SZP - WIG (9)

Wpływ genetycznie uwarunkowanych różnic indukowalności hydroksylazy benzo(a)pirenu u myszy na częstość wymian chromatyd siostrzanych (SCE) po ekspozycji in vivo na benzo(a)piren : praca doktorska.
Keyword:WIELGOSZ SZCZĘSNY M.
Author:WIELGOSZ SZCZĘSNY M.
Signature:45D/11134
WIELGOŚ MIROSŁAW Komputerowa analiza zapisów kardiotokograficznych w ciąży powikłanej chorobą hemolityczną płodu : praca na stopień doktora nauk medycznych wykonana w Zakładzie Neuropatologii.
Keyword:WIELGOŚ MIROSŁAW
Author:WIELGOŚ MIROSŁAW
Signature:45D/15498
Wpływ leków neuroleptycznych na zawartość acetylocholiny w różnych częściach mózgu i zachowanie się szczurów = rozprawa doktorska na stopień doktora nauk przyrodniczych
Keyword:WIELOCH-DEPTA LEOKADIA
Author:WIELOCH-DEPTA LEOKADIA
Signature:45D/3419
Wpływ leków neuroleptycznych na zawartość acetylocholiny w różnych częściach mózgu i zachowanie się szczurów = rozprawa doktorska na stopień doktora nauk przyrodniczych
Keyword:WIELOCH-DEPTA LEOKADIA
Author:WIELOCH-DEPTA LEOKADIA
Signature:45D/3419
Wpływ zaburzeń immunologicznych u dzieci chorych na hemofilię na uzyskanie serokonwersji po szczepieniu przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B
Keyword:WIELOPOLSKA MAŁGORZATA
Author:WIELOPOLSKA MAŁGORZATA
Signature:45d/14163
Badanie wybranych cytokin w stanach zapalnych dziąseł i przyzębia : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:WIENCH RAFAŁ
Author:WIENCH RAFAŁ
Signature:45D/17385
Badanie wybranych cytokin w stanach zapalnych dziąseł i przyzębia : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:WIENCH RAFAŁ
Author:WIENCH RAFAŁ
Signature:45D/17385
Wpływ wybranych leków cytostatycznych na bioelektryczne wskaźniki transportu komórek nabłonkowych skóry żaby in vitro : [praca na stopień doktora nauk przyrodniczych]
Keyword:WIERASZKO EWA MARIA
Author:WIERASZKO EWA MARIA
Signature:45D/4939
Wpływ wybranych leków cytostatycznych na bioelektryczne wskaźniki transportu komórek nabłonkowych skóry żaby in vitro : [praca na stopień doktora nauk przyrodniczych]
Keyword:WIERASZKO EWA MARIA
Author:WIERASZKO EWA MARIA
Signature:45D/4939
Stan zdrowia jamy ustnej dzieci z astmą oskrzelową : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych.
Keyword:WIERCHOŁA BEATA
Author:WIERCHOŁA BEATA
Signature:45D/17820
Badania morfologiczne płuc w przypadkach błon szklistych ze szczególnym uwzględnieniem zmian w ścianie naczyń krwionosśnych
Keyword:WIERCIŃSKI JAROSŁAW
Author:WIERCIŃSKI JAROSŁAW
Signature:45D/280
Wpływ bromokryptyny na wydzielanie hormonu wzrostu i prolaktyny : praca na stopień doktora medycyny.
Keyword:WIERNA-MARKIEWICZ KARINA
Author:WIERNA-MARKIEWICZ KARINA
Signature:45D/5976
Możliwości i skuteczność leczenia III typu zespołu przyzębno-endodontycznego : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:WIERNICKA MARIA
Author:WIERNICKA MARIA
Signature:45D/15744
Fenotyp haptoglobiny a aktywność elastazy w patogenezie tętniaka aorty brzusznej = praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:WIERNICKI IRENEUSZ
Author:WIERNICKI IRENEUSZ
Signature:45D/16041
Badania własności biologicznych i fizykochemicznych polimeru hydroksyetylocelulozy - materiału implantacyjnego w stomatologii : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:WIERUCKA-MŁYNARCZYK BEATA
Author:WIERUCKA-MŁYNARCZYK BEATA
Signature:45D/16221
Badania własności biologicznych i fizykochemicznych polimeru hydroksyetylocelulozy - materiału implantacyjnego w stomatologii : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:WIERUCKA-MŁYNARCZYK BEATA
Author:WIERUCKA-MŁYNARCZYK BEATA
Signature:45D/16221
Ocena wydolności układu oddechowego przed i po leczeniu operacyjnym chorych z bocznym idiopatycznym skrzywieniem kręgosłupa : praca doktorska
Keyword:WIERUSZ-KOZŁOWSKA MAŁGORZATA
Author:WIERUSZ-KOZŁOWSKA MAŁGORZATA
Signature:45D/2628
Przydatność diagnostyczna oznaczeń witaminy B12 i wiązania jej przez białka osocza w chorobach wątroby : praca doktorska
Keyword:WIERUSZ-WYSOCKA BOGNA
Author:WIERUSZ-WYSOCKA BOGNA
Signature:45D/2629
Interakcja farmakokinetyczna między cyklobarbitalem wapniowym i diazepamem u szczurów : praca na stopień doktora farmacji
Keyword:WIERZBA KONSTANTY
Author:WIERZBA KONSTANTY
Signature:45D/3664
Charakterystyka popłodów od kobiet z ciążami prawidłowymi z terenu ekologicznie zagrożonego {Płock} : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:WIERZBA WALDEMAR MIECZYSŁAW
Author:WIERZBA WALDEMAR MIECZYSŁAW
Signature:45D/14686