S - SZO (8)

Czynniki warunkujące geometrię dojamowych aplikakto-rów 137Cs i ich wpływ na rozkład dawki w obrębie miednicy małej u chorych leczonych napromienianiem z powodu raka szyjki macicy : praca doktorska
Keyword:SENKUS-KONEFKA ELŻBIETA
Author:SENKUS-KONEFKA ELŻBIETA
Signature:14442
Oznaczanie aktywności erytropoetyny jako wskaźnika stanu płodu obciążonego konfliktem serologicznym : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SENTERKIEWICZ LILLA
Author:SENTERKIEWICZ LILLA
Signature:45D/17994
Oznaczanie aktywności erytropoetyny jako wskaźnika stanu płodu obciążonego konfliktem serologicznym : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SENTERKIEWICZ LILLA
Author:SENTERKIEWICZ LILLA
Signature:45D/17994
Wpływ premedykacji alkoholem etylowym na niektóre elementy farmakokinetyki i farmakodynamiki wybranych leków : praca wykonana celem uzyskania stopnia doktora farmacji
Keyword:SEŃCZUK MAREK
Author:SEŃCZUK MAREK
Signature:45D/6635
Badania doświadczalne nad wpływem dożylnego podawania dwu- i trójjodowych środków cieniujących na zmiany w czynności nerek
Keyword:SERAFIN BRONISŁAW
Author:SERAFIN BRONISŁAW
Signature:45D/483
Zagadnienie wrodzonego przyrośnięcia lub przyklejenia napletka u dzieci
Keyword:SERAFIN KALINA
Author:SERAFIN KALINA
Signature:45D/995
Stężenie digoksyny w surowicy u chorych leczonych ambulatoryjnie i szpitalnie oraz jej interakcje z innymi stosowanymi lekami : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SERAFIN RYSZARD
Author:SERAFIN RYSZARD
Signature:45D/15686
Badania kliniczne i farmakologiczne nowej galenowej postaci cyclosporyny A : rozprawa doktorska
Keyword:SERAFINOWICZ ALEKSANDRA MARIA
Author:SERAFINOWICZ ALEKSANDRA MARIA
Signature:45D/15534
Indentyfikacja i badanie stężenia apolipoproteiny Al w płynie owodniowym ciąży prawidłowej : praca doktorska
Keyword:SERAFIŃSKA BARBARA
Author:SERAFIŃSKA BARBARA
Signature:45D14234
Ocena występowania czynnika digoksynopodobnego w nadciśnieniu indukowanym ciążą : rozprawa na stopień doktora medycyny
Keyword:SEREMAK-MROZIKIEWICZ AGNIESZKA
Author:SEREMAK-MROZIKIEWICZ AGNIESZKA
Signature:45D/16094
Ocena występowania czynnika digoksynopodobnego w nadciśnieniu indukowanym ciążą : rozprawa na stopień doktora medycyny
Keyword:SEREMAK-MROZIKIEWICZ AGNIESZKA
Author:SEREMAK-MROZIKIEWICZ AGNIESZKA
Signature:45D/16094
Leczenie stawowych złamań bliższego odcinka kości piszczelowej metodą operacyjno-czynnościową : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SERWACH MIROSŁAW
Author:SERWACH MIROSŁAW
Signature:45D/14700
Farmakokinetyka izoniazydu u osób w wieku starszym : rozprawa doktorska
Keyword:SERWATOWSKI PIOTR
Author:SERWATOWSKI PIOTR
Signature:45D/16387
Badania nad gospodarką selenową w łuszczycy : rozprawa doktorska
Keyword:SERWIN AGNIESZKA BEATA
Author:SERWIN AGNIESZKA BEATA
Signature:45D/17041
Noworodek urodzony na granicy przeżywalności - dylematy lecznicze i etyczne : rozprawa doktorsk
Keyword:SESKOWICZ-WNUK VIOLETTA
Author:SESKOWICZ-WNUK VIOLETTA
Signature:45D/18053
Ocena całkowitego narażenia na dwutlenek azotu i tlenek węgla wybranych grup ludności : praca doktorska
Keyword:SEWERYN ZENON ANDRZEJ
Author:SEWERYN ZENON ANDRZEJ
Signature:45D/15042
Przydatność analizy częstotliwościowej EEG w diagnostyce ogniskowego niedokrwienia mózgu : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SĘDZIAK RYSZARD
Author:SĘDZIAK RYSZARD
Signature:45D/17624
Przydatność analizy częstotliwościowej EEG w diagnostyce ogniskowego niedokrwienia mózgu : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SĘDZIAK RYSZARD
Author:SĘDZIAK RYSZARD
Signature:45D/17624
Rentgenostrukturalne badania mieliny ośrodkowej we wczesnym okresie encefalopatii cyjanowej :	[praca doktorska]
Keyword:SĘDZIK JAN
Author:SĘDZIK JAN
Signature:45D/4941
Wpływ wybranych antybiotyków na rozwój płodów szczura szczepu Wistar w aspekcie działania embriotoksycznego i teratogennego : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SĘK ANNA
Author:SĘK ANNA
Signature:45D/16654