SZP - WIG (9)

Zmiany przerzutowe w węzłach chłonnych biodrowych wewnętrznych i wspólnych u chorych na raka odbytnicy : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:WESTFAL BOGUSłAW
Author:WESTFAL BOGUSłAW
Signature:45D/15179
Ocena sprawności rozpoznawania raka krtani na terenie regionu rzeszowskiego: [praca doktorska]
Keyword:WEWIÓRSKA TERESA
Author:WEWIÓRSKA TERESA
Signature:45D/6443
Badania porównawcze wydzielania nerek w jednostronnej kamicy nerkowej u dzieci : [praca doktorska]
Keyword:WEYCHAN-SZTUBA IRENA
Author:WEYCHAN-SZTUBA IRENA
Signature:45D/4920
Magnetyczny rezonans jądrowy i modelowanie molekularne w badaniach glukozylomoczników i ich nitrozopochodnych o potencjalnym działaniu przeciwnowotworowym : praca na stopień doktora nauk farmaceutycznych
Keyword:WEYCHERT MAŁGORZATA
Author:WEYCHERT MAŁGORZATA
Signature:45D/17840
Magnetyczny rezonans jądrowy i modelowanie molekularne w badaniach glukozylomoczników i ich nitrozopochodnych o potencjalnym działaniu przeciwnowotworowym : praca na stopień doktora nauk farmaceutycznych
Keyword:WEYCHERT MAŁGORZATA
Author:WEYCHERT MAŁGORZATA
Signature:45D/17840
Wpływ dializy pozaustrojowej na zachowanie się niektórych pierwiastków śladowych (Zn, Li, Rb, Cs, Pb, Mn, Sr, Al, Cu) w krwi chorych z przewlekłą niewydolnością nerek
Keyword:WEYDE WACŁAW
Author:WEYDE WACŁAW
Signature:45D/6170
Białko M a płytki krwi u chorych ze szpiczakiem pla-zmocytowym : praca na stopień doktora nauk medycznych / Jolanta Weyer-Hepka ;
Keyword:WEYER-HEPKA JOLANTA
Author:WEYER-HEPKA JOLANTA
Signature:45D/14860
Wpływ wodnych natrysków śródustnych na stan przyzębia w obrazie cytologicznym śliny : praca doktorska
Keyword:WEYNA ELŻBIETA
Author:WEYNA ELŻBIETA
Signature:45D/2272
Nagłe zgony w chorobie niedokrwiennej serca w populacji miasta Szczecina w latach 1970-1974
Keyword:WĘCŁAWIK ZYGMUNT
Author:WĘCŁAWIK ZYGMUNT
Signature:45D/3956
Występowanie przeciwciał przeciwtarczycowych i antyglobulinowych w różnych chorobach tarczycy u ludzi : rozprawa doktorska na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:WĘGIER ANNA
Author:WĘGIER ANNA
Signature:45D/5848
Występowanie przeciwciał przeciwtarczycowych i antyglobulinowych w różnych chorobach tarczycy u ludzi : rozprawa doktorska na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:WĘGIER ANNA
Author:WĘGIER ANNA
Signature:45D/5848
Porównanie nieinwazyjnych metod rozpoznawania osteopatii mocznicowej u dzieci z badaniem histomorfometrycznym
Keyword:WĘGLARSKA JOLANTA
Author:WĘGLARSKA JOLANTA
Signature:45D/15522
Zmiany w płucach i sercu w przebiegu twardziny układowej : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:WĘGLARZ JANUSZ
Author:WĘGLARZ JANUSZ
Signature:45D/14977
Zmiany zawartości specyficznych tRNA w populacji molekuł tRNA z Saccharomyces cerevisiae w logarytmicznej i stacjonarnej fazie wzrostu
Keyword:WĘGLARZ LUDMIŁA
Author:WĘGLARZ LUDMIŁA
Signature:45D/7101
Ocena wyników leczenia operacyjnego gruczolaka stercza
Keyword:WĘGLARZ WIESŁAW
Author:WĘGLARZ WIESŁAW
Signature:45D/15729
Przydatność diagnostyczna oznaczania troponiny T i mioglobiny w porównaniu z dotychczas stosowanymi metodami biochemicznymi w stanach niedokrwienia i martwicy komórek mięśnia sercowego w kardiologii inwazyjnej : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:WĘGŁOWSKI JAN
Author:WĘGŁOWSKI JAN
Signature:45D/16948
Przydatność diagnostyczna oznaczania troponiny T i mioglobiny w porównaniu z dotychczas stosowanymi metodami biochemicznymi w stanach niedokrwienia i martwicy komórek mięśnia sercowego w kardiologii inwazyjnej : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:WĘGŁOWSKI JAN
Author:WĘGŁOWSKI JAN
Signature:45D/16948
Ocena wyników po zastosowaniu pierwotnego szwu ścięgien zginaczy palców ręki w obrębie pochewek włóknistych
Keyword:WĘGRZYN JERZY
Author:WĘGRZYN JERZY
Signature:45D/2581
Analiza leczenia chorych na astmę oskrzelową ciężką i średnią w latach 1984-1994 : praca naukowa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:WĘGRZYN-SZKUTNIK IRENA
Author:WĘGRZYN-SZKUTNIK IRENA
Signature:45D/17479
Analiza leczenia chorych na astmę oskrzelową ciężką i średnią w latach 1984-1994 : praca naukowa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:WĘGRZYN-SZKUTNIK IRENA
Author:WĘGRZYN-SZKUTNIK IRENA
Signature:45D/17479