SZP - WIG (9)

Występowanie przeciwciał skierowanych przeciw poszczególnym antygenom Borrelia burgdorferi w różnych stadiach klinicznych boreliozy z Lyme : (rozprawa doktorska)
Keyword:WIERZBICKA IWONA ANNA
Author:WIERZBICKA IWONA ANNA
Signature:45D/15425
Występowanie przeciwciał skierowanych przeciw poszczególnym antygenom Borrelia burgdorferi w różnych stadiach klinicznych boreliozy z Lyme : (rozprawa doktorska)
Keyword:WIERZBICKA IWONA ANNA
Author:WIERZBICKA IWONA ANNA
Signature:45D/15425
Znaczenie terapii hypolipemicznej jako czynnika prognostycznego u chorych z udokumentowaną chorobą wieńcową leczonych zachowawczo i operacyjnie : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:WIERZBICKA MAGDALENA
Author:WIERZBICKA MAGDALENA
Signature:45D/16998
Znaczenie terapii hypolipemicznej jako czynnika prognostycznego u chorych z udokumentowaną chorobą wieńcową leczonych zachowawczo i operacyjnie : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:WIERZBICKA MAGDALENA
Author:WIERZBICKA MAGDALENA
Signature:45D/16998
Wartość badania ultrasonograficznego układu chłonnego szyi w monitorowaniu pooperacyjnym chorych na raka krtani : [praca doktorska]
Keyword:WIERZBICKA MAŁGORZATA
Author:WIERZBICKA MAŁGORZATA
Signature:45D/14772
Wpływ chemicznej sympatektomii na wyuczony odruch warunkowy unikania i zachowanie się szczurów : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:WIERZBICKI ANDRZEJ
Author:WIERZBICKI ANDRZEJ
Signature:45D/4272
Ocena wartości hemostazy endoskopowej metodą iniekcyjną w krwawieniach z górnego odcinka przewodu pokarmowego ; rozprawa doktorska
Keyword:WIERZBICKI JAROSŁAW
Author:WIERZBICKI JAROSŁAW
Signature:45D/16000
Ocena wartości hemostazy endoskopowej metodą iniekcyjną w krwawieniach z górnego odcinka przewodu pokarmowego ; rozprawa doktorska
Keyword:WIERZBICKI JAROSŁAW
Author:WIERZBICKI JAROSŁAW
Signature:45D/16000
Cytokiny typu interleukiny-6 (IL-6) i rozpuszczalny receptor IL-6 (sIL-6R) w surowicy krwi chorych na szpiczaka mnogiego : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:WIERZBOWSKA AGNIESZKA
Author:WIERZBOWSKA AGNIESZKA
Signature:45D/17719
Cytokiny typu interleukiny-6 (IL-6) i rozpuszczalny receptor IL-6 (sIL-6R) w surowicy krwi chorych na szpiczaka mnogiego : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:WIERZBOWSKA AGNIESZKA
Author:WIERZBOWSKA AGNIESZKA
Signature:45D/17719
Ocena nerkowej regulacji równowagi równowagi kwasowo-zasadowej w warunkach eksperymentalnej kwasicy u dzieci z zakażeniem układu moczowego
Keyword:WIERZBOWSKA-LANGE BARBARA
Author:WIERZBOWSKA-LANGE BARBARA
Signature:45D/2187
Wpływ operacji pomostowania aortalno-wieńcowego na zmienność rytmu zatokowego u chorych z chorobą wieńcową : rozprawa na stopień naukowy doktora medycyny
Keyword:WIERZBOWSKI ROBERT
Author:WIERZBOWSKI ROBERT
Signature:45D/17523
Wpływ operacji pomostowania aortalno-wieńcowego na zmienność rytmu zatokowego u chorych z chorobą wieńcową : rozprawa na stopień naukowy doktora medycyny
Keyword:WIERZBOWSKI ROBERT
Author:WIERZBOWSKI ROBERT
Signature:45D/17523
Przydatność ilościowej oceny stref organizatorów jąderkowych (AgNORs) oraz niektórych parametrów morfometrycznych jądra komórkowego w diagnostyce różnicowej wybranych zmian patologicznych szyjki macicy : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:WIERZCHNIEWSKA AGNIESZKA
Author:WIERZCHNIEWSKA AGNIESZKA
Signature:45D/15907
Przydatność ilościowej oceny stref organizatorów jąderkowych (AgNORs) oraz niektórych parametrów morfometrycznych jądra komórkowego w diagnostyce różnicowej wybranych zmian patologicznych szyjki macicy : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:WIERZCHNIEWSKA AGNIESZKA
Author:WIERZCHNIEWSKA AGNIESZKA
Signature:45D/15907
Badania doświadczalne nad właściwościami przeciwbakteryjnymi ciałka szklistego
Keyword:WIERZEJSKA-SKWARSKA KRYSTYNA
Author:WIERZEJSKA-SKWARSKA KRYSTYNA
Signature:45D/659
Ocena skuteczności metod leczenia nowotworów ślinianki przyusznej :[praca doktorska]
Keyword:WIERZGOŃ JANUSZ
Author:WIERZGOŃ JANUSZ
Signature:45D/17389
Wykrywanie zależności i współdziałania między wieloma zmiennymi na przykładzie badania stanu zdrowia nauczycieli województwa poznańskiego : praca na stopień doktora nauk przyrodniczych
Keyword:WIESIOŁOWSKA AGNIESZKA
Author:WIESIOŁOWSKA AGNIESZKA
Signature:45D/11027
Obraz i czynność plamki w przebiegu nieziarninującego zapalenia przedniego odcinka błony naczyniowej oka : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:WIESZCZYCZYŃSKA MARIA
Author:WIESZCZYCZYŃSKA MARIA
Signature:45D/4923
Ocena hemodynamiki prawej komory serca i wentylacji płuc u dzieci w następstwie lobectomii płuc : praca na stopień doktora medycyny
Keyword:WIETESKA JACEK
Author:WIETESKA JACEK
Signature:45D/17889