SZP - WIG (9)

Z badań urografieznych u chorych leczonych opreracyjnie z powodu raka szyjki macicy.
Keyword:WĘGRZYNOWA MARIA
Author:WĘGRZYNOWA MARIA
Signature:45D/728
Ocena zależności między stężeniami wybranych biochemicznych wskaźników niedotlenienia wewnątrzmacicznego płodu a wynikami badań przepływu krwi w krążeniu maciczno-płodowym : praca doktorska
Keyword:WĘGRZYNOWSKI JERZY
Author:WĘGRZYNOWSKI JERZY
Signature:45D/16817
Ocena zależności między stężeniami wybranych biochemicznych wskaźników niedotlenienia wewnątrzmacicznego płodu a wynikami badań przepływu krwi w krążeniu maciczno-płodowym : praca doktorska
Keyword:WĘGRZYNOWSKI JERZY
Author:WĘGRZYNOWSKI JERZY
Signature:45D/16817
Wpływ relanium na poród niepowikłany : [praca doktorska]
Keyword:WĘTKA MIECZYSŁAW
Author:WĘTKA MIECZYSŁAW
Signature:45D/4287
Zmienność doświadczalnych nowotworów jajnika u szczurów pod względem przeszczepialności, wzrostu i przejawów różnicowania
Keyword:WĘŻYK JANINA
Author:WĘŻYK JANINA
Signature:45D/2504
Zmiana profilu nozologicznego szpitala dziecięcego w latach 1962-1973 na materiale I Kliniki Pediatrycznej Instytutu Pediatrii Akademii Medycznej w Łodzi : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:WIADEREK MIROSŁAW
Author:WIADEREK MIROSŁAW
Signature:45D/3292
Zmiana profilu nozologicznego szpitala dziecięcego w latach 1962-1973 na materiale I Kliniki Pediatrycznej Instytutu Pediatrii Akademii Medycznej w Łodzi : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:WIADEREK MIROSŁAW
Author:WIADEREK MIROSŁAW
Signature:45D/3292
Ocena całkowitej zawartości rtęci w tkankach ludzi z różnych regionów Polsk
Keyword:WIADROWSKA BOŻENA
Author:WIADROWSKA BOŻENA
Signature:45D/6697
Obraz rentgenowski mykoplazmatycznego zapalenia płuc u dzieci leczonych w Instytucie Pediatrii A.M. w Łodzi w latach 1985-1995
Keyword:WIANKOWSKA-ŚMIEĆIŃSKA EWA
Author:WIANKOWSKA-ŚMIEĆIŃSKA EWA
Signature:45D/16262
Test fagocytozy i redukcji NBT w chorobach układu oddechowego
Keyword:WIATR ELŻBIETA
Author:WIATR ELŻBIETA
Signature:45D/6125
Badania autoradiograficzne i histochemiczne wpływu werukaryny I na komórki raka wysiękowego Ehrlicha w różnych fazach cyklu komórkowego
Keyword:WIATR ZDZISŁAW
Author:WIATR ZDZISŁAW
Signature:45D/7047
Poród przedwczesny w położeniu miednicowym : studium kliniczne
Keyword:WIĄCZEK MICHAŁ
Author:WIĄCZEK MICHAŁ
Signature:45D/4467
Mapa genetyczna chromosomu Shigella flexneri :	[praca doktorska]
Keyword:WICHARY HELENA
Author:WICHARY HELENA
Signature:45D/4695
Wpływ deksametozonu na dwugodzinny rytm wydzielania kortyzolu u chorych z zespołami depresyjnymi - propozycja dalszej modyfikacji testu deksametazonowego : praca doktorska
Keyword:WICHOWICZ HUBERT
Author:WICHOWICZ HUBERT
Signature:45D/14449
Zmiany tętnic wieńcowych w śmiertelnym niedokrwieniu mięśnia serca w aspekcie możliwości leczenia chirurgicznego : rozprawa doktorska
Keyword:WICHROWSKI MARIAN
Author:WICHROWSKI MARIAN
Signature:45D/3345
Zmiany tętnic wieńcowych w śmiertelnym niedokrwieniu mięśnia serca w aspekcie możliwości leczenia chirurgicznego : rozprawa doktorska
Keyword:WICHROWSKI MARIAN
Author:WICHROWSKI MARIAN
Signature:45D/3345
Zachowanie się wzrostu, ciężaru ciała, składu krwi, poziomu kwasu solnego w soku żołądkowym, poziomu cukru we krwi, proteinogramu - u dzieci w wieku od 6 miesięcy do siedmiu lat, z ostrym brakiem łaknienia
Keyword:WICIŃSKA-GARDULSKA OLGA
Author:WICIŃSKA-GARDULSKA OLGA
Signature:45D/773
Wpływ wykonawstwa laboratoryjnego protez szkieletowych na procesy ich degradacji : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:WIDAJ-WITEK DANUTA
Author:WIDAJ-WITEK DANUTA
Signature:45D/16231
Wpływ wykonawstwa laboratoryjnego protez szkieletowych na procesy ich degradacji : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:WIDAJ-WITEK DANUTA
Author:WIDAJ-WITEK DANUTA
Signature:45D/16231
Występowanie chorób alergicznych u dzieci z wypryskiem atopowym w I roku życia
Keyword:WIDERSKA ALICJA
Author:WIDERSKA ALICJA
Signature:45D/15340