S - SZO (8)

The clinical significance of gestational impared glucose tolerance in the Maltese population : doctorate thesis
Keyword:SAVONA-VENTURA CHARLES
Author:SAVONA-VENTURA CHARLES
Signature:45D/15385
The clinical significance of gestational impared glucose tolerance in the Maltese population : doctorate thesis
Keyword:SAVONA-VENTURA CHARLES
Author:SAVONA-VENTURA CHARLES
Signature:45D/15385
Występowanie wolnych i związanych kwasów żółciowych w surowicy krwi chorych w przebiegu ostrego i przewlekłego zapalenia wątroby : praca habilitacyjna
Keyword:SAWARYN TOMIRA
Author:SAWARYN TOMIRA
Signature:45D/4510
Heterogenność i zmienność metylacji DNA w mysich limfoblastach białaczkowych L5178Y : praca doktorska
Keyword:SAWECKA JADWIGA
Author:SAWECKA JADWIGA
Signature:45D/6073
Działalność naukowa i społeczna prof. dr Stanisława Ciechanowskiego
Keyword:SAWICKA AURELIA
Author:SAWICKA AURELIA
Signature:45D/1063
Wpływ prokoagulanta zawartego w moczu na dynamikę procesu krzepnięcia krwi : rozprawa doktorska
Keyword:SAWICKA BARBARA
Author:SAWICKA BARBARA
Signature:45D/3648
Leczenie operacyjne niedrobnokomórkowego raka płuca w IV [stopniu] zaawansowania z przerzutem do ośrodkowego ukladu nerwowego: rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SAWICKI MAREK
Author:SAWICKI MAREK
Signature:45D/17456
Leczenie operacyjne niedrobnokomórkowego raka płuca w IV [stopniu] zaawansowania z przerzutem do ośrodkowego ukladu nerwowego: rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SAWICKI MAREK
Author:SAWICKI MAREK
Signature:45D/17456
Analiza krwawień z górnego odcinka przewodu pokarmowego w materiale III Kliniki Chirurgicznej i II Kliniki Chirurgii Ogólnej Instytutu Chirurgii Akademii Medycznej w Gdańsku w latach 1953-1973 : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SAWICKI SŁAWOMIR
Author:SAWICKI SŁAWOMIR
Signature:45D/3682
Auto radiograficzne badania komórek tucznych płynu otrzewnowego
Keyword:SAWICKI WOJCIECH
Author:SAWICKI WOJCIECH
Signature:45D/594
Głęboki układ chłonny kończyn dolnych : praca na stopień doktora medycyny
Keyword:SAWICKI ZBIGNIEW
Author:SAWICKI ZBIGNIEW
Signature:45D/4468
Wpływ hemodializy na stężenie wybranych parametrów lipidowych w surowicy krwi chorych na przewlekłą niewydolność nerek : [rozprawa na stopień doktora nauk medycznych]
Keyword:SAWINIAK-KIERSNOWSKA MAGDALENA
Author:SAWINIAK-KIERSNOWSKA MAGDALENA
Signature:45D/15388
Wpływ hemodializy na stężenie wybranych parametrów lipidowych w surowicy krwi chorych na przewlekłą niewydolność nerek : [rozprawa na stopień doktora nauk medycznych]
Keyword:SAWINIAK-KIERSNOWSKA MAGDALENA
Author:SAWINIAK-KIERSNOWSKA MAGDALENA
Signature:45D/15388
Badania farmakologiczne dwudziestu dwóch nowozsyntetyzowanych związków o potencjalnym działaniu hipoglikemizującym : praca doktorska
Keyword:SAWINIEC JAROSŁAW
Author:SAWINIEC JAROSŁAW
Signature:45D/17733
Udział makrofagów w lokalnej regulacji czynności komórek Leydiga szczura w świetle badań doświadczalnych in vivo i in vitro : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SAWIŃSKI PIOTR
Author:SAWIŃSKI PIOTR
Signature:45D/17154
Udział makrofagów w lokalnej regulacji czynności komórek Leydiga szczura w świetle badań doświadczalnych in vivo i in vitro : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SAWIŃSKI PIOTR
Author:SAWIŃSKI PIOTR
Signature:45D/17154
Regulacja puli metioninowej u drożdży Saccharomycopsis lipolytica : praca doktorska
Keyword:SAWNOR-KORSZYŃSKA DANUTA
Author:SAWNOR-KORSZYŃSKA DANUTA
Signature:45D/6757
Zespół objawów klinicznych w anomalii Kimmerlego : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SAWRASEWICZ-RYBAK MAŁGORZATA
Author:SAWRASEWICZ-RYBAK MAŁGORZATA
Signature:45D/16971
Wpływ wysiłku fizycznego na farmakokinetykę acetami-nofenu i kwasu acetylosalicylowego ; praca doktorska
Keyword:SAWRYMOWICZ MAREK
Author:SAWRYMOWICZ MAREK
Signature:45D/14401
Synteza niektórych pochodnych benzimidazolu o potencjalnej aktywności przeciwwirusowej : praca doktorska
Keyword:SĄCZEWSKI FRANCISZEK
Author:SĄCZEWSKI FRANCISZEK
Signature:45D/7040