S - SZO (8)

Wirusy papilloma i herpes oraz wybrane czynniki ryzyka w etiopatogenezie raka szyjki macicy : rozprawa na stopie?doktora nauk medycznych w zakresie medycyny
Keyword:SZKODA MAREK TOMASZ
Author:SZKODA MAREK TOMASZ
Signature:45d/16460
Czynniki wpływające na utratę krwi u chorych na kamicę nerkową, w trakcie przezskómego usuwania kamieni (PCNL) s rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SZKODNY GRZEGORZ
Author:SZKODNY GRZEGORZ
Signature:45D/15255
Ocena wpływu metody kondensacji bocznej gutaperki i systemu Easyfil na jakość wypełnień kanałów korzeniowych i stan tkanek okołowierzchołkowych w świetle 12-miesięcznych obserwacji : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SZKODNY KAROLINA
Author:SZKODNY KAROLINA
Signature:45D/17125
Ocena wpływu metody kondensacji bocznej gutaperki i systemu Easyfil na jakość wypełnień kanałów korzeniowych i stan tkanek okołowierzchołkowych w świetle 12-miesięcznych obserwacji : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SZKODNY KAROLINA
Author:SZKODNY KAROLINA
Signature:45D/17125
Wpływ furosemidu i chlortalidonu na wydalanie z moczem wapnia, magnezu i fosforu u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SZKOP WŁADYSłAW
Author:SZKOP WŁADYSłAW
Signature:45D/3073
Wpływ pochodnych argininowazopresyny na tętnicze ciśnienie krwi, diurezę i gospodarkę elektrolitową u szczurów rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SZKRÓBKA WITOLD
Author:SZKRÓBKA WITOLD
Signature:45D/16440
Wpływ pochodnych argininowazopresyny na tętnicze ciśnienie krwi, diurezę i gospodarkę elektrolitową u szczurów rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SZKRÓBKA WITOLD
Author:SZKRÓBKA WITOLD
Signature:45D/16440
Badania nad białaczkami indukowanymi przedłużonym stosowaniem globuliny anty 1 imfocytame j u myszy szczepu BN/a i BN/b : praca doktorska
Keyword:SZKUDLAREK JERZY
Author:SZKUDLAREK JERZY
Signature:45D/2617
Unaczynienie żylne dwunastnicy u człowieka s rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SZKUDLAREK RENATA
Author:SZKUDLAREK RENATA
Signature:45D/3976
Zmienne działanie leków układu autonomicznego pod wpływem kwasów żółciowych : praca na stopień doktora nauk przyrodniczych
Keyword:SZKUDLIŃSKI JACEK
Author:SZKUDLIŃSKI JACEK
Signature:45D/6717
Obraz kliniczny i przebieg odrowego zapalenia mózgu u dzieci : rozprawa na stopień naukowy doktora nauk medycznych
Keyword:SZLACHETKA ROMUALDA
Author:SZLACHETKA ROMUALDA
Signature:45D/4670
Ćwiczenia mięśniowe jako metoda leczenia ortodontycznego
Keyword:SZLACHETKO KRYSTYNA
Author:SZLACHETKO KRYSTYNA
Signature:45D/823
W sprawie chirurgicznego leczenia tzw. zespołu mięśnia pochyłego przedniego
Keyword:SZLAMIŃSKI ZBIGNIEW
Author:SZLAMIŃSKI ZBIGNIEW
Signature:45D/1067
Badania kliniczne nad zamaskowanymi depresjami endogennymi : [praca doktorska]
Keyword:SZŁABOWICZ JERZY WIESŁAW
Author:SZŁABOWICZ JERZY WIESŁAW
Signature:45D/3072
Przeciwciała przeciwtrofoblastyczne w poronieniach samoistnych : [praca doktorska]
Keyword:SZŁAPKA-GŁOGOWSKA ZDZISŁAWA
Author:SZŁAPKA-GŁOGOWSKA ZDZISŁAWA
Signature:45D/2894
Retrospektywna ocena osobowości prepsychotycznej i początków schizofrenii przewlekłej : praca doktorska
Keyword:SZŁYKOWICZ JÓZEFA KRYSTYNA
Author:SZŁYKOWICZ JÓZEFA KRYSTYNA
Signature:45D/2417
Ocena ochronnego wpływu uodpornienia mięśnia sercowego na niedokrwienie podczas operacji pomostowania naczyń wieńcowych : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SZMAGAŁA PRZEMYSŁAW
Author:SZMAGAŁA PRZEMYSŁAW
Signature:45D/15695
Ocena ochronnego wpływu uodpornienia mięśnia sercowego na niedokrwienie podczas operacji pomostowania naczyń wieńcowych : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SZMAGAŁA PRZEMYSŁAW
Author:SZMAGAŁA PRZEMYSŁAW
Signature:45D/15695
Przetoki tętniczo-żylne wewnętrzne do dializ zewnątrzustrojowych : rozprawa na stopień doktora medycyny
Keyword:SZMIDT JACEK
Author:SZMIDT JACEK
Signature:45D/5888
Ocena zachowania się białek ostrej fazy u chorych na przedwczesną rozedmę płuc, ze szczególnym uwzględnieniem roli niedoboru alfal antytrypsyny w etiopatogenezie tej choroby : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SZMIDT MIROSŁAW
Author:SZMIDT MIROSŁAW
Signature:45D/3297