WIK - Ż (10)

Ocena wyniku czynnościowego po operacyjnym leczeniu złamań trzonu kości udowej : [rozprawa na stopień doktora nauk medycznych]
Keyword:WÓJCIK KRZYSZTOF
Author:WÓJCIK KRZYSZTOF
Signature:45D/15390
Rola tlenku azotu w cytotoksyczności makrofagów mysich : rozprawa na stopień naukowy doktora nauk biologicznych
Keyword:WÓJCIK LUCYNA
Author:WÓJCIK LUCYNA
Signature:45D/ 5971
Badanie obecności osadu nazębnego u dzieci w zależności od sposobu oczyszczania zębów.
Keyword:WÓJCIK MARIA
Author:WÓJCIK MARIA
Signature:45D/1001
Przebieg pierwszego porodu w zależności od wieku rodzącej : praca doktorska
Keyword:WÓJCIK MARIA
Author:WÓJCIK MARIA
Signature:45D/2842
Syntezy N-pochodnych niektórych pirazoli i 4-podstawionych acetofenonów o spodziewanym działaniu radiouczulającym : praca wykonana celem uzyskania stopnia doktora nauk farmaceutycznych
Keyword:WÓJCIK PIOTR
Author:WÓJCIK PIOTR
Signature:45D/6385
Porównawcza ocena wyników wycięcia lub plastyki tętniaka pozawałowego serca : rozprawa doktorska
Keyword:WÓJCIK SŁAWOMIR
Author:WÓJCIK SŁAWOMIR
Signature:45D/15169
Ocena wyników badań potencjałów wywołanych somatosensorycznych i słuchowych u chorych z cukrzycą typu I leczonych metodą intensywnej i konwencjonalnej insulinoterapii : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:WÓJCIK-DRĄCZKOWSKA HANNA
Author:WÓJCIK-DRĄCZKOWSKA HANNA
Signature:45D/17341
Badania okulosfigmograficzne w asymetrii przepływu krwi w tętnicach szyjnych : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:WÓJCIK-MAZUROWSKA LIDIA
Author:WÓJCIK-MAZUROWSKA LIDIA
Signature:45d/6451
Ocena epizodów gorączkowych w przebiegu neutropenii u dzieci z chorobami nowotworowymi krwi : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:WÓJTOWICZ ANNA
Author:WÓJTOWICZ ANNA
Signature:45D/17085
Ocena epizodów gorączkowych w przebiegu neutropenii u dzieci z chorobami nowotworowymi krwi : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:WÓJTOWICZ ANNA
Author:WÓJTOWICZ ANNA
Signature:45D/17085
Lak Nuva-Seal w profilaktyce próchnicy pierwszych zębów trzonowych u dzieci : praca doktorska
Keyword:WÓJTOWICZ DANUTA
Author:WÓJTOWICZ DANUTA
Signature:45D/4857
Próba ustalenia hierarchii czynników wpływających różnicująco na prawidłowy rozwój morfologiczny noworodka : praca doktorska
Keyword:WÓJTOWICZ EWA
Author:WÓJTOWICZ EWA
Signature:45D/18075
Obraz cytologiczny nabłonka walcowatego błony śluzowej kanału szyjki macicy u kobiet po menopauzie : praca doktorska
Keyword:WÓJTOWICZ MARIA
Author:WÓJTOWICZ MARIA
Signature:45D/2673
Synteza niektórych glikozydów pirydy1 ooksadia zolii - nowych analogów nukleozydów o działaniu przeciwwirusowym ; praca na stopień doktora farmacji
Keyword:WÓJTOWICZ MŚCISŁAW
Author:WÓJTOWICZ MŚCISŁAW
Signature:45D/4259
Aktywność sulfataz akrylowych A I B w narządach królika w rozwoju osobniczym : praca doktorska
Keyword:WÓJTOWICZ TADEUSZ
Author:WÓJTOWICZ TADEUSZ
Signature:45D/5937
Rozwój wrzecion mięśniowych w mięśniach prostych gałki ocznej u płodów ludzkich : praca doktorska
Keyword:WÓJTOWICZ-KACZMAREK KRYSTYNA
Author:WÓJTOWICZ-KACZMAREK KRYSTYNA
Signature:45D/14303
Studies on female smoking prevalence during adolescence, pregnancy and as adult and the health effects in a public health perspective - comparison between Poland and Sweden : doctorate thesis
Keyword:WRAMMER BENGT
Author:WRAMMER BENGT
Signature:45D/15766
 Radiodiagnostyka zmian,kostno-stawowych w przebiegu hemofilii.
Keyword:WROCZYŃSKA-KOBYLAŃSKA KRYSTYNA
Author:WROCZYŃSKA-KOBYLAŃSKA KRYSTYNA
Signature:45D/701
Zakażenia gronkowcowe w Klinice Chirurgicznej.
Keyword:WROCZYŃSKI MARIAN
Author:WROCZYŃSKI MARIAN
Signature:45D/477
Reakcje demerkurowania 8-acetoksymerkuri- i 8,8-merkuribis-kofein : praca na stopień doktora nauk farmaceutycznych
Keyword:WROCZYŃSKI PIOTR PAWEŁ
Author:WROCZYŃSKI PIOTR PAWEŁ
Signature:45D/7145