S - SZO (8)

Wpływ zastosowania mechanicznego szwu aparatem UKŁ 60 do resekcji tkanki płucnej na częstość występowania przetrwałych komór powietrznych i ich przebieg kliniczny : praca doktorska
Keyword:SEDLACZEK ANDRZEJ
Author:SEDLACZEK ANDRZEJ
Signature:45D/2831
Problem leczenia naczyniaków skóry u dzieci na podstawie materiału chorych Przychodni Przyklinicznej Kliniki Dermatologii Śląskiej Akademii Medycznej w okresie od 1958-1971 roku : praca na stopień naukowy doktora nauk medycznych
Keyword:SEFEROWICZ ELŻBIETA
Author:SEFEROWICZ ELŻBIETA
Signature:45D/5412/
Przydatność badania genu bcr/abl metodą reakcji łańcuchowej polimerazy a diagnostyce, rokowaniu i ocenie skuteczności leczenia przewlekłej białaczki szpikowej i ostrej białaczki limfoblastycznej : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SEFERYŃSKA ILONA
Author:SEFERYŃSKA ILONA
Signature:45D/16017
Przydatność badania genu bcr/abl metodą reakcji łańcuchowej polimerazy a diagnostyce, rokowaniu i ocenie skuteczności leczenia przewlekłej białaczki szpikowej i ostrej białaczki limfoblastycznej : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SEFERYŃSKA ILONA
Author:SEFERYŃSKA ILONA
Signature:45D/16017
Stan noworodka u kobiet rodzących wielokrotnie : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SEIBERT KRYSTYNA
Author:SEIBERT KRYSTYNA
Signature:45D/7063
Ultrastrukturalna lokalizacja hormonów i białek czynnościowych w hodowanych komórkach raka rdzenias-tego tarczycy : rozprawa doktorska
Keyword:SEIDEL JOLANTA
Author:SEIDEL JOLANTA
Signature:45D/15237
Postępowanie zachowawcze u niemowląt z sekwencją Pierre Robin : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SEKUŁA EWA
Author:SEKUŁA EWA
Signature:45D/16429
Elektrody membranowe selektywne dla niektórych środków leczniczych o charakterze amin : rozprawa doktorska
Keyword:SELINGER KRZYSZTOF
Author:SELINGER KRZYSZTOF
Signature:45D/6037
Charakterystyka protoonkogenu K-RAS w złośliwych nowotworach błony śluzowej macicy u kobiet : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SEMCZUK ANDRZEJ
Author:SEMCZUK ANDRZEJ
Signature:45D/16597
Charakterystyka protoonkogenu K-RAS w złośliwych nowotworach błony śluzowej macicy u kobiet : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SEMCZUK ANDRZEJ
Author:SEMCZUK ANDRZEJ
Signature:45D/16597
Badania doświadczalne nad możliwością wykorzystania diatermii dwubiegunowej w okulistyce : praca na stopień doktora medycyny
Keyword:SEMENICKI KRZYSZTOF
Author:SEMENICKI KRZYSZTOF
Signature:45D/6456
Komputerowy system zbioru danych zastosowanych do oceny leczenia niedowidzenia : [praca doktorska]
Keyword:SEMENIUK HALINA
Author:SEMENIUK HALINA
Signature:45D/6489
Wpływ palenia tytoniu na motorykę przełyku u pacjentów z chorobą wrzodową : praca doktorska
Keyword:SEMIANÓW-WEJCHERT JAROSŁAWA
Author:SEMIANÓW-WEJCHERT JAROSŁAWA
Signature:45D/14291
Wpływ wciągów z narządów świnki morskiej na Mycobacterium tuberculosis
Keyword:SEMKOW ROMUALD
Author:SEMKOW ROMUALD
Signature:45D/460
Wartość witrektomii w leczeniu przemieszczania soczewki do ciała szklistego : praca doktorska
Keyword:SEMPIŃSKA-KOWALCZYK JOANNA
Author:SEMPIŃSKA-KOWALCZYK JOANNA
Signature:45D/14407
Udział emzymów proteolitycznych oraz białek mezan-gium w patogenezie błoniastego kłębuszkowego zapalenia nerek : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SENATORSKI GRZEGORZ
Author:SENATORSKI GRZEGORZ
Signature:45D/14703
Otrzymywanie aktywnych rybosomów z bezkomórko-wych ekstraktów Escherichia coli przez obniżenie pH środowiska
Keyword:SENDECKI WITOLD
Author:SENDECKI WITOLD
Signature:45D/776
Analiza występowania chorób narządu rodnego u kobiet ze środowiska miejskiego i wiejskiego : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SENDER JOLANTA
Author:SENDER JOLANTA
Signature:45D/15171
Przepukliny uwięzłe na podstawie materiału I Kliniki Chirurgicznej A.M. w Krakowie za okres 13 lat 1951-1963
Keyword:SENDERAK KAZIMIERZ
Author:SENDERAK KAZIMIERZ
Signature:45D/689
Flora bakteryjna gardła przed i po zabiegu wyłuszczenia migdałków podniebiennych : praca doktorska
Keyword:SENKUS JAN
Author:SENKUS JAN
Signature:45D/2639