SZP - WIG (9)

Prospektywna, kompleksowa ocena neurologiczna noworodków z krwawieniami wewnątrzczaszkowymi leczonych na oddziale intensywnej terapii : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SZYMAŃSKA MARIA
Author:SZYMAŃSKA MARIA
Signature:45D/16397
Prospektywna, kompleksowa ocena neurologiczna noworodków z krwawieniami wewnątrzczaszkowymi leczonych na oddziale intensywnej terapii : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SZYMAŃSKA MARIA
Author:SZYMAŃSKA MARIA
Signature:45D/16397
Zmiany w systemie przeciwutleniającym podczas przejściowych zaburzeń krążenia krwi w mózgowiu szczura i wpływ nowego przeciwutleniacza, zawierającego pierścień troloksu : rozprawa na stopień doktora nauk farmaceutycznych
Keyword:SZYMAŃSKA MARZENA ZDZISŁAWA
Author:SZYMAŃSKA MARZENA ZDZISŁAWA
Signature:45D/14756
Studium farmakognostyczne o lulecznicy himalajskiej [Scopolia lurida Dun]
Keyword:SZYMAŃSKA MIROSŁAWA
Author:SZYMAŃSKA MIROSŁAWA
Signature:45D/533
Wybrane wskaźniki odporności nieswoistej oceniane we krwi pępowinowej noworodków
Keyword:SZYMAŃSKA-TOCZEK ZOFIA
Author:SZYMAŃSKA-TOCZEK ZOFIA
Signature:45D/14051
Wpływ gonadotropin na ciśnienie w wewnątrzgałkowe : praca na stopień naukowy doktora nauk medycznych
Keyword:SZYMAŃSKI ANDRZEJ
Author:SZYMAŃSKI ANDRZEJ
Signature:45D/3364
Wartość obrazu bronchoskopowego, bronchograficznego i radiotomograficznego w diagnostyce niektórych złośliwych nowotworów płuc i oskrzeli
Keyword:SZYMAŃSKI ANDRZEJ
Author:SZYMAŃSKI ANDRZEJ
Signature:45D/469
Zmiany stężenia produktów peroksydacji lipidów w surowicy chorych na ostre zapalenie trzustki : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SZYMAŃSKI DARIUSZ
Author:SZYMAŃSKI DARIUSZ
Signature:45D/15584
Ochrona narządu wzroku przed promieniowaniem podczerwonym : praca doktorska
Keyword:SZYMAŃSKI JAN
Author:SZYMAŃSKI JAN
Signature:45D/4255
Ochrona narządu wzroku przed promieniowaniem podczerwonym : praca doktorska
Keyword:SZYMAŃSKI JAN
Author:SZYMAŃSKI JAN
Signature:45D/4255
Dyspersja odstępu QT a charakter przerostu lewej komory w pierwotnym nadciśnieniu tętniczym : rozprawa doktorska
Keyword:SZYMAŃSKI LESZEK
Author:SZYMAŃSKI LESZEK
Signature:45D/17403
Dyspersja odstępu QT a charakter przerostu lewej komory w pierwotnym nadciśnieniu tętniczym : rozprawa doktorska
Keyword:SZYMAŃSKI LESZEK
Author:SZYMAŃSKI LESZEK
Signature:45D/17403
Ocena stężenia c-GMP w surowicy krwi kobiet w przebiegu ciąży prawidłowej i powikłanej nadciśnieniem : rozprawa doktorska
Keyword:SZYMAŃSKI MAREK
Author:SZYMAŃSKI MAREK
Signature:45D/17958
Ocena stężenia c-GMP w surowicy krwi kobiet w przebiegu ciąży prawidłowej i powikłanej nadciśnieniem : rozprawa doktorska
Keyword:SZYMAŃSKI MAREK
Author:SZYMAŃSKI MAREK
Signature:45D/17958
Badania soiatoietryczne i ultrasonograficzne zmienności wymiarów kończyn w rozwoju prenatalnym człowieka : rozprawa doktorska
Keyword:SZYMAŃSKI MICHAŁ
Author:SZYMAŃSKI MICHAŁ
Signature:45D/16311
Wpływ przewlekłej obturacyjnej choroby płuc na częstość i nasilenie osteoporozy : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SZYMAŃSKI PIOTR
Author:SZYMAŃSKI PIOTR
Signature:45D/18246
Wpływ przewlekłej obturacyjnej choroby płuc na częstość i nasilenie osteoporozy : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SZYMAŃSKI PIOTR
Author:SZYMAŃSKI PIOTR
Signature:45D/18246
Próba oceny głębokości oparzenia u dzieci na podstawie badania kapilaroskopowego
Keyword:SZYMAŃSKI STANISłAW
Author:SZYMAŃSKI STANISłAW
Signature:45D/2204
Ocena rozwoju fizycznego i narządu żucia dzieci z zębami przetrwałymi : praca doktorska
Keyword:SZYMAŃSKI TADEUSZ
Author:SZYMAŃSKI TADEUSZ
Signature:45D/2723
Wpływ cukrzycy alloksanowej na odporność po szczepieniach BCG u królików
Keyword:SZYMAŃSKI WALDEMAR
Author:SZYMAŃSKI WALDEMAR
Signature:45D/1032