S - SZO (8)

Wpływ procedury analitycznej na wyznaczanie parametrów farmakokinetycznych digoksyny w oparciu o monitorowanie jej stężenia we krwi : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SOLNICA BOGDAN
Author:SOLNICA BOGDAN
Signature:45D/16868
Udział ośrodkowych receptorów adrenergicznych typu alfa i beta w mechaniźmie komponenty wagalno-sercowej odruchu z baroreceptorów i z chemoreceptorów tętniczych : praca doktorska
Keyword:SOLNICKA EWA
Author:SOLNICKA EWA
Signature:45D/4315
Udział ośrodkowych receptorów adrenergicznych typu alfa i beta w mechaniźmie komponenty wagalno-sercowej odruchu z baroreceptorów i z chemoreceptorów tętniczych : praca doktorska
Keyword:SOLNICKA EWA
Author:SOLNICKA EWA
Signature:45D/4315
Modele doświadczalne do nauczania i doskonalenia technik mikrochirurgicznych i rozprawa doktorska.
Keyword:SOLSKI LESZEK
Author:SOLSKI LESZEK
Signature:45D/15620
Diagnostyka serologiczna zakażeń wirusami zapalenia wątroby typu B, C i D u biorców nerki allogenicznej : rozprawa doktorska.
Keyword:SOLUCH LESZEK
Author:SOLUCH LESZEK
Signature:45D/17062
Charakterystyka warunków klimatycznych dla celów profilaktyki i fizykoterapii na zachodnim wybrzeżu Zatoki Gdańskiej : praca doktorska.
Keyword:SOŁDACZEWSKI JERZY
Author:SOŁDACZEWSKI JERZY
Signature:45D/2632
Aktywność leucyloaminopeptydazy śliny w niektórych schorzeniach jamy ustnej : rozprawa doktorska.
Keyword:SOŁTAN ELŻBIETA
Author:SOŁTAN ELŻBIETA
Signature:45D/15341
Ocena skuteczności leczenia niedokrwistości u chorych noworodków i niemowląt ludzką rekombinowaną erytropoetyną : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SOŁTYSKI JAROSŁAW
Author:SOŁTYSKI JAROSŁAW
Signature:45D/16185
Ocena skuteczności leczenia niedokrwistości u chorych noworodków i niemowląt ludzką rekombinowaną erytropoetyną : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SOŁTYSKI JAROSŁAW
Author:SOŁTYSKI JAROSŁAW
Signature:45D/16185
Wpływ wybranych metod izolacji DNA na amplifikację układu HUMF13B : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych.
Keyword:SOŁTYSZEWSKI IRENEUSZ
Author:SOŁTYSZEWSKI IRENEUSZ
Signature:45D/17660
Obraz kliniczny ołowicy wywołanej organicznymi i nieorganicznymi związkami ołowiu
Keyword:SONECKA FRYDA
Author:SONECKA FRYDA
Signature:45D/6980
Ocena wartości klinicznej mikrolaryngoskopii i mikrochirurgii krtani
Keyword:SONNENBERG ZBIGNIEW
Author:SONNENBERG ZBIGNIEW
Signature:45D/4702
Wyniki badań klinicznych i doświadczalnych leczenia złamań żuchwy aparatem Roger Andersona w zależności od techniki grotowania
Keyword:SONTA KRYSTYNA
Author:SONTA KRYSTYNA
Signature:45D/581
Badania nad aktywnością peptydazową, leukocytów ludzkich, czynną, w procesie kolagenolizy : praca na stopień doktora nauk farmaceutycznych
Keyword:SOPATA IRENA
Author:SOPATA IRENA
Signature:45D/5473
Wyniki leczenia odleżyn przy zastosowaniu nowoczesnych opatrunków - Lyofoam i Aąuagel u pacjentów w zaawansowanej fazie choroby nowotworowej : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SOPATA MACIEJ
Author:SOPATA MACIEJ
Signature:45D/15936
Morfochemia rozwoju nerki ostatecznej szczura białego : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SOPIŃSKI MAREK
Author:SOPIŃSKI MAREK
Signature:45D/6060
Wieloczynnikowa analiza przebiegu klinicznego, czynników rokowniczych oraz wyników leczenia rhabdomyo-sarcoma u dzieci
Keyword:SOPYŁO BARBARA
Author:SOPYŁO BARBARA
Signature:45D/14683
Porównanie dwóch metod immunoradiometrycznych oznaczających stężenie alergenowo-swoistych przeciwciał IgE w surowicy krwi - Phadebas Rast i Immuno CAP System w stosunku do punktowych testów skórnych : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SORDYL KATARZYNA
Author:SORDYL KATARZYNA
Signature:45D/18087
Porównanie dwóch metod immunoradiometrycznych oznaczających stężenie alergenowo-swoistych przeciwciał IgE w surowicy krwi - Phadebas Rast i Immuno CAP System w stosunku do punktowych testów skórnych : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SORDYL KATARZYNA
Author:SORDYL KATARZYNA
Signature:45D/18087
Porównanie działania farmakologicznego morfiny, fentanylu i pentazocyny u człowieka : rozprawa na stopień naukowy doktora nauk medycznych
Keyword:SOREK-KUBICKA GIZELA
Author:SOREK-KUBICKA GIZELA
Signature:45D/4270