S - SZO (8)

Badania przewodnictwa nerwu pośrodkowego i łokciowego w spondylosis cervicalis :[praca doktorska]
Keyword:SAMUSIK JERZY
Author:SAMUSIK JERZY
Signature:45D/6192
Wyniki kompleksowego leczenia dzieci chorych na mukowiscydozę z użyciem rekombinowanej DNazy : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SANDS DOROTA
Author:SANDS DOROTA
Signature:45D/19880
Różnice epidemiologiczne czerwonki typu Flexner i typu Sonne w Polsce w latach 1954-1962
Keyword:SANECKI MAREK
Author:SANECKI MAREK
Signature:45D/753
Ocena wybranych parametrów surowicy krwi u chorych operowanych z powodu kamicy pęcherzyka żółciowego metodą klasyczną i laparoskopową : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SANETRA-WIECZOREK MAŁGORZATA
Author:SANETRA-WIECZOREK MAŁGORZATA
Signature:45D/16935
Ocena wybranych parametrów surowicy krwi u chorych operowanych z powodu kamicy pęcherzyka żółciowego metodą klasyczną i laparoskopową : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SANETRA-WIECZOREK MAŁGORZATA
Author:SANETRA-WIECZOREK MAŁGORZATA
Signature:45D/16935
Krzemowe pochodne 8-hydroksychinoliny : praca doktorska
Keyword:SANKOWSKI MIECZYSŁAW
Author:SANKOWSKI MIECZYSŁAW
Signature:45D/6734
Reaktywne formy tlenu i układ antyoksydacyjny w nasieniu zdrowych i niepłodnych mężczyzn: rozprawa doktorska
Keyword:SANOCKA DOROTA
Author:SANOCKA DOROTA
Signature:45D/17247
Badania czynników determinujących przeżycia osób, które w latach 1983-1992 zachorowały na raka krtani w województwie chełmskim : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SANTOR ANDRZEJ
Author:SANTOR ANDRZEJ
Signature:45D/17481
Doświadczalne badania nad powstawaniem, przebiegiem i leczeniem owrzodzeń troficznych
Keyword:SAPER JERZY
Author:SAPER JERZY
Signature:45D/837
Ocena związków między wybranymi parametrami odpowiedzi immunologicznej a rodzajem drobnoustrojów w wydzielinie oskrzelowej u chorych z przewlekłymi infekcjami oskrzelowo-płucnymi :(rozprawa doktorska)
Keyword:SAPIEHA KATARZYNA
Author:SAPIEHA KATARZYNA
Signature:45D/15909
Wpływ zabiegu ograniczającego pojemność żołądka (gastric banding) na niektóre parametry metaboliczne wątroby u zwierząt doświadczalnych : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SAPINSKI MARIUSZ
Author:SAPINSKI MARIUSZ
Signature:45D/14749
Społeczno-kliniczne uwarunkowania zgonów niemowląt w województwie poznańskim : rozprawa na stopień doktora habilitowanego
Keyword:SAPIŃSKI WŁODZIMIERZ
Author:SAPIŃSKI WŁODZIMIERZ
Signature:45D/8578
Częstość występowania, zapobieganie i leczenie powikłań u chorych po operacjach w obrębie klatki piersiowej : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SAPUŁA JERZY
Author:SAPUŁA JERZY
Signature:45D/6535
Rak żołądka w materiale Oddziału Chirurgicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Przemyślu : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SAPUŁA ROMAN
Author:SAPUŁA ROMAN
Signature:45D/16594
Wpływ krótkotrwałego stosowania metotreksatu na cofanie się zmian w łuszczycy w świetle badań klinicznych, histochemicznych i mikroskopowo -elektronowych : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SARANKIEWICZ-KONOPKA BARBARA
Author:SARANKIEWICZ-KONOPKA BARBARA
Signature:45D/3642
Wpływ krótkotrwałego stosowania metotreksatu na cofanie się zmian w łuszczycy w świetle badań klinicznych, histochemicznych i mikroskopowo -elektronowych : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SARANKIEWICZ-KONOPKA BARBARA
Author:SARANKIEWICZ-KONOPKA BARBARA
Signature:45D/3642
Zastosowanie metod woltamperometrycznych i elektrochemicznej mikrowagi kwarcowej w badaniach wybranych preparatów farmaceutycznych zawierających grupę sulfhydrylową lub tiokarbonylową : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SARNA MARIOLA KATARZYNA
Author:SARNA MARIOLA KATARZYNA
Signature:45D/16988
Wartość diagnostyczna białka C-reaktywnego w ostrych zakażeniach u niemowląt : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SARNICKA-WYSOKIŃSKA BEATA
Author:SARNICKA-WYSOKIŃSKA BEATA
Signature:45D/15654
Analiza środowiska pracy i obciążenia psychofizycznego pracowników szpitali : praca doktorska
Keyword:SAROSIEK FELICJA
Author:SAROSIEK FELICJA
Signature:45D/14568
Badania morfometryczne białek argyrofilnych oraz ocena ekspresji antygenu Ki-67 i białka P53 w łagodnych i złośliwych rozrostach gruczołu krokowego : rozprawa doktorska
Keyword:SASOR AGATA
Author:SASOR AGATA
Signature:45D/16557