SZP - WIG (9)

Rentgenometryczna ocena serca i naczyń płucnych u chorych z przewlekłym zespołem płucno-sercowym : [praca doktorska]
Keyword:WENDERLICH WIESŁAW
Author:WENDERLICH WIESŁAW
Signature:45D/6233
Współdziałanie przedsionkowego czynnika natriuretycznego (ANF) i tlenku azotu (NO) w regulacji funkcji nerek : praca doktorska
Keyword:WENDT URSZULA
Author:WENDT URSZULA
Signature:45D/17810
Wpływ leków antyproteolitycznych: aprotyniny i kwasu epsilonaminokapronowego na objawy i wybrane mechanizmy patogenetyczne doświadczalnych immunologicznych glomerulopatii : rozprawa doktorska
Keyword:WENDYCZ-DOMALEWSKA DANUTA
Author:WENDYCZ-DOMALEWSKA DANUTA
Signature:45D/15843
Analiza głosu i mowy chorych po operacjach częściowych krtani : (praca doktorska)
Keyword:WENSKA-ZŁOTOWSKA HALINA
Author:WENSKA-ZŁOTOWSKA HALINA
Signature:45D/3943
Higieniczna ocena rytmu pracy robotników Stoczni Gdańskiej im. Lenina
Keyword:WENT ADAM
Author:WENT ADAM
Signature:45D/8242
Kliniczna ocena przydatności łat poliestrowych w leczeniu choroby Peyronie : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:WEREL TADEUSZ
Author:WEREL TADEUSZ
Signature:45D/15092
Wpływ submaksymalnego wysiłku fizycznego na zachowanie się podstawowych związków fosforanowych krwinki czerwonej u dzieci z otyłością prostą :	[praca doktorska]
Keyword:WEREMCZUK ANNA
Author:WEREMCZUK ANNA
Signature:45D/6474
Ocena wartości wywiadu dotyczącego duszności w badaniu epidemiologicznym chorób układu oddechowego : praca doktorska
Keyword:WERENS SŁAWOMIR
Author:WERENS SŁAWOMIR
Signature:45D/2928
Badania niektórych aspektów immunologicznych w wybranych postaciach pokrzywki fizykalnej : rozprawa na stopień naukowy doktora nauk medycznych
Keyword:WERETA-KUBEK MARIA
Author:WERETA-KUBEK MARIA
Signature:45D/7100
Badania nad zależnością między abrazją zębów a stanem przyzębia :	rozprawa	na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:WERNER JERZY
Author:WERNER JERZY
Signature:45D/3965
Ocena zachorowań na raka piersi u kobiet autochtonek i imigrantek Górnego śląska w zależności od wybranych czynników ryzyka : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:WERYŃSKI MAREK
Author:WERYŃSKI MAREK
Signature:45D/15271
Usunięcie oleju silikonowego ocena wyników anatomicznych i czynnościowych oraz wpływ na profilaktykę odległych powikłań trwałej tamponady wewnątrzgałkowej: praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:WESOŁEK-CZERNIK AGATA
Author:WESOŁEK-CZERNIK AGATA
Signature:45D/16555
Usunięcie oleju silikonowego ocena wyników anatomicznych i czynnościowych oraz wpływ na profilaktykę odległych powikłań trwałej tamponady wewnątrzgałkowej: praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:WESOŁEK-CZERNIK AGATA
Author:WESOŁEK-CZERNIK AGATA
Signature:45D/16555
Związki czynne wybranych gatunków Solanaceae z androgenetycznej kultury in vitro: praca na stopień naukowy doktora farmacji
Keyword:WESOŁOWSKA MARIA
Author:WESOŁOWSKA MARIA
Signature:45D/6939
Ocena ubytku masy kostnej i wybranych parametrów gospodarki wapniowo-fosforanowej u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek leczonych nerkozastępczo: rozprawa doktorska
Keyword:WESOŁOWSKA RENATA
Author:WESOŁOWSKA RENATA
Signature:45D/17219
Wpływ przewlekłego inhalacyjnego zatruwania dwusiarczkiem węgla na zawartość lipidów surowicy krwi, aorty i mięśnia sercowego królików: praca na stopień doktora nauk przyrodniczych
Keyword:WESOŁOWSKA TERESA
Author:WESOŁOWSKA TERESA
Signature:45D/3352
Wpływ przewlekłego inhalacyjnego zatruwania dwusiarczkiem węgla na zawartość lipidów surowicy krwi, aorty i mięśnia sercowego królików: praca na stopień doktora nauk przyrodniczych
Keyword:WESOŁOWSKA TERESA
Author:WESOŁOWSKA TERESA
Signature:45D/3352
Badania nad wykorzystaniem analizy termicznej - różnicowej i termograwimetrycznej w kontroli składu niektórych postaci leków : praca doktorska
Keyword:WESOŁOWSKI MAREK
Author:WESOŁOWSKI MAREK
Signature:45D/5359
Zachowanie się białek histonowych mózgu i wątroby u szczurów pod wpływem zmiennych pól elektrycznych wysokich napięć o częstotliwości 50 Hz : [praca doktorska]
Keyword:WESOŁOWSKI WIESŁAW
Author:WESOŁOWSKI WIESŁAW
Signature:45D/4271
Zachowanie się białek histonowych mózgu i wątroby u szczurów pod wpływem zmiennych pól elektrycznych wysokich napięć o częstotliwości 50 Hz : [praca doktorska]
Keyword:WESOŁOWSKI WIESŁAW
Author:WESOŁOWSKI WIESŁAW
Signature:45D/4271