S - SZO (8)

Ocena gastrostomii według Tavela-Lopeza w modyfikacji własnej : rozprawa doktorska
Keyword:SIERAKOWSKI MAREK
Author:SIERAKOWSKI MAREK
Signature:45D/10063
Unaczynienie żylne śledziony : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SIEROCIŃSKA KRYSTYNA
Author:SIEROCIŃSKA KRYSTYNA
Signature:45D/7029
Działanie pola elektromagnetycznego o częstotliwości przemysłowej na niektóre składniki i wielkości charakteryzujące krew a zwłaszcza na przewodność i przenikalność elektryczną : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SIEROŃ ALEKSANDER
Author:SIEROŃ ALEKSANDER
Signature:45D/6031
Przydatność przezpochwowej, dopplerowskiej ultrasonografii do oceny zagrożenia poronieniem w I trymestrze ciąży : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SIEROSZEWSKI PIOTR
Author:SIEROSZEWSKI PIOTR
Signature:45D/14852
Związek między upośledzeniem funkcji żucia a zmianami patomorfologicznymi w błonie śluzowej żołądka : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SIERPIŃSKA TERESA
Author:SIERPIŃSKA TERESA
Signature:45D/17044
Związek między upośledzeniem funkcji żucia a zmianami patomorfologicznymi w błonie śluzowej żołądka : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SIERPIŃSKA TERESA
Author:SIERPIŃSKA TERESA
Signature:45D/17044
Ocena emisji otoakustycznych u pacjentów leczonych ksylokainą z powodu szumów usznych : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SIEŚKIEWICZ ANDRZEJ
Author:SIEŚKIEWICZ ANDRZEJ
Signature:45D/17661
Oznaczanie przeciwciał przeciw-glutenowych w diagnostyce różnicowej przewlekłych enteropatii u dzieci : praca na stopień naukowy doktora nauk medycznych
Keyword:SIKORA ALICJA
Author:SIKORA ALICJA
Signature:45D/6604
Wartość oceny angiogenezy jako czynnika predysponującego do obecności przerzutów w węzłach chłonnych, w gruczołowym i płaskonabłonkowym raku płuca ; rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SIKORA JAROSŁAW
Author:SIKORA JAROSŁAW
Signature:45D/14808
Wpływ naftyloalaninowych analogów argininowazopresyny na tętnicze ciśnienie krwi, wymuszoną diurezę oraz wydalanie elektrolitów z moczem u szczurów : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SIKORA PIOTR
Author:SIKORA PIOTR
Signature:45D/16916
Wpływ naftyloalaninowych analogów argininowazopresyny na tętnicze ciśnienie krwi, wymuszoną diurezę oraz wydalanie elektrolitów z moczem u szczurów : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SIKORA PIOTR
Author:SIKORA PIOTR
Signature:45D/16916
Badania nad wydalaniem N-acetylo-&-D-glukozaminidazy oraz @1-mikroglobuliny w moczu, jako wskaźników czynności cewki proksymalnej nefronu w przebiegu kamicy układu moczowego u dzieci : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SIKORA PRZEMYSŁAW
Author:SIKORA PRZEMYSŁAW
Signature:45D/16585
Badania nad wydalaniem N-acetylo-&-D-glukozaminidazy oraz @1-mikroglobuliny w moczu, jako wskaźników czynności cewki proksymalnej nefronu w przebiegu kamicy układu moczowego u dzieci : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SIKORA PRZEMYSŁAW
Author:SIKORA PRZEMYSŁAW
Signature:45D/16585
Ocena okresu okołooperacyjnego po zabiegach ginekologicznych z zastosowaniem autotransfuzji planowej lub hemodilucji sterowanej : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SIKORA WACŁAW
Author:SIKORA WACŁAW
Signature:45D/17461
Ocena okresu okołooperacyjnego po zabiegach ginekologicznych z zastosowaniem autotransfuzji planowej lub hemodilucji sterowanej : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SIKORA WACŁAW
Author:SIKORA WACŁAW
Signature:45D/17461
Badania mikroskopowe otoczki przywierzchołko-wych torbieli zapalnych ( korzeniowych) operowanych sposobem Partsch I.
Keyword:SIKORA-GIEROWSKA IRENA ANNA
Author:SIKORA-GIEROWSKA IRENA ANNA
Signature:45D/845
Niektóre składniki krwi obwodowej i szpiku u chorych na gruźlicę płuc leczonych po raz pierwszy lekami przeciwprątkowymi.
Keyword:SIKORA-RÓŻYŃSKA MARIA
Author:SIKORA-RÓŻYŃSKA MARIA
Signature:45D/657
Nabłonkowe guzy ślinianek zawierające tkankę limfa-tyczną : [praca doktorska]
Keyword:SIKOROWA LUDWIKA
Author:SIKOROWA LUDWIKA
Signature:45D/2886
Ocena ekspresji antygenu HLA DR w obrębie komórek nowotworowych oraz analiza towarzyszącego nacieku zapalnego ze szczególnym uwzględnienie znaczenia prognostycznego tych czynników u chorych na raka płaskonabłonkowego krtani i praca na stopień doktora nauk
Keyword:SIKORSKA BEATA
Author:SIKORSKA BEATA
Signature:45D/15611
Ocena ekspresji antygenu HLA DR w obrębie komórek nowotworowych oraz analiza towarzyszącego nacieku zapalnego ze szczególnym uwzględnienie znaczenia prognostycznego tych czynników u chorych na raka płaskonabłonkowego krtani i praca na stopień doktora nauk
Keyword:SIKORSKA BEATA
Author:SIKORSKA BEATA
Signature:45D/15611