S - SZO (8)

Wybrane parametry biochemiczne krwi i mikroalbuminuria u chorych z chromaniem przestankowym : praca doktorska
Keyword:SIECZKOWSKI ANDRZEJ
Author:SIECZKOWSKI ANDRZEJ
Signature:45D/17747
Wpływ doświadczalnej diety miażdżycorodnej na cykl płciowy i zmiany histopatologiczne w naczyniach narządu rodnego i nadnerczach u szczurzyc : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SIEJA KRZYSZTOF
Author:SIEJA KRZYSZTOF
Signature:45D/5575
Ocena wyników leczenia dzieci chorych na nowotwory układu współczulnego. Obserwacja trzydziestoletnia. : rozprawa doktorska
Keyword:SIEKANOWICZ ALICIA
Author:SIEKANOWICZ ALICIA
Signature:45D/15961
Zespolenie jelitowo-jelitowe bez użycia szwów (pierścień wchłanialny, biofragmentable anastomosis ring, bar, bowel ring, valtrac) w operacjach urologicznych : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SIEKIERA JERZY
Author:SIEKIERA JERZY
Signature:45D/14913
Ocena liczby komórek tucznych w błonie śluzowej jelita cienkiego u dzieci w trakcie diagnostyki celiakii : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SIEKLUCKI JERZY
Author:SIEKLUCKI JERZY
Signature:45D/15324
Ocena liczby komórek tucznych w błonie śluzowej jelita cienkiego u dzieci w trakcie diagnostyki celiakii : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SIEKLUCKI JERZY
Author:SIEKLUCKI JERZY
Signature:45D/15324
Rozmiary nerek i przesączanie kłębkowe u dzieci z bliznami w nerkach : rozprawa doktorska
Keyword:SIELICKI PRZEMYSŁAW
Author:SIELICKI PRZEMYSŁAW
Signature:45D/15247
Dynamiczne badanie USG we wczesnym wykrywaniu i leczeniu wrodzonej dysplazji stawu biodrowego : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SIELIWONCZYK PIOTR
Author:SIELIWONCZYK PIOTR
Signature:45D/14863
Lipidy i lipoproteiny osocza u chorych na raka płuca : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SIEMIANOWICZ KRZYSZTOF
Author:SIEMIANOWICZ KRZYSZTOF
Signature:45D/15986
Wczesne rozpoznawanie i leczenie zachowawcze przewlekłych wodniaków podtwardówkowych u niemowląt : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SIEMIANOWICZ SYLWIA
Author:SIEMIANOWICZ SYLWIA
Signature:45D/3351
Wczesne rozpoznawanie i leczenie zachowawcze przewlekłych wodniaków podtwardówkowych u niemowląt : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SIEMIANOWICZ SYLWIA
Author:SIEMIANOWICZ SYLWIA
Signature:45D/3351
Wpływ estradiolu i hormonów tarczycy na syntezę prolaktyny i hormonu wzrostu : praca doktorska
Keyword:SIEMIŃSKA ALEKSANDRA
Author:SIEMIŃSKA ALEKSANDRA
Signature:45D/6062
 Wartość oznaczania metodą immunoenzymatyczną ELISA przeciwciał klasy IgG przeciw antygenowi A60 mykobakterii w diagnostyce serologicznej gruźlicy płuc : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SIEMIŃSKA ALICJA
Author:SIEMIŃSKA ALICJA
Signature:45D/17327
Badania nad zastosowaniem porowatych szkieł krzemionkowych do długotrwałego uwalniania wybranych hormonów sterydowych ; rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SIEMIŃSKA LUCYNA
Author:SIEMIŃSKA LUCYNA
Signature:45D/15325
Przebieg świeżego zawału mięśnia sercowego w zależności od płci i wieku chorych - analiza wieloczynni-kowa ; rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SIENICKI MAREK
Author:SIENICKI MAREK
Signature:45D/15270
Zaburzenia gałkoruchowe w chorobie Parkinsona : praca doktorska
Keyword:SIENKIEWICZ JAKUB
Author:SIENKIEWICZ JAKUB
Signature:45D/14680
Współistnienie subklinicznej niedoczynności tarczycy z hiperprolaktynemią u kobiet z niepłodnością czynnościową : rozprawa na stopień doktora medycyny
Keyword:SIENKIEWICZ ROBERT
Author:SIENKIEWICZ ROBERT
Signature:45D/16326
Współistnienie subklinicznej niedoczynności tarczycy z hiperprolaktynemią u kobiet z niepłodnością czynnościową : rozprawa na stopień doktora medycyny
Keyword:SIENKIEWICZ ROBERT
Author:SIENKIEWICZ ROBERT
Signature:45D/16326
Charakterystyka odpowiedzi humoralnej u osób powyżej 65 roku życia szczepionych przeciwko grypie z uwzględnieniem profilu przebytych zakażeń grypowych : praca doktorska
Keyword:SIENNICKA JOANNA
Author:SIENNICKA JOANNA
Signature:45D/14509
Ocena kurczliwości mięśnia lewej komory w chorobie niedokrwiennej serca przy użyciu echokardiografii dwuwymiarowej i echokardiografii przezprzełykowej w połączeniu ze stymulacją przezprzełykową : praca doktorska
Keyword:SIEŃKO ANDRZEJ
Author:SIEŃKO ANDRZEJ
Signature:45D/14297