SAŁYK ANDRZEJ
Signature:45D/3953
Analiza cech osobowości dzieci leczonych z powodu choroby nowotworowej : rozprawa doktorska
Keyword:SAMARDAKIEWICZ MARZENA
Author:SAMARDAKIEWICZ MARZENA
Signature:45D/15674
Analiza wybranych parametrów klinicznych i laboratoryjnych u chorych operowanych na otwartym sercu w krążeniu pozaustrojowym z użyciem ich własnej krwi : praca doktorska
Keyword:SAMITOWSKI ZBIGNIEW
Author:SAMITOWSKI ZBIGNIEW
Signature:45D/16516
Retrospektywna ocena przydatności współczesnych metod diagnostycznych w chorobie krążka międzykręgowego w oparciu o materiał własny : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SAMOJEDNY ANTONI
Author:SAMOJEDNY ANTONI
Signature:45D/15383
Zagrożenie kamicą układu moczowego w populacji dzieci w wieku szkolnym województwa leszczyńskiego : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SAMOL BOŻENA
Author:SAMOL BOŻENA
Signature:45D/17504