S - SZO (8)

Zastosowanie ultrasonografii dopplerowskiej w prognozowaniu przewlekłego odrzucania nerki przeszczepionej : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SĘK LESŁAW
Author:SĘK LESŁAW
Signature:45D/17089
Peripheral metabolism of thyroid hormones in diabetes mellitus: clinical and experimental studies : [praca doktorska]
Keyword:SHAIDUL ALAM KHAN
Author:SHAIDUL ALAM KHAN
Signature:45D/8904
Influence of some oral antidiabetic agents on the level of some vitamins of B-group in the liver of alloxan diabetic rabbits : a thesis
Keyword:SHEHATA MARY M
Author:SHEHATA MARY M
Signature:45D/3220
Ocena wpływu metoclopramidu na przebieg porodu : praca doktorska
Keyword:SHUBLAQ WAEL M.R.S.
Author:SHUBLAQ WAEL M.R.S.
Signature:45D/14217
Analiza stężenia kwasu askorbinowego w surowicy pacjentów z różnym stopniem zaawansowania choroby niedokrwiennej serca : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SIBIGA WIESŁAW
Author:SIBIGA WIESŁAW
Signature:45D/17521
Analiza stężenia kwasu askorbinowego w surowicy pacjentów z różnym stopniem zaawansowania choroby niedokrwiennej serca : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SIBIGA WIESŁAW
Author:SIBIGA WIESŁAW
Signature:45D/17521
Wchłanianie witaminy B12 po chirurgicznym leczeniu otyłości sposobem Payne - De Winda : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SIBILSKI MICHAŁ
Author:SIBILSKI MICHAŁ
Signature:45D/5453
Zawartość glikozoaminoglikanów i niektórych metali ciężkich w migdałkach podniebiennych chorych w zależności od zanieczyszczenia środowiska : praca doktorska
Keyword:SICIARZ WIESłAW
Author:SICIARZ WIESłAW
Signature:45D/14627
Wpływ pobudzenia chemoreceptorów tętniczych i ośrodkowych na przepływ śluzówkowy w żołądku szczura : (rozprawa doktorska)
Keyword:SICIŃSKI MACIEJ
Author:SICIŃSKI MACIEJ
Signature:45D/15519
Badania nad zaburzeniami hemostazy osoczowej w przewlekłym zespole płucno-sercowym : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SIDOR-SIWEK HANNA
Author:SIDOR-SIWEK HANNA
Signature:45D/4485
Funkcja i morfologia tarczycy u kobiet z niezłośliwymi chorobami sutka i rakiem sutka : rozprawa doktorska
Keyword:SIDOROWICZ ANNA
Author:SIDOROWICZ ANNA
Signature:45D/16896
Identyfikacja czynników prognostycznych w grupie chorych z ciężkim uszkodzeniem lewej komory serca w oparciu o szeroko dostępne metody diagnostyczne : rozprawa doktorska
Keyword:SIDOROWICZ KRYSTYNA
Author:SIDOROWICZ KRYSTYNA
Signature:45D/17136
Identyfikacja czynników prognostycznych w grupie chorych z ciężkim uszkodzeniem lewej komory serca w oparciu o szeroko dostępne metody diagnostyczne : rozprawa doktorska
Keyword:SIDOROWICZ KRYSTYNA
Author:SIDOROWICZ KRYSTYNA
Signature:45D/17136
Próba optymalizacji leczenia sezonowych alergicznych nieżytów nosa u dzieci przy stosowaniu doustnych leków antyhistaminowych nowej generacji (Hismal, Zyrtec), kortykoidów inhalacyjnych (Beconase, Syntaris) oraz donosowego kromoglikanu dwusodowego (Lomuso
Keyword:SIEBIATYŃSKI JAROSŁAW
Author:SIEBIATYŃSKI JAROSŁAW
Signature:45D/15418
Próba optymalizacji leczenia sezonowych alergicznych nieżytów nosa u dzieci przy stosowaniu doustnych leków antyhistaminowych nowej generacji (Hismal, Zyrtec), kortykoidów inhalacyjnych (Beconase, Syntaris) oraz donosowego kromoglikanu dwusodowego (Lomuso
Keyword:SIEBIATYŃSKI JAROSŁAW
Author:SIEBIATYŃSKI JAROSŁAW
Signature:45D/15418
Ocena zmodyfikowanej artroskopowej rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego stawu kolanowego w porównaniu z innymi metodami : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SIECZEWICZ HENRYK
Author:SIECZEWICZ HENRYK
Signature:45D/17015
Ocena zmodyfikowanej artroskopowej rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego stawu kolanowego w porównaniu z innymi metodami : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SIECZEWICZ HENRYK
Author:SIECZEWICZ HENRYK
Signature:45D/17015
Wpływ wolnozmiennego pola magnetycznego na czynność bioelektryczną mózgu chorych na padaczkę :	rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SIECZKOWSKA MAŁGORZATA
Author:SIECZKOWSKA MAŁGORZATA
Signature:45D/16862
Wpływ wolnozmiennego pola magnetycznego na czynność bioelektryczną mózgu chorych na padaczkę :	rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SIECZKOWSKA MAŁGORZATA
Author:SIECZKOWSKA MAŁGORZATA
Signature:45D/16862
Wybrane parametry biochemiczne krwi i mikroalbuminuria u chorych z chromaniem przestankowym : praca doktorska
Keyword:SIECZKOWSKI ANDRZEJ
Author:SIECZKOWSKI ANDRZEJ
Signature:45D/17747